Duben 2017

Dubnové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.


Strana 1

Ostrava nevídaná


Mamutí kel nalezený v řece Odře, Petřkovická venuše z doby před 25 tisícì roky i její stejně stará a méně známá „sestřička“, paleontologické nálezy, závěť biskupa Bruna z roku 1267 s první písemnou zmínkou o Ostravě, Dražického kodex, listina s nejstarší ostravskou pečetí, poklad stříbrných mincí, středověké šperky nebo model prvního vlaku, který přijel do našeho města – to vše můžete vidět až do 2. července na nové výstavě Ostrava nevídaná v Ostravském muzeu. Některé exponáty jsou tak vzácné, že budou vystaveny jen pár dní, pak je nahradí faksimile. Výstava je rozdělena do šesti sekcí, které mapují vývoj od pravěku až po 20. století. (rs)

Akční plán obsahuje 130 projektů včetně těch, které navrhli sami obyvatelé

Miliardové investice oživí město


Pro budoucnost

Akční plán, který navazuje na Strategický plán rozvoje Ostravy na léta 2017 až 2023, schválili na svém březnovém zasedání zastupitelé. Obsahuje 68 strategických projektů za 27,6 miliardy korun.

„Jsou v něm zahrnuty i projekty dalších investorů, na nichž Ostrava jen participuje. Město je investorem projektů, které jsou vyčísleny na 13,5 miliardy korun. Počítáme s tím, že na polovinu této částky získáme dotace, takže město zainvestuje částku kolem šesti až sedmi miliard korun,“ vysvětlil primátor Tomáš Macura.

Některé projekty oživí centrum. Mezi ně patří výstavba nové Fakulty umění Ostravské univerzity na Černé louce, postavení obytného domu Lauby na parkovišti vedle Ostravského muzea nebo spoluúčast na výstavbě dalších obytných domů poblíž Havlíčkova nábřeží a v Janáčkově ulici. Tyto aktivity zvýší počet obyvatel v centru Ostravy a tím následně přilákají do těchto míst další služby a obchody. Akční plán počítá také s rekonstrukcí historické budovy městských jatek, revitalizací náměstí Msgre Šrámka a náměstí Republiky anebo se zřízením řemeslného inkubátoru v Dolní oblasti Vítkovice.  

Do akčního plánu byly zařazeny i další tzv. inspirativní projekty. Těch je zatím 62, přičemž 12 z nich navrhli občané, dalších 14 pochází od městských obvodů nebo veřejných institucí. Zbývajících 36 pochází od odborníků z pracovních skupin. Jde například o projekt Národního bezpečnostního centra Ostrava, veřejný prostor ve Vysokoškolském kampusu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava nebo „chytrou“ čtvrť u Vozovny v Porubě.

Tyto projekty teprve čeká vyhodnocení proveditelnosti. Projekty veřejnosti řeší dopravu do Dolní oblasti Vítkovice, informativní tabule s odjezdy autobusů na zastávkách na Svinovských mostech nebo využití důlních vod.

„Akční plán zůstává do roku 2023 živým dokumentem. Náměty může zasílat veřejnost prostřednictvím formuláře, projekty může iniciovat magistrát, obvody anebo městské společnosti. Průběžně je budeme vyhodnocovat, a to z pohledu naplnění strategických cílů, přínosu pro město i možnosti financování a realizovatelnosti. Ty, které nejlépe splní nastavené parametry, schválí orgány města a jednou ročně budou doplněny do akčního plánu,“ uvedl primátor Tomáš Macura. (rs)

Velikonoce letos ovládnou náměstí


Pětidenní velikonoční jarmark oživí od 10. do 14. dubna Masarykovo náměstí. Návštěvníci ochutnají velikonoční speciality a seznámí se s lidovými řemesly. Vystoupí folklorní soubory, Cech slovenských gajdošů představí 12. dubna pastýřské velikonoční tradice včetně výroby halušek a korbáčiků, poslední dva dny předvede řezbářskou show Štefan Kanaloš. Děti potěší farma s živými zvířaty a kolotoč.

V Porubě na Alšově náměstí se koná velikonoční jarmark od 10. do 16. dubna. Vůbec poprvé mu bude vévodit velikonoční strom, který si kraslicemi ozdobili sami Porubané. Strom proto dostal přezdívky skořápkovník či kraslicovník. (rs)

Oslava osvobození


Pietní akt k 72. výročí osvobození Ostravy se uskuteční v neděli 30. dubna od 10 hodin u památníku v Komenského sadech. Zúčastní se váleční veteráni, představitelé armády, vedení města, vedení městských obvodů a další. (rs)


Strana 2

Podchod pro pěší a cyklisty bude uzavřen, objížďka vede protějším břehem

Změny dopravy na mostě Pionýrů


Rekonstrukce mostu Pionýrů začala 1. dubna a potrvá do listopadu letošního roku. V první fázi společnost Strabag opraví pravou část mostu od křižovatky Českobratrské a Sokolské až po sjezd do Bohumínské ulice. Doprava proto bude svedena do dvou pruhů levé části mostu. Po celou dobu oprav bude odkloněna trolejbusová linka 110, která pojede přes most M. Sýkory. Na této lince se mění jízdní řád.

S omezením musí počítat i cyklisté. Podchod pro pěší a cyklisty je na levém (moravskoslezském) břehu uzavřen. Cyklisté úsek objedou po pravém břehu.  Obdobně bude uzavřena stezka pro chodce a cyklisty mezi náměstím J. Gagarina a sídlištěm Kamenec. Objízdná trasa vede po ulici U Staré elektrárny. (rs)

Omezení pro řidiče v Českobratrské


Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Českobratrské ulici začne 14. dubna a bude pokračovat ve třech etapách až do konce letošního roku.  V rámci rekonstukce budou vyměněny kabelové sítě, chodníky a vozovky dostanou nový povrch. 

V první etapě od 14. dubna do konce června bude ulice uzavřena pro individuální dopravu, přičemž průjezd MHD zůstane zachován. V letní etapě v červenci a srpnu nebude po Českobratrské jezdit ani MHD a trolejbusovou dopravu nahradí na objízdné trase autobusy. Od září do konce roku bude doprava organizována dle potřeb stavby.

Hlavní objízdná trasa povede po ulici 30. dubna, která je souběžná s Českobratrskou, a po dalších přilehlých komunikacích. (rs)

Plzeňská: autobusy místo tramvají


Dva mosty v Plzeňské ulici v obvodu Ostrava-Jih budou strženy a nahrazeny novými. „Jedná se o tramvajový most přes Rudnou ulici a další tramvajový most přes železniční a tramvajovou trať směrem k Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. Součástí stavby jsou přeložky, úpravy inženýrských síti a rekonstrukce veřejného osvětlení pod mostem v Rudné ulici. Celková délka upravovaného úseku obou mostů je 218 metrů,“ sdělil náměstek primátora Břetislav Riger.

Demolice obou mostů potrvá do 25. dubna, přičemž bourání je naplánováno i v nočních hodinách, aby byla co nejméně narušena železniční doprava pod jedním z mostů. Noční práce proběhnou o víkendech z 15. na 16. dubna a z 22. na 23. dubna.

Silniční doprava v Plzeňské ulici zůstane zachována, může být ale částečně omezena a svedena do jednoho jízdního pruhu v každém směru.

Výluka tramvají v Plzeňské ulici je naplánována do 15. září. „Tramvaje pojedou po objízdné trase od mostu Mládeže přes vítkovické nádraží, Závodní ulicí a u Hulvácké ulice a sadu Družby se napojí na Plzeňskou,“ popsal Břetislav Riger.

Náhradní dopravu v části Plzeňské ulice zajistí autobusy. Ve směru na Dubinu vyjedou od Ferony a budou zastavovat na úrovni zrušených tramvajových zastávek Hulvácká, Dolní a Tylova, jen zastávka most Mládeže bude zrušena i pro autobusy.  V opačném směru do centra vyjedou autobusy namísto z tramvajové zastávky ÚMOb Jih z Horní ulice. Zastávka most Mládeže je zrušena i v tomto směru, další zastávky budou v Plzeňské ulici na úrovni tramvajových zastávek Tylova, Dolní a Hulvácká. Protože v tomto směru autobus nemůže zastavit naproti Feroně, přejede do protisměru a zastaví přímo u Ferony. (rs)

Ze zasedání zastupitelstva města Ostravy


Zkratky ing., mgr., dr. a další tituly před nebo za jménem ostravských zastupitelů ze zápisů ze zasedání zastupitelského sboru zmizí a tituly a vědecké hodnosti se nebudou používat ani při jeho jednání. Na návrh zastupitele Františka Kolaříka to na svém 24. zasedání konaném 1. března v Nové radnici schválilo ostravské zastupitelstvo.

Březnová schůze zastupitelského sboru měla netradiční úvod. Květinami a slovy díků zastupitelé ocenili práci ředitelky Ostravského muzea Jiřiny Kábrtové, která pracuje v této instituci již 40 let. Rodačka ze Svinova nastoupila do muzea v roce 1977 během studia na Přírodovědecké fakultě dnešní Masarykovy univerzity v Brně a od roku 2000 ho řídí. Pod jejím vedením dosáhlo muzeum řady úspěchů, korunovaných mimořádným zájmem o výstavu Korunovační klenoty v dějinách světa, uspořádanou u příležitosti 750 let od první písemné zmínky o Ostravě.

V průběhu zasedání zastupitelé projednali celkem 54 programových bodů. Schválili například Akční plán navazující na Strategický plán rozvoje města Ostravy na léta 2017–2023, rozhodli o dotacích do oblasti kultury, sportu, sociální a dalších, souhlasili se založením nové městské společnosti, která bude podnikat v oblasti komunikací, rozhodli o přerušení příprav na rozšíření Vědecko-technologického parku do oblasti Myslivna v Porubě. Akceptovali Strategii prevence kriminality města Ostravy na období 2017 až 2021, která je mj. podmínkou pro zapojení do národní úrovně prevence kriminality – Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. (bk)

Aktuálně

Veřejná debata o tramvajové trati


Veřejná diskuse k záměru města postavit novou tramvajovou trať na
7. a 8. porubský obvod se uskuteční v úterý 11. dubna od 17 hodin v porubském Domově Slunečnice. Debaty se zúčastní primátor Tomáš Macura, radní pro dopravu Lukáš Semerák, ředitel Dopravního podniku Ostrava Daniel Morys, zástupci obvodu, odborníci. Podrobné informace k nové tramvajové trati lze s předstihem získat na zvláštních internetových stránkách věnovaných této problematice na adrese http://novatramvajporuba.cz. Lze na nich najít také záznam mezinárodní diskuse odborníků na veřejnou dopravu na téma významu tramvajové dopravy pro ekologizaci hromadné dopravy ve městech. (rs)

Náměstkem primátora Vladimír Cigánek


Zastupitelstvo města Ostravy na svém zasedání 5. dubna zvolilo novým náměstkem pro sport, školství a vzdělávání Vladimíra Cigánka (ODS). Ve funkci nahradí svého stranického kolegu Martina Štěpánka.

Ing. Vladimír Cigánek se narodil v roce 1955. Vystudoval Vysokou školu dopravní v Žilině. Pracoval  ve vedoucích funkcích v několika podnicích, soukromě podnikal. Členem ODS je od roku 2004, je ve vedení Místního sdružení ODS Slezská Ostrava. Angažuje se v komunální politice – byl členem rady, předsedou klubu zastupitelů ODS, předsedou komise pro ekonomický rozvoj a členem majetkové komise Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, v tomto volebním období je zastupitelem a členem komise pro majetek a hospodářskou správu Rady města Ostravy. Je ženatý, je otcem dvou dospělých dětí. (bk)

Jednání zastupitelů


Zastupitelstvo města Ostravy se ke svému 26. zasedání ve volebním období 2014–2018 sejde 10. května od 9 hodin. Jednání v sále zastupitelstva v Nové radnici je veřejné a občané ho mohou sledovat z galerie. Dokumenty k zasedání lze najít na webu města www.ostrava.cz v sekci Úřad – Město a jeho orgány – Zastupitelstvo města.


Strana 3

Lékařské obory, které spolu souvisí a navazují na sebe, budou umístěny vždy v jedné budově

Městskou nemocnici čeká modernizace 


Investice do zdraví

Zastupitelé města Ostravy odsouhlasili na svém březnovém zasedání podobu generelu oprav, rekonstrukce a modernizace Městské nemocnice Ostrava do roku 2030 v celkovém objemu 2,4 miliardy korun.

Generel obsahuje návrh umístění jednotlivých oddělení a provozů v objektech nemocnice, využití uvolněných objektů, řešení nových objektů nebo celkové počty lůžek a jejich rozdělení na lůžka pro akutní péči, následnou péči a sociální péči, odborný propočet investičních nákladů, harmonogram prací, a také členění na etapy v letech 2017–2030.

„Jsem přesvědčen o tom, že realizace generelu přinese další zvýšení kvality lékařské péče, důstojné zázemí pro veškerý personál nemocnice a zejména lepší komfort pro pacienty všech oddělení nemocnice,“ řekl náměstek primátora Michal Mariánek.

Operační sály, které jsou v současné době na více místech, budou v jednom objektu včetně dospávacích lůžek a lůžek pro ortopedické pacienty. V jedné budově budou sídlit všechny obory související s gynekologií, porodnictvím a dětským lékařstvím. Stejným způsobem budou centralizovány interní obory. Nová dispozice v areálu nemocnice zkrátí dojezdové vzdálenosti k jednotlivým oddělením. Nemocnice se tak promění v moderní zařízení evropského formátu.

„Schválený generel přinesl optimální řešení, které je účelné, efektivní a zohledňující reálné potřeby nejen města, ale celé spádové oblasti. I odhadované náklady považuji za přijatelné. Každý rok zainvestujeme do modernizace nemocnice zhruba 180 milionů korun. To znamená, že vytvořený fond pokryje i s rezervou plánovaný rozsah modernizace,“ dodal náměstek primátora pro investice Břetislav Riger.

Modernizace je rozdělena do tří etap. První proběhne v letech 2017 až 2022 a obsahuje výstavbu centrálních operačních sálů, výstavbu centrálního příjmu s pohotovostí spolu s vybudováním vstupu do nemocnice a výstavbu parkovacího domu s lékárnou.

Ve druhé etapě (2022–2026) bude vybudováno moderní Centrum péče o matku a dítě. Budou sloučeny chirurgické obory a vybudován lůžkový fond pro plicní oddělení.

Obsahem třetí etapy (2026–2030) je dokončení reorganizace nemocnice. Rozšířena bude geriatrie, vystavěna nová patologie, počítá se s úpravou zeleně a zpevněných ploch v areálu. (rs)

Město zbavuje komunikace prachu


Společnost Ostravské komunikace se po zimě pustila do úklidu. Vyčistila všechny silnice ve správě města a hned se pustila do druhého kola. Kromě toho čistila komunikace ve správě Ředitelství silnic a dálnic a Správy silnic Moravskoslezského kraje. Množství prachu a dalšího drobného odpadu, tzv. smetků, odstraněného z těchto komunikací, se blíží 400 tunám. Odstraňování prachu z městských komunikací zapadá do strategie města, které chce zlepšit ovzduší v Ostravě. Město proto čistí komunikace nad rámec zákonných povinností, konkrétně komunikace 1. a 2. tříd 7 až 15krát ročně splachováním a 7 až 21krát za rok samosběrem.         (rs)

Ostrava přivítá světovou konferenci WHO


Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) uspořádá v Ostravě v Dolní oblasti Vítkovice ve dnech 13. až 15. června ministerskou konferenci pod názvem Životní prostředí a zdraví. Zúčastní se jí na 600 delegátů z 53 zemí evropského regionu WHO na úrovni ministrů zdravotnictví, životního prostředí, jejich náměstků a zřejmě i předsedů vlád. „Po městech jako Londýn nebo Paříž je Ostrava dalším místem, kde se uskuteční tato konference. V Ostravě se co do významu taková konference ještě nikdy nekonala,“ uvedl primátor Tomáš Macura. Přestože delegáti budou projednávat evropská a světová témata, dojde i na regionální problematiku. „V doprovodném programu bychom rádi otevřeli problémy Ostravy a ochrany životního prostředí,“ zmínil Macura.   

Světová zdravotnická organizace je agenturou Organizace spojených národů. Centrálu má v Ženevě ve Švýcarsku. Od svého vzniku v roce 1948 podporuje mezinárodní technickou spolupráci v oblasti zdravotnictví, realizuje programy na potírání a úplné odstranění některých nemocí a usiluje o celkové zlepšení kvality lidského života. Snaží se omezovat úmrtnost, nemocnost a postižení zejména u chudých a sociálně slabých skupin populace. Podporuje zdravou životosprávu, omezování zdravotních rizik vyplývajících z ekologických, ekonomických a sociálních podmínek, usiluje o rozvoj spravedlivějších a efektivnějších zdravotnických systémů. (rs)

Vybraní architekti navrhují vzhled jatek


Architektonická soutěž na proměnu historických městských jatek pokračuje. Město oslovilo přímo pět architektonických kanceláří, rada města k nim přidala dalších pět kanceláří, takže aktuálně soutěží deset zájemců z Česka, Slovenska, Polska, Nizozemska, Rakouska a Irska. Do 21. dubna dodají návrhy na proměnu budovy jatek.

„Na přelomu dubna a května posoudí porota jejich díla a v červnu by mohl být znám vítěz. Musím říct, že jsem opravdu zvědavý, jaké návrhy na proměnu jatek dorazí,“ řekl primátor Tomáš Macura. Porota může vybrat návrhy, které následně nechá dopracovat, nebo může rovnou vyhlásit výsledky soutěže z dodaných návrhů.            (rs)

Pro pacienty se nic nemění


Městská nemocnice Ostrava (MNO) vypověděla Moravskoslezskému kraji smlouvu o zajištění lékařské pohotovosti a pohotovostní služby v oboru zubního lékařství v Ostravě. Pohotovost přesto nebude přerušena. MNO ji bude beze změny zajišťovat do konce května a kraj zajistí do té doby ve výběrovém řízení nového poskytovatele. Do vypsaného výběrového řízení se městská nemocnice určitě přihlásí.

„Důvodem výpovědi smlouvy je navyšování mzdových prostředků a také malá vytíženost lékařů ve službě po 22. hodině,“ vysvětlil náměstek primátora pro oblast zdravotnictví Michal Mariánek.

Vedení nemocnice v této situaci vypovědělo smlouvu s přesvědčením, že nově vypsaná zakázka umožní jednak sjednotit poskytování služeb pohotovostí v celém Moravskoslezském kraji, a jednak získá finanční prostředky na tarifní navýšení mzdových nákladů ve zdravotnictví o 10 procent.

„Lékařská pohotovost v městské nemocnici v žádném případě nekončí a věřím, že ji bude Městská nemocnice Ostrava vykonávat na základě nového výběrového řízení i nadále,“ zdůraznil náměstek Michal Mariánek. (bk)


Strana 4

Pro nováčky u městské policie bude důležité, aby je lidé vnímali kladně

Primátor přijal slib nových strážníků


Bezpečnost ve městě

Sedmnáct nových strážníků, pět žen a dvanáct mužů, složilo 7. března za přítomnosti čestné jednotky Městské policie Ostrava slavnostní slib před primátorem Tomášem Macurou. Na veřejný pořádek ve městě tak v současné době dohlíží 698 strážníků. Další desítka potenciálních strážců zákona se připravuje v rámci rekvalifikačního kurzu.

„Městskou policii Ostrava považuji za nejlepší městskou policii v republice. Je nyní na vás, abyste tomuto hodnocení dostáli i vy,“ řekl k nastupujícím strážníkům primátor Macura. „Musíte si uvědomit, že teď budete na očích veřejnosti a musíte počítat s tím, že to, co promine jiným, nepromine vám,“ zdůraznil s tím, že město si práce městské policie váží a snaží se pro ni vytvářet co nejlepší podmínky. „Pocit bezpečí patří ve vnímání lidí k nejdůležitějším hodnotám. Vaším úkolem je jim tento pocit dát,“ řekl Tomáš Macura.

K městské policii se hlásí lidé různého věku, různých profesí. K tomu, aby získali osvědčení strážníka, musí zvládnout tříměsíční rekvalifikační kurz. Osvojí si při něm potřebné právní normy, projdou výcvikem v sebeobraně, střeleckou a taktickou přípravou, získají dovednosti v poskytování první pomoci a naučí se základy kriminalistiky a psychologie.

Jak zúročí tuto přípravu v praxi, je už pak hlavně na nich. „Pro mě bude důležité, aby mně lidé vnímali kladně,“ řekla jedna ze začínajících strážnic, 24letá Kateřina Macková. „Aby věděli, že když se někde objevíme, mohou se cítit bezpečně. Že jim vždy pomůžeme,“ svěřila se. (bk)

Jednou stopou do práce


Zapsaný spolek OSTRAVOUNAKOLE pořádá v Ostravě již popáté kampaň Do práce na kole, která láká širokou veřejnost k cestování vlastními silami. Cílem kampaně, do které se vloni po celé republice zapojilo přes 11 tisíc účastníků, je ulevit obcím přetíženým automobilovou dopravou a přivést co nejvíce lidí k šetrnějším způsobům přepravy. K zapojení stačí utvořit s kolegy 2-5členný tým a jezdit během května co nejčastěji do práce na kole (případně do ní chodit, či běhat). Registrace je možná až do konce dubna na stránkách www.dopracenakole.cz. Platí však, že čím dříve se zájemce zaregistruje, tím levnější bude mít účastnický poplatek.

Součástí kampaně bude i Velká jarní cyklojízda, která se uskuteční 25. dubna jako součást doprovodného programu oslav Dne Země v Ostravě-Porubě, a povede z Poruby do centra. Bližší informace naleznete na www.ostravounakole.cz a na www.facebook.com/ostravounakole.cz. (ph)

Jarní kurz pro psovody je tady


Také letos moravskoslezští policisté zrealizují oblíbený kurz pro mladé psovody KUZMA neboli Kurz zodpovědného majitele městského psa.

Jarní běh se bude konat každou středu v období od 26. dubna do 28. června, podzimní od 6. září do 8. listopadu, a to ve sportovním policejním areálu v Hulvákách vždy od 15.30 do 17 hodin. Kurz je určen pro děti a mládež ve věku od 12 do 18 let.

Pro účast v kurzu je nutné vyplnit přihlášku dostupnou na webových stránkách Policie České republiky www.policie.cz/t a zaslat ji do 20. dubna na adresu: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, skupina tisku a prevence Ostrava, 30. dubna 24, 702 00 Ostrava, nebo e-mailem na adresu: krpt.pis.ov@pcr.cz. (kš)

Zápis prvňáčků do základních škol


Zápisy prvňáčků do základních škol se letos koná o něco později. Zákonem je pro ně nově stanoven termín od 1. 4. do 30. 4. Zápis je povinný pro všechny děti narozené od
1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a děti starší, kterým byla odložena povinná školní docházka. Rodiče jsou povinni zapsat své dítě k povinné školní docházce, případně písemně požádat o její odklad. K žádosti o odklad je nutno přiložit doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Rodiče, kteří své dítě do školy nezapíší či nepožádají o odklad, se dopustí přestupku, za který jim může být vyměřena pokuta až pět tisíc korun.

Zápisy probíhají v základních školách. Kromě svého potomka u nich rodiče potřebují jeho rodný list a doklad totožnosti zákonného zástupce, to znamená občanský průkaz nebo v případě cizích státních příslušníků cestovní pas a potvrzení o rezidentství. Podrobné informace k zápisu jsou vyvěšeny na internetových stránkách a veřejně dostupných vývěskách jednotlivých škol. (ms)

Spalování rostlinného materiálu zakazuje vyhláška, sankce jsou citelné

O BIO popelnici lze zažádat také letos


Nastupující jaro motivuje majitele rodinných domků a zahrádek k větší aktivitě a úklidu pozemků. Měli by při tom mít na paměti, že od začátku tohoto roku platí obecně závazná vyhláška, která zakazuje v zájmu ochrany ovzduší na území celého města spalovat v otevřených ohništích suchý rostlinný materiál za účelem jeho odstranění. Rostlinným materiálem se pro účely vyhlášky rozumí biologicky rozložitelný materiál z úklidu a údržby pozemků a rostlin na nich rostoucích. Jedná se zejména o trávu, seno, slámu, shrabky z trávníků, větve, kořeny a stonky bylin, listí, jehličí, kůru, květenství, plody bylin a dřevin, piliny.

Porušení vyhlášky občanem je hodnoceno jako přestupek, za jehož spáchání může být uložena pokuta ve výši do 30 tisíc korun. Porušení vyhlášky právnickou osobou nebo podnikatelem je správním deliktem podle zákona o obcích, za který může být uložena pokuta ve výši do 200 tisíc korun. Sankce za přestupek nebo za správní delikt projednává a ukládá obec, tedy v podmínkách Ostravy městský obvod.

Obecně závazná vyhláška města Ostravy navazuje na Program zlepšování kvality ovzduší Ministerstva životního prostředí a zákon o ochraně ovzduší, který podmiňuje vydání vyhlášky o zákazu spalování tím, že obec zajistí jiný způsob odstranění suchého rostlinného materiálu. Ostrava splňuje tuto podmínku tím, že zajistila zdarma BIO popelnice určené k likvidaci rostlinného materiálu ke každému rodinnému domu. Ostravané, kteří si loni BIO popelnici nestihli pořídit, mohou o ni zažádat na odboru ochrany životního prostředí magistrátu letos. Podrobnosti lze najít na https://biopopelnice.ostrava.cz. (bk)

Prodej jízdenek u řidičů skončil


Doplňkový prodej jízdenek u řidičů vozidel městské hromadné dopravy 1. dubna skončil. Podle sdělení Dopravního podniku Ostrava (DPO) prodej jízdenek u řidičů poklesl v posledních letech o 94 procent a ztratil tak věcnou i ekonomickou opodstatněnost. Zrušení doplňkového prodeje jízdenek u řidičů DPO současně sleduje i nutnost zajištění plynulosti a tím i kvality MHD. „Přeci jen musíme připustit, že prodej jízdenek u řidiče občas způsobil nepříjemné zdržení spoje,“ uvedl ředitel DPO Daniel Morys. (r)


Strana 5

Ocenění u příležitosti Dne učitelů převzalo patnáct pedagogických osobností

Poděkování za vynikající práci


Školství

Den učitelů je tradičně příležitostí k ocenění nejvýraznějších pedagogických osobností. Letos je učitelé ostravských mateřských a základních škol převzali 28. března v multifunkční aule Gong v Dolní oblasti Vítkovice. Za odvedenou práci jim tu poděkovali náměstek primátora pro oblast školství Martin Štěpánek, předseda městské komise pro vzdělávání, vědu a výzkum Jan Veřmiřovský a další. Ocenění byla udělena ve dvou kategoriích: Výrazná pedagogická osobnost a Za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost. Novinkou bylo propůjčení titulu Učitel roku vítězi ankety mezi žáky a jejich rodiči o nejoblíbenějšího pedagoga.

Oceněné osobnosti

Výrazná pedagogická osobnost: Martina Šusterová (MŠ Slezská Ostrava, Zámostní), Petra Korbelová (MŠ Poruba, Dětská), Eva Vašicová (ZŠ Poruba, Generála Zd. Škarvady), Luboš Hlaváč (ZS Ostrava, Gen. Píky), Vladimír Matuš (ZŠ Ostrava, Matiční), Táňa Hlavatá (ZŠ Poruba, J. Šoupala).

Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost: Ilona Funioková (MŠ Klubíčko, Hrabová), Lenka Prokopová (MŠ Zábřeh, Za Školou), Dagmar Hrabovská (ZŠ Ostrava, Matiční), Olga Krčková (ZŠ Poruba,
J. Valčíka), Hana Kajfošová (ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská), Taťána Moslerová (ZŠ Poruba, Komenského), Eva Bernátková (ZŠ Ostrava, Gen. Píky), Anna Ignacová (ZŠ Poruba, I. Sekaniny).

Učitel roku 2017 (vítěz ankety o nejoblíbenějšího pedagoga): Alena Svobodová (ZŠ Poruba, Dětská). (bk)

Účast na prohlídce zajistí rezervace


Komentované prohlídky pořádané Ostravským informačním servisem (OIS) si našly řadu fanoušků a jsou stále oblíbenější. Vzrůstající zájem na jedné straně těší, na druhé donutil vedení OIS k zavedení rezervací. „Přestože jsme mívali na každou prohlídku pro případ obzvlášť velkého zájmu k dispozici dva průvodce, stávalo se, že ani to nestačilo. Skupiny byly příliš početné a někteří měli problém průvodce slyšet. Proto jsme se rozhodli zavést systém rezervací přes náš web, e-mail i telefon. Počet návštěvníků tak bude sice omezený, ale věříme, že tato změna naše prohlídky zkvalitní,“ vysvětlila vedoucí průvodcovského servisu OIS Jana Kovářová. Rezervaci lze zajistit na www.ostravainfo.cz, e-mailem na pruvodce@ostravainfo.cz nebo telefonicky na čísle 602 712 920. (r)

Pozvánky OIS

Z věže do věže

Třikrát se bude letos konat komentovaná procházka Moravskou Ostravou s návštěvou Vyhlídkové věže Nové radnice, kde prohlídka začne, a věže Ostravského muzea, kde skončí. Cestou se seznámíte s původem nejstarších a nejvýznamnějších staveb centra Ostravy a dozvíte se o stavbách, které jsou už nenávratně pryč. První prohlídky se uskuteční 22. dubna od 10 a od 14 hodin. Vstupné pro dospělé činí 80 korun, pro seniory, studenty, děti 50 korun. Na prohlídku je třeba zajistit rezervaci.

Po schodech na věž

Na Vyhlídkovou věž Nové radnice po schodech! Jindy pro veřejnost nepřístupné prostory se otevřou 23. dubna od 10 do 17 hod. Cestou vzhůru se seznámíte s historií stavby Nové radnice a můžete se podívat, jak vypadají šrouby, které drží věž, nebo jak velký je ciferník věžních hodin. Začátek prohlídek v pobočce OIS v 6. patře Nové radnice, konec na ochozu Vyhlídkové věže. Vychází se každých 30 minut. Vstupné pro dospělé činí 60 Kč, pro děti, studenty a seniory 40 Kč. (r)

Centrum PANT hýří aktivitou


Sotva tři měsíce má za sebou kulturní a vzdělávací Centrum PANT, které vzniklo na konci loňského roku v nevyužívaném prostoru bývalého knihkupectví na křižovatce ulic Nádražní a Čs. legií, a člověk má dojem, jako by tam bylo odjakživa. Snad je to tím, že podobný podnik v této lokalitě chyběl, snad mimořádnou aktivitou nového centra. Akce se tady konají téměř denně a mají široký rozstřel. Jejich pozadí tvoří aktuálně výstava Ve znamení tří deklarací s podtitulkem Šlechta v letech nacistického ohrožení československého státu, která potrvá do 15. dubna. Jejími autory jsou historici z Ústavu pro studium totalitních režimů Dita Jelínková a Zdeněk Hazdra a přibližuje postoje a postavení šlechty v Československu v kontextu událostí roku 1938 a okupace českých zemí nacistickým Německem.

Nezávisle na ní se v centru konají diskusní, přednáškové, filmové a další akce. Jen v březnu se tu například debatovalo na téma vztahu filmu a propagandy, o muzikálu Rebecca, jehož českou premiéru připravilo Národní divadlo moravskoslezské, o úloze hororu v totalitní době, o genderové problematice, o Tibetu, Islandu či o současném dění u našich polských sousedů. Zájemci se mohli naučit, jak se hraje divadlo, bavit se s knihou, zhlédnout dokumentární snímky o Tibetu či  životě žen v různých kulturách. Nechyběly přednášky, živé čtení z knih či studentská vědecká konference, kterou zde uspořádala katedra filozofie Ostravské univerzity.

Iniciátorem vzniku Centra PANT je spolek PANT, který byl založen před deseti lety a který se zaměřuje především na vzdělávání, filmovou dokumentární a publicistickou tvorbu, podporu aktivit mapujících a rozvíjejících kulturní dědictví v českém, středoevropském a evropském regionu.  „Ve formě Centra PANT jsme chtěli vytvořit veřejný prostor otevřený všem názorům a pohledům respektujícím svobody a demokratické hodnoty. Našim cílem není shoda, ale naslouchání, poznání, vnímání a porozumění. Jen tak můžeme vytvořit svobodnou a sebevědomou společnost,“ vysvětlil Petr Pánek, předseda spolku PANT. „Doufám, že se nám to daří,“ dodal. (bk)

Debata o kraji


Pracovat na zlepšení image regionu, vytvářet podmínky pro to, aby z něj lidé neodcházeli, prohlubovat spolupráci mezi místními podniky a školami, dále zlepšovat životní prostředí a podporovat cestovní a turistický ruch. Tyto a další úkoly do budoucna nejčastěji formulovali mluvčí konference Náš kraj, kterou uspořádala 8. března v hotelu Imperial redakce deníku MF Dnes. Debatu sledovalo asi sto hostů.

Jménem Ostravy vystoupil primátor Tomáš Macura. Představil vizi krajského města jako přirozené metropole regionu, která zakládá svoji budoucnost na bohatství ukrývající se v místních lidech. Stavět chce na rozvoji jejich vzdělanosti, zlepšování podmínek pro podnikání, ale také na podpoře komunitního života a širším zapojení občanů do řízení města.

Dlouhodobé záměry města primátor podložil konkrétními projekty připravovanými v rámci Strategického plánu rozvoje Ostravy na období let 2017–2023. (r)

Májová Plesná


Městský obvod Plesná zve na 20. ročník folklorního festivalu Májová Plesná dne 1. května 2017 od 14.30 hodin do areálu před hasičskou zbrojnicí a DDM Plesná. Přijďte si poslechnout dětské i dospělé soubory, skupinu Žalman a ochutnat guláš na Gulášfestu. (mp)


Strana 6

Než vyjedete na jaře na cesty, věnujte pozornost správné výbavě vašeho kola

Cyklistická sezona začíná


Bezpečnější Ostrava

S blížícím se oteplením a jarním počasím se bude zvyšovat počet cyklistů na cyklostezkách a cestách. Je tedy zapotřebí si opět připomenout několik důležitých pravidel a povinností cyklisty. Než vyjedeme na první jízdu, měli bychom své jízdní kolo zkontrolovat a případně odstranit nedostatky, které může mít v povinné výbavě. Tato výbava má zajistit cyklistovi bezpečnou jízdu a viditelnost na silnici.

Jízdní kolo musí být vybaveno:

● zadní odrazkou červené barvy, která může být kombinována se zadní červenou svítilnou,
● přední odrazkou bílé barvy,
● odrazkami oranžové barvy na obou pedálech,
● na paprscích kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy na každé straně kola,
● dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovaným ovládáním brzdového účinku, dětské kolo pro děti předškolního věku vybavené protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou,
● volné konce řídítek musí být zaslepeny (zátky, rukojeti apod.),
● matice nábojů kol musí být uzavřené, nejsou-li křídlové případně rychloupínací.

Výbava kola za snížené viditelnosti:

● světlomet svítící dopředu bílým světlem, referenční osa světelného toku musí protínat vozovku nejdále 20 metrů od světlometu,
● zadní svítilna červené barvy, může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy,
● zdroj elektrického proudu, který musí svou kapacitou zajistit svítivost předchozích světel po dobu minimálně 1,5 hodiny bez přerušení.

Doporučené vybavení jízdního kola:

● účinné blatníky,
● zvonek,
● kryt řetězu.

K části o povinné a doporučené výbavě je určitě nutné připomenout povinnost používat při jízdě ochrannou přilbu osobám mladším 18 let, doporučuje se však i pro ostatní cyklisty bez ohledu na věk. Riziko úmrtí po pádu bez přilby je 19krát vyšší.

Pestrobarevnost cyklistického oblečení zaručí dobrou viditelnost cyklisty, bezpečnost zvyšuje také používání  retroreflexních prvků.

Krom správně vybaveného kola je důležitá také bezpečná jízda cyklisty. Jeho místo při jízdě je vždy vpravo, a to i na cyklostezce, nutné je dodržovat dostatečný odstup od překážek a předvídat dění okolo. Průjezd zatáčky by měl být takový, aby cyklista kvůli příliš vysoké rychlosti nevyjel do protisměru, případně úplně mimo komunikaci. Cyklista by měl být vždy ohleduplný a také předvídavý. Měl by sledovat stav komunikace, vyhýbat se překážkám, přičemž o změně směru jízdy by měl své okolí upozorňovat včas a vhodným způsobem.

K požitku z jízdy přispěje vhodně naplánovaná trasa. Měla by být přizpůsobena možnostem a schopnostem cyklisty. Silný provoz na pozemní komunikaci s větší frekvencí nákladních vozidel k bezpečné jízdě zcela jistě nepřispěje. V neposlední řadě by neměl zapomínat na nulovou toleranci hladiny alkoholu při jízdě. V případě kontroly se cyklista pod vlivem alkoholu řeší stejně jako řidič motorového vozidla. Richard Palát, Policie ČR

Bezpečnější nakupování a parkování


V návaznosti na jednání u kulatého stolu na téma Bezpečné nakupování a parkování ve velkých ostravských obchodních centrech, které se uskutečnilo 23. března v Nové radnici v rámci projektu Bezpečnější Ostrava, budou v Ostravě během velikonočního svatého týdne probíhat informační akce Bezpečnější nakupování a parkování. Vedle zvýšené přítomnosti policistů a strážníků půjde především o informační akce v obchodních centrech, které budou seznamovat zákazníky se zásadami bezpečného chování v prodejnách i na parkovištích. Kromě infoletáků budou připraveny videospoty a výstupy na facebook a weby obchodních center. Na akcích budou spolupracovat strážníci Městské policie Ostrava, Policie ČR Ostrava, obchodní centra a Magistrát města Ostravy. Přijďte se informovat!  (bo)

Termíny akcí Bezpečnější nakupování a parkování

10. 4. 2017     14 – 17                     Albert Ostrava-Poruba, ul. Opavská
11. 4. 2017     14 – 17                     SC Futurum Ostrava
12. 4. 2017     14 – 17                     GLOBUS, hypermarket Ostrava
13. 4. 2017     14 – 17                     Obchodní centrum Galerie, ul. Sjízdná
14. 4. 2017       9 – 12 a 14 – 17      Forum Nová Karolina
15. 4. 2017       9 – 12 a 14 – 17      Avion Shopping park Ostrava

Moderní způsob ochrany majetku


V návaznosti na úspěšný projekt Ministerstva vnitra ČR s názvem Forenzní značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek syntetickou DNA bude Městská policie Ostrava 25. dubna od 9 do 17 hodin v průběhu akce Den Země v Porubě značit jízdní kola syntetickou DNA. Podmínkou je slunečné počasí, při teplotách pod 15 stupňů či za deštivého počasí bude značení zrušeno.

Forenzní značení kol a jízdních pomůcek představuje moderní způsob ochrany majetku. Bližší informace naleznete na stránkách www.mpostrava.cz. (bo)

Cyklokvíz

Znáte předpisy?


Znát dopravní předpisy by měli nejenom řidiči motorových vozidel, ale i cyklisté. V našem kvízu si můžete vy a především vaše děti otestovat, zda jste připraveni.

1. Cyklista by měl před jízdou zkontrolovat:

a) Jestli je správný tlak v pneumatikách.
b) Jestli má blatníky, když prší.
c) Celkový stav kola, které by mělo být připraveno z hlediska samotné bezpečnosti do silničního provozu.

2. Do povinné výbavy kola patří:

a) Blatníky, lékárnička, lepení na pneumatiky, zvonek, pumpička.
b) Přilba, ochranné brýle, kryt na řetěz.
c) Dvě na sobě nezávislé brzdy, oranžové odrazky na paprscích kol, na šlapátkách, vpředu na řídítkách bílé barvy, vzadu červené barvy.

3. Za snížené viditelnosti (mlha, déšť, sněžení, tma, od soumraku do svítání) je lepší používat při jízdě na kole:

a) Reflexní vestu, sluneční brýle.
b) Reflexní pásek, deštník proti namoknutí.
c) Reflexní vestu, reflexní pásek, bílé světlo vpředu na řídítkách a vzadu červené světlo.

4. Při samotné jízdě na kole po pozemní komunikaci:

a) Jedu vpravo co nejblíž ­krajnici.
b) Po chodníku, je to rychlejší.
c) Uprostřed, protože jedeme dva vedle sebe a bavíme se.

5. Dopravní značka Stezka pro chodce a cyklisty:

a) Vjedu tam na kole, doufám, že chodci uskočí do stran.
b) Můžu stezku jako cyklista využít, ale musím se chovat ukázněně a ohleduplně k chodcům a ostatním cyklistům.
c) Vedle uvedené dopravní značky je silnice, tak pojedu po ní.

6. Při odbočování, parkování u chodníku, zastavení cyklisty:

a) Znamení o změně směru nedávám, nejsem auto.
b) Nikoho nemusí zajímat, kam jedu.
c) Znamení o směru jízdy dáváme, aby řidič vozidla nebo jiný účastník provozu věděl, co se chystám udělat a podle toho uzpůsobil svoji jízdu.

7. Před jízdou na kole

a) Nesmím požít žádný alkohol.
b) Vím, kolik snesu alkoholu, tak vyjedu.
c) Budu pít až při samotné jízdě.

Správné odpovědi: 1c, 2c, 3c, 4a, 5b, 6c, 7a. (mm)


Strana 7

Malíř Josef Odráška vede výtvarné kurzy

Seniory pohltilo malování


Aktivní senioři

Senioři z Ostravy si mohou vybírat z různých aktivit a kurzů. Skupina 13 milovníků výtvarného umění v seniorském věku však zcela propadla malování. Navštěvují jednou týdně Kurzy výtvarných technik, které vede zkušený malíř a grafik Josef Odráška. Svá díla pravidelně vystavují. V současné době je může veřejnost vidět v prostorách Galerie K-TRIO ve stejnojmenném kulturním domě v Hrabůvce.

Kurzy pod vedením Josefa Odrášky začala organizovat Charita Ostrava v roce 2009. Účastníci se scházeli v charitním středisku Gabriel. „Našli jsme si však nové a větší prostory v pavilonu G na Černé louce, kde máme k dispozici tři místnosti, které nám slouží jako ateliéry,“ řekl Josef Odráška. Postupně si osvojují jednotlivé malířské techniky – akvarel, olejomalbu, enkaustiku a grafiku. Postupují přesně podle učebnic pro střední umělecké školy. Celá skupina vystavovala v zábřežské Galerii G, v K-Triu v roce 2014 a v loňském roce měla úspěšnou výstavu ve Vratimovské galerii, kde se větší část vystavených exponátů rozprodala.  

„Pro současnou výstavu v K-Triu nazvanou Zahrada jsme připravili olejomalby a akvarely rostlin, za které by se nemuseli stydět ani akademičtí malíři a které by mohly být okamžitě zveřejněny v botanickém atlasu,“ zdůraznil Josef Odráška.

„Vystavuji olejomalbu kytice, která vznikla podle skutečně natrhaných květů,“ řekla účastnice kurzu Eva Věncková. „Připravila jsem si kytici z natrhaných slunečnic, jenže některé rychle uvadly. Takže jsem je namalovala jako lehce povadlé a vznikla zajímavá kompozice,“ usmívala se její kolegyně Olga Kryglová. 

Výstava malujících seniorů v galerii Kulturního domu K-Trio trvá do 15. dubna.         (rs)

Burza práce v Gongu


Desítky vystavovatelů nabídnou volná pracovní místa na Burze práce, která se koná ve středu 26. dubna od 9 do 17 hodin v Multifunkční aule Gong v Dolní oblasti Vítkovice. Zaměstnavatelé představí volné pozice především ve strojírenské, automobilové a potravinářské výrobě, v sociálních, bezpečnostních a úklidových službách, ve stravování, v peněžním sektoru i v prodeji.  Návštěvníci burzy tak získají podrobný přehled o tom, co na trhu práce firmy v našem regionu nabízejí a o jaké profese mají zájem.

Doprovodný program tvoří bezplatné individuální poradenství Úřadu práce ČR a semináře pro různé cílové skupiny. Tématy jsou příspěvky na dojíždění či přestěhování, aktuální nabídka rekvalifikací a služby Informačního a poradenského střediska pro změnu a volbu povolání. EURES poskytne informace o možnostech zaměstnání v zemích Evropské unie. Uchazeči mohou využít také odborné sociální poradenství Občanské poradny Slezské Diakonie. Vstup na burzu práce je zdarma. (rs)

ADRA: Pomoc letí


Ve dnech 26. a 27. dubna budou v ulicích města k vidění dobrovolníci v modrých tričkách s logem ADRA a s kasičkami na krku. Veřejnost osloví s žádostí o finanční příspěvek na podporu dobrovolnického centra ADRA, které již řadu let vysílá dobrovolníky k opuštěným a nemocným seniorům a dětem v Ostravě. Za drobný finanční příspěvek obdrží dárce upomínkový předmět – létající talíř. Výtěžek z této tradiční sbírky s názvem Pomoc letí umožní zkvalitnit a zlepšit pomoc potřebným ve vašem nejbližším okolí. Každá koruna pomáhá. (zk)

Charita Ostrava

Charitní jarmark

Charita Ostrava zve na Jarmark tréninkové dílny. Výrobky jako pouzdra, kapsáře, obaly na knihy, tašky, kabelky, zástěrky, chňapky, prostírání, drátované věci, keramika, svíčky jsou výsledkem ruční práce v rámci sociální rehabilitace maminek s dětmi a mužů bez domova ve službě Charitního střediska sv. Lucie – sociální rehabilitace. Výtěžek z prodeje bude využit v rámci veřejné sbírky Charity Ostrava na zajištění kvality této služby pro lidi bez domova. Jarmarky proběhnou 23. dubna v 9 h a 11.30 h v kostele sv. Ducha v Zábřehu a 30. dubna v 9.00  a 10.30 h v kostele sv. Josefa – Don Bosco v Moravské Ostravě.

Homeless Cup Morava

Fotbalový turnaj Homeless Cup Morava 2017 týmů složených z klientů a pracovníků azylových domů se koná 26. dubna od 9 do 15 h v Trojhalí Karolina. Turnaj pořádaný Charitou Os­tra­va, Armádou spásy a Trojhalím je součástí kvalifikace pro Homeless World Cup, celosvětový projekt, jehož cílem je prostřednictvím fotbalu zvyšovat povědomí o problému bezdomovectví a chudoby ve světě. Vstup zdarma.

Péče o nemocného

Charita Ostrava nabízí možnost bezplatné účasti na semináři Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami se dozvíte, jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyblivostí, a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Jsou připraveny také informace o možnostech získání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek. Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 13. 4. od 14 h v budově Hospice sv. Lukáše v ul. Charvátské ve Výškovicích. Přihlášky: Markéta Štěpánová, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002, e-mail: cho.hospicova.poradna@charita.cz. (dk)

Charita Ostrava pomáhá lidem bez domova přímo v terénu


I za lidmi přežívajícími na samém okraji společnosti dochází od začátku tohoto roku terénní sociální pracovníci Charity Ostrava. Klienty nové služby Terénní programy jsou bezdomovci žijící především ve vyloučených lokalitách ve Vítkovicích či Ostravě-Jihu, kteří nevyužívají žádnou ze služeb sociální prevence, jako jsou denní nízkoprahová zařízení či charitní noclehárny. Právě těmto lidem nabízejí terénní sociální pracovníci základní sociální poradenství, pomoc při obstarávání jejich osobních záležitostí, zajištění materiální pomoci a možnost využití návazných sociálních služeb. Smyslem jejich činnosti je podpořit osoby bez domova v jejich úsilí o přežití a nastínit jim možnosti opětovného začlenění do společnosti.

Novou službu zajišťuje v rámci Charity Ostrava Charitní dům sv. Benedikta Labre ve Vítkovicích. Poskytována je v rámci tříletého unijního projektu Zřízení a rozvoj sociální služby Terénní programy a je finančně podporována z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Tato podpora umožňuje například pořízení základního vybavení pro dispečink služby, nutných pracovních prostředků pro každodenní práci v terénu za jakýchkoliv klimatických podmínek, pokrytí mzdových nákladů sociálních pracovníků a nákladů na externí spolupráci se zdravotní sestrou, která poskytne lidem bez domova přímo v terénu základní ošetření.

Odhaduje se, že v Ostravě žije okolo 500 lidí bez přístřeší. „Snažíme se tyto lidi podporovat a motivovat, aby svoji tíživou situaci přestali vnímat jako bezvýchodnou. Zároveň spolupracujeme s návaznými službami a institucemi, které se podílejí na řešení jejich situace,“ uvedl vedoucí sociální pracovník Terénních programů Charity Ostrava Ivo Křížka. V dalších částech Ostravy realizuje terénní programy cílené na lidi bez přístřeší partnerská organizace Charity, Armáda spásy. (dk)


Strana 8

Statutární město Ostrava vyhlašuje 23. ročník soutěže o titul

Ostravský dům roku 2016


Soutěž je vyhlášena pro investory novostaveb nebo rekonstrukcí budov na správním území města Ostravy, dokončených v letech 2015 a 2016.

Se ziskem  titulu je spojeno udělení bronzové plakety a finanční ohodnocení ve výši 300 000 Kč. V pořadí druhé vyhodnocené dílo obdrží odměnu 150 000 Kč.

Kromě titulu Ostravský dům roku 2016 a odměny za umístění na druhém místě má Rada města Ostravy právo na doporučení ­odborné komise udělit dalším budovám čestná uznání bez určení pořadí. Čestná uznání nejsou spojena s finančním ohodnocením.

Budovy zkolaudované v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2016 může přihlásit do soutěže pouze jejich investor. Přihlášky musí být ­převzaty podatelnou magistrátu na Prokešově náměstí č. 8 ­ v Moravské Ostravě do pátku 28. 4. 2017 do 11.00 hodin.

Přihlášku do soutěže lze stáhnout z oficiálních webových stránek města Ostravy www.ostrava.cz. Podrobnější informace lze získat u sekretáře soutěže Lucie Adámkové, e-mail: ladamkova@ostrava.cz, tel. č.: 599443376, útvar hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy.

V průběhu května budou přihlášená díla vystavena na webových stránkách města s tím, že veřejnost hlasováním zvolí vlastní dům roku. Takové dílo získá titul Ostravský dům roku – cena veřejnosti. Titul není spojen s finančním oceněním.

www.ostrava.cz                                    

Zdravě na Den Země


Životní prostředí

Ostrava se koncem dubna tradičně zapojí do celosvětové kampaně na podporu ochrany životního prostředí – Den Země. Organizace se chopí ostravská střediska volného času. Akce se odehrají 20. dubna ve Výukovém centru Bělský les v Ostravě-Zábřehu, 21. dubna v Komenského sadech v Moravské Ostravě a 25. dubna na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě.

Program v Porubě je letos, oproti jiným letům, rozšířen o podporu alternativních forem dopravy v rámci projektu Zdravě po Ostravě.  Návštěvníky tu v rámci tzv. čistého areálu čekají ukázky elektromobilů užívaných v běžném silničním provozu, propagace cyklistiky, chůze a veřejné hromadné dopravy. Majitelé kol budou mít možnost označit své kolo syntetickou DNA. Na závěr je plánována velká jarní cyklojízda, která bude zakončena v centru Ostravy.

Projekt Zdravě po Ostravě je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí.

Na akcích v jednotlivých dnech budou své aktivity a projekty z oblasti ochrany životního prostředí prezentovat i další organizace, spolky nebo školy. Aktivity jsou zaměřeny na zvýšení zájmu o studium přírodovědných oborů, návštěvníci si budou moci vyzkoušet jednoduché vědecké experimenty, otestovat své znalosti ve vědomostních testech nebo změřit síly v zajímavých soutěžních disciplínách. Součástí programu je také vyhlášení vítězů některých soutěží, které pro ostravské děti připravila střediska volného času v rámci doprovodných aktivit a výstavy soutěžních prací.

Více informací na www.svc-korunka.cz, www.svczabreh.cz, www.svcoo.cz, http://jitrocel.ostrava.cz, www.mzp.cz, www.sfzp.cz, www.zdravepoostrave.cz. (ph)

O stav ulic se bude starat firma Opravy a údržba komunikací


Zastupitelstvo města Ostravy schválilo založení nové obchodní společnosti se 100procentní účastí města. Bude se jmenovat Opravy a údržba komunikací Ostrava, s. r. o., a bude sesterskou společností další městské firmy – Ostravských komunikací, a. s. Informoval o tom primátor Tomáš Macura. Předmětem podnikání nové firmy bude realizace stavebních zakázek a poskytování služeb v oblasti údržby komunikací, v oblasti administrace veřejných zakázek a dalších. „Důvody pro zřízení nové městské společnosti vyplývají z potřeby mít v oblasti údržby komunikací jak společnost pro zakázky, které může město zadávat městské společnosti přímo, tak společnost pro komerční zakázky,“ vysvětlil Macura.

Záměrem města je, aby komerční zakázky převzala nově vzniklá společnost, která se bude pohybovat na trhu a bude usilovat o další zakázky, například od státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic. Ostravské komunikace se soustředí na zakázky města a ujmou se organizace statické dopravy, čili provozování městských parkovišť.  Ta chce město vyvést ze společnosti Garáže Ostrava, kterou vlastní spolu se soukromými subjekty, a spravovat je samostatně. (bk)


Strana 9

Cílem je přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb

Budeme se dělit o zkušenosti


My a Evropa

Evropská města a evropské regiony si předají zkušenosti, které jim pomohou k zachování udržitelné mobility. Ostrava bude jedním z nich. Cílem projektu RESOLVE – Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb je snížení emisí a zlepšení ovzduší ve městech. Udržitelnost v dopravě je v rámci projektu myšlena v souvislosti s cestami občanů za nákupy a dopravou zboží do obchodů.

Projekt generuje impuls k přechodu na udržitelnou nízkouhlíkovou přepravu osob i zboží (zlepšení infrastrukturního napojení obchodů na síť cyklostezek, lepší dostupnost MHD, zlepšení logistiky dopravy zboží do obchodů), a to jak pro veřejnou správu, tak pro občany a podnikatele.

Výstupem projektu je tvorba akčního plánu, který pomůže omezit emise CO2 vytvořené dopravou za obchodem a službami v centrech měst a podpoří udržitelná pracovní místa a růst v místní ekonomice služeb.

Projekt zohledňuje místní specifika jednotlivých měst. V podmínkách Ostravy si klade za cíl podpořit rozvoj centra, rozvoj maloobchodu v centru a celkově přispět ke zlepšení dostupnosti městského centra, potažmo maloobchodu, formou nízkouhlíkové dopravy. Nositelem projektu RESOLVE je Moravskoslezský kraj, do projektu je rovněž zapojeno město Opava. Spolufinancování je zajištěno prostřednictvím operačního programu Interreg Europe.

Projekt je mezinárodní za účasti partnerů z osmi států. Jsou mezi nimi zástupci akademické sféry (Erasmus University Rotterdam), dále města a regiony Roermond (Nizozemsko), Reggio Emilia (Itálie), Manchester (Anglie), Maribor (Slovinsko), Växjö (Švédsko), Almada (Portugalsko) a Var­šava (Polsko). Další informace na webu: www.interregeurope.eu. (ph)

Město koupí ekologická auta


Dotace 2,22 mil. korun z Ministerstva životního prostředí umožní městu zakoupit 24 automobilů na alternativní pohon. Půjde o šest elektromobilů a 18 vozů na stlačený zemní plyn (CNG). Celkem 17 vozidel na CNG využije městská policie, jedno magistrát, elektromobily budou používat magistrát a městské obvody Radvanice a Bartovice a Hrabová. Celková částka na nákup těchto vozidel je vyčíslena na 14,6 milionu korun. 

„Současný stav kvality ovzduší nás vede ke zrychlené ekologizaci městského vozového parku. O tom, že jsme aktivnější než jiná města, svědčí fakt, že náš požadavek na dotaci pro nákup ekologických vozidel je zatím suverénně nejvyšší. Uvažujeme navíc o příspěvku pro městské obvody a naše organizace. Po Ostravě tak budou brzy jezdit další ekologická vozidla,“ řekl primátor Tomáš Macura.

Městská nízkoemisní flotila se díky schválené dotaci zvýší na 51 vozidel. „Po zprovoznění dalších 24 ekologických automobilů se emise oxidů dusíku a aromatických uhlovodíků sníží u každé položky o 230 kilogramů ročně, emise oxidů síry poklesnou minimálně o 310 kilogramů ročně,“ vypočetla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

V případě vyhlášení další výzvy z Národního programu Životní prostředí se do něj Ostrava znovu přihlásí, protože na základě rozhodnutí rady města již nebude pořizovat pro potřebu magistrátu, obvodů a svých organizací auta na dieselový pohon. (rs)

Nový rektor VŠB


Novým rektorem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava se stane na základě volby akademického senátu děkan fakulty elektrotechniky a informatiky Václav Snášel. Funkce se ujme 1. září a nahradí Ivo Vondráka, který se stal hejtmanem. Nyní školu vede prorektor Petr Noskievič. (rs)

OZO je připraveno na jarní sezonu


Odpadová společnost OZO Ostrava je připravena na zahrádkářskou sezonu. Do všech sběrných dvorů v Ostravě jsou už navezeny 18litrové pytle s kompostem a substrátem, jejichž prodej se v loňském roce setkal s velkým zájmem. Pytle o objemu 18 litrů stojí 23 korun, zájemcům o větší množství doporučují pracovníci OZO  zajet si s vozíkem přímo na kompostárnu v Hrušově, kde za tunu kompostu zaplatí 363 korun a za tunu substrátu 605 korun, navíc si tu mohou objednat i dopravu. „V loňském roce jsme na kompostárně prodali celkem 764 tun kompostu a 2783 tun substrátu, ve sběrných dvorech pak přes 5 tisíc pytlů kompostu a přes 10 tisíc pytlů zeminového substrátu,“ uvedla mluvčí OZO Vladimíra Karasová.

Ve městě skončil zimní svoz bioodpadu, od dubna se vývoz BIO popelnic překlopil opět do čtrnáctidenního režimu. (kš)

Kotlíkové dotace uhradí cenu nového kotle


Na výměnu starých kotlů za nové ekologické bude v Moravskoslezském kraji vyčleněno 900 milionů korun. Zájemci mohou o dotaci žádat od června. Do výměny kotlů se aktivně zapojí Ostrava. Město přispěje žadatelům k dotaci dalšími 10 procenty z celkové částky tak, aby součet dotací pokryl celou cenu nových kotlů. Podpora se týká kotlů na biomasu, plynových kotlů, kombinovaných kotlů s automatickým přikládáním a tepelných čerpadel. Dotace státu kryje 85 procent nákladů na pořízení ekologického kotle. „Podpoříme žadatele z Ostravy nejvyšší možnou částkou. Pokud kraj přispěje pěti procenty a město Ostrava deseti, zbytek pokryje dotace státu. Žadatel tak dostane proplacenou celou částku,“ zdůraznil primátor Tomáš Macura.

V rámci současné výzvy bude možné ekologické kotle předfinancovat anebo bude umožněno přímé proplacení faktur od dodavatelů, aby občané nemuseli shánět peníze na dobu, než jim bude dotace proplacena. 

Informace o podmínkách pro výměnu kotlů budou výrazně dostupnější než v minulosti. V prostorách magistrátu vznikne informační centrum, kde se žadatelé dozvědí podrobnosti o dotovaných kotlích i o financování.

„Lidé v rodinných domech dostanou do svých schránek letáky s potřebnými informacemi včetně předvyplněné žádosti, abychom jim podání žádostí co nejvíce zjednodušili,“ doplnila náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.  (rs)

Vy se ptáte, radnice odpovídá


Otevřená radnice

Na tomto místě otiskujeme odpovědi představitelů města a kompetentních úředníků magistrátu na vaše dotazy k problémům, které se týkají města Ostravy. Při kladení otázek žádáme o maximální věcnost a stručnost. Naše adresa je Ostravská radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, nebo elektronicky: redakce@ostrava.cz.

Poradní orgán zastupitelstva

„Prosím o sdělení, jaké pravomoci má Sbor starostů a zda má tato organizace Jednací řád.“ S tímto dotazem se obrátil na redakci Ostravské radnice pan Vladimír Slavík z Hrabové.

Eva Balonová, právnička odboru legislativního a právního Magistrátu města Ostravy: „Sbor starostů je iniciativním a poradním uskupením zastupitelstva města. Tvoří jej starostky a starostové městských obvodů. Sbor starostů předkládá zastupitelstvu svá stanoviska a návrhy. Napomáhá plnění úkolů zastupitelstva města. Jeho činnost je upravena Jednacím řádem Sboru starostů, který upravuje přípravu, obsah jednání, způsob usnášení a náležitosti rozhodování Sboru starostů.

Sbor starostů se schází pravidelně před každým zasedáním městského zastupitelstva a dále dle potřeby. Jeho jednání jsou neveřejná.

Sbor starostů projednává mate­riály, které budou předloženy zastupitelstvu města, řeší například změny obecně závazných vyhlášek města, poskytování dotací, údržbu zeleně, investiční činnost, zajištění energií, datové služby, životní prostředí ve městě.“ (bk)


Strana 10

Co, kdy, kde ve městě

DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY. Divadla: 19. 4. (19) Stará dobrá kapela (hrají S. Skopal. V. Postránecký, V. Helšus,
N. Konvalinková aj.); 21. 4. (19) Ucpanej systém (Dejvické divadlo, hrají I. Trojan, V. Neužil. M. Krobot, M. Pechlát, J. Plesl aj.); 25. 4. (19) Bůh masakru (Činoherní klub Praha, hrají I. Chýlková, J. Dulava, M. Pleštilová a V. Kratina); 2. 5. (19) Zakázané uvolnění (hrají Z. Stavná, H. Vagnerová, T. Hofová). Koncerty: 28. 4. (19) Anna K; 29. 4. (19) Michal Horáček a hosté F. Segrado, L. Nová a O. Ruml. Pro děti: 30. 4. (16) Broučci (Slezské divadlo Opava). Cestopisná přednáška: 20. 4. (19) Jiří Kráčalík: Banát - česká vesnice v rumunských Karpatech .

DŮM KULTURY AKORD. Divadla (výběr): 3. 5. (19) Stvoření světa – bez cenzury (hrají: V. Kratina, R. Hrušínský, V. Zawadská aj.). Koncerty: 12. 4. (19) The Backwards – Beatles revival. Pro děti: 12. 4. (10) Maryša (Slovanský tyátr Olomouc).  

DIVADLO LOUTEK. Pro děti:  16. 4. (10) Broučci; 16. 4. (15) Malá Mína zmlsaná; 19. 4. (17) Bouře (Dětské divadlo DěS); 23. 4. (10) O blýskavém prasátku; 23. 4. (10.30, 15.30) O hubaté Doře; 7. 5. (10) Dášenka. Pro dospělé: 24. 4. (18.30) z Deniku Ostravaka.

KLUB PARNÍK. 13. 4. (20) Michal Pavlíček a Trio; 18. 4. (19) Will Bernard Trio; 21. 4. (20) Boris Band Combination; 25. 4. (19) Boo Boo Davis; 26. 4. (20) Karel Kahovec a skupin George & Beatovens; 27. 4. (20) Abraxas; 30. 4. (20) Lanugo; 2. 5. (20) Marien; 3. 5. (20) Tara Fuki.

KLUB ATLANTIK. Jaroslav Rudiš a Martin Becker: O vlacích, kufrech a hospodách; 18. 4. (14) Hledání německých stop v centru Ostravy; 18. 4. (18) Nation4nation (mezinárodní večer – poznání krás, specifik a jídla zahraničních studentů Ostravské univerzity); 19. 4. (18) Stolik Polski (diskusní pořad); 20. 4. (18) Mapa Stolpersteinů (komentovaná procházka Lenky Kocierzové); 20. 4. (18) Jan Vlasák: Jižní Indie (cestopisná přednáška), 21. 4. (19) Stesk kavárenského povaleče v Transylvánii (účinkují R. Lipus, A. Cónová, M. Rataj a V. Ondruška); Libor Bednář: Severní Indie, Nepál a Bhután (cest. přednáška); 29. 4. (19) Humorova Sketch Night 2 (stand up show).

HERCI NA NÁMĚSTÍ. Komorní scéna Aréna připravuje hru Tomáše Vůjtka Smíření. Herci divadla připravili mimořádné předpremiérové čtení z této hry na pátek 28. dubna od 14 hodin na náměstí Dr. E. Beneše. 

STŘEDOVĚKÉ RUKOPISY. Příznivci historie se mohou 19. dubna od 16.30 těšit na jedinečnou přednášku a komentovanou prohlídku Marka Zágory Krása a tajemství středověkých rukopisů k aktuální výstavě ve vestibulu vědecké knihovny.

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ. Jarní cyklus koncertů. 22. 4. (18) Andrzej Bilko varhany (skladby J. S. Bacha, C. Francka, J. Pachelbela a F. Liszta), kostel sv. Václava;  23. 4. (15) Martin Gurbaľ a Stadlerovo klarinetové kvarteto (skladby F. Farkase, J. S. Bacha, R. Albinoniho a A. Dvořáka), Husův sbor ve Staré Bělé; 7. 5. (17) Slavnostní koncert Ondrášek – účinkují: sbor Ondrášek, Janáčkova filharmonie, Eva Dřízgová (program: Karl Jenkins - The Armed Man), kostel P. Marie Královny, Mariánské Hory.

HISTORIE OSTRAVY. Putovní výstavu Od Petřkovické venuše k Dolní oblasti, které se koná u příležitosti oslav 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě, si mohou zájemci v dubnu prohlédnout ve Středisku volného času Korunka v Korunní ulici v Mariánských Horách a v kulturním domě v Hošťálkovicích. Část výstavy je věnována historii obvodu, v němž výstava aktuálně probíhá.

ČERNÁ LOUKA. Akce na výstavišti (výběr): 15. 4. (8-11) Bleší trh; 16. 4. (8-12) Fauna trhy; 21. až 23. 4. Karneval chutí.

SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD. 22. 4. – 5. 5. Salon filmových klapek Zlín; 30. 4. (17-22) Filipojakubská noc; 1. 5. (9.30-11) Zahájení veteránské sezony (prohlídka historických automobilů); 6. 5. (13) Porta – moravsko-slezské kolo.

PŘEDPREMIÉROVÁ BESEDA. Příznivci opery si nenechají ujít předpremiérovou besedu s tvůrčím týmem opery Bedřicha Smetany Tajemství. Beseda se koná 21. dubna od 17 hodin v sále hudebního oddělení Knihovny města Ostravy.

KOMORNÍ KLUB. 22. 4. (19) Justin Lavash (blues, folk, jazz); 27. 4. (19) Roman Dragoun (sólový koncert rockové legendy); 4. 5. (19) Katie Bradley Band (blues).

STAVĚNÍ MÁJKY. Na pěší zóně před kulturním domem K-Trio v Hrabůvce vyroste 28. dubna májka. Program začne v 15.30 hodin a vystoupí na něm skupina Tygrasz a Mendoš. Návštěvníci uvidí ukázky hasičské techniky a ti menší se mohou zúčastnit netradičních soutěží. Samotná májka bude postavena v 17.15 hodin. 

DŮM UMĚNÍ. Galerie výtvarného umění Ostrava vystavuje obrazy pořízené do sbírkového fondu v letech 1926 až 1946. Výstava trvá do 11. června.

REINHARD ROY. Hned dvě ostravské galerie představují tvorbu německého malíře a sochaře Reinharda Roye. Zájemci si mohu jeho tvorbu prohlédnout během dubna ve výstavní síni Sokolská 26 a v Industrial Gallery.

HOTEL V LESE. Galerie Dole v antikvariátu Fiducia pozvala malíře Petra Grubera, absolventa pražské Akademie výtvarných umění, který studijně pobýval rovněž na Akademii výtvarných umění v německém Mnichově. Zabývá se především krajinomalbou. Dubnovou výstavu v Galerii Dole nazval Hotel v lese. 

PTEJTE SE ŽBIRKY. V Domě knihy Knihcentrum bude 26. srpna od 16 hod. besedovat slovenský zpěvák a skladatel Miro Žbirka. Po besedě následuje autogramiáda.

STŘEDOVĚKÉ RUKOPISY. Příznivci historie se mohou 19. dubna od 16.30 těšit na jedinečnou přednášku a komentovanou prohlídku Marka Zágory Krása a tajemství středověkých rukopisů k aktuální výstavě ve vestibulu vědecké knihovny.

BESEDY EVY TVRDÉ.  Spisovatelka Eva Tvrdá vydala detektivku Mrtvou neměl nikdo rád, jejíž děj se odehrává v centru Ostravy. Autorka pořádá o této knize besedy a autogramiády v pobočkách Městské knihovny Ostrava – v Závodní  19. dubna od 16 hod., v pobočce v ul. L. Podéště 20. dubna od 14 hod. a v pobočce Hladnovská 21. dubna od 16 hodin. (rs, bk)

Pianisté uvedou na koncertu skladby Rubinsteina a Beethovena

Zahrají dva světoví klavíristé


S Janáčkovou filharmonií zahrají v dubnu dva světoví klavíristé. Německý pianista Joseph Moog se představí v Ostravě 20. a 21. dubna s Klavírním koncertem č. 4 Antona Rubinsteina. Janáčkova filharmonie tento koncert uvede vůbec poprvé. Moog je držitelem ocenění International Classical Music Awards a loni byl nominován na cenu Grammy.

Italský klavírista Alessandro Taverna zahraje 27. dubna Beethovenův Klavírní koncert č. 3. Zvláštní je, jak se Taverna dostal ke hře na klavír. Ve svých šesti letech se díval na televizi, v níž si vyslechl hudební dílo. Sedl si ke klavíru a melodii přehrál. Zopakoval na klavíru každou skladbu, kterou slyšel.

V současné době je Alessandro Taverna uznávaným klavíristou, který koncertuje po celém světě. Získal ceny na prestižních klavírních soutěžích. Přestože patří k nejlepším světovým klavíristům, podal si v roce 2010 přihlášku ke studiu inženýrství na univerzitě v Padově. Okomentoval to slovy, že je vědecky smýšlející člověk a že chtěl vyzkoušet i něco na první pohled bláznivého. (rs)

Černý humor v knihovně


Po celý duben mohou návštěvníci Moravskoslezské vědecké knihovny na Prokešově náměstí v Ostravě zhlédnout v jejích prostorách výstavu The Tap Tap načerno. Hlavním účelem výstavy kreslených vtipů je upozornit na význam černého humoru jako důležité schopnosti komunikovat o vážných věcech s nadhledem. Kresby prošly tvrdým sítem členů kapely The Tap Tap, kterou tvoří studenti a absolventi školy Jedličkova ústavu. (ms)

Gavlase inspiruje světlo


Malíř a keramik Antonín Gavlas vystavuje svá díla malovaná starověkou technikou enkaustiky na výstavě nazvané Souřadnice světla, která se koná v galerii Orchard v Hornopolní ulici.

Autor se zabývá světlem v prostoru, malbě, ale i filozoficky světlem v člověku a co jej vede jít „ke světlu“. Výstava je otevřena vždy v úterý a čtvrtek od 13 do 17 hodin a trvá do 4. května. (rs)

Plato vystavuje umění v textilní prodejně


Galerie Plato našla dočasné zázemí v bývalém obchodě s textilem v Českobratrské ulici 14, kde vytvořila Kancelář pro umění. V ní uspořádala první výstavu Přípravný portrét Mladé dívky. Název odkazuje ke knize Hrubý materiál k teorii Mladé dívky, v níž je postava Mladé dívky popisována jako jeden z nejdůležitějších archetypů a zároveň marketingových mechanismů současné kultury. Vystavená díla jsou výbavou a souborem produktů, které musí dívka mít nebo znát.

„Nejde nám o hotové věci, které jenom někam navezeme. Chceme vytvořit situaci, která provokuje dialog, vyvolávat zvědavost i nejistotu. Je to galerie, obchod s módou anebo informační servis?“ uvedl ředitel Plata Marek Pokorný.

Výstava potrvá do 7. května. Součástí tohoto uměleckého projektu je i série performancí, které proběhnou 12. dubna od 18 hodin v bývalém hobby-marketu Bauhaus. (rs)

Věru Špinarovou milovala celá Ostrava


Náhlé a nečekané úmrtí populární ostravské zpěvačky Věry Špinarové 26. března ve věku 65 let otřáslo celou zemí. Vzpomínky na ni zaplnily stránky novin, speciální pořady jí věnovaly televize, rádia. S pietou vzpomínala na její nezaměnitelný hlas a neopakovatelnou osobnost Ostrava, kde byla po celý život doma. „Tato zpráva se musela dotknout každého Ostravana. Obdivovali ji umělci, zástupci kulturní scény, členové společenských elit i řadoví dělníci a horníci, k nimž měla obzvlášť vřelý vztah. Milovala ji celá Ostrava, k níž se po celý život hlásila a kterou vždy podporovala, například při kandidatuře na získání titulu Evropské hlavní město kultury 2015,“ uvedl primátor Tomáš Macura. (bk)


Strana 11

Cennou trofej získali Lenka Pavlovič a Thomas Weinhappel

Dvě divadelní Thálie pro Ostravu


Sopranistka Lenka Pavlovič za roli Hortensie v operetě Ples v opeře a rakouský barytonista Thomas Weinhappel za titulní roli v opeře Hamlet získali na slavnostním večeru v Národním divadle v Praze 25. březnu divadelní Ceny Thálie za rok 2016. Národní divadlo moravskoslezské a Národní divadlo Brno jsou nejúspěšnější česká divadla, obě získala po dvou Tháliích.

„Jsem za cenu moc vděčná a děkuji ostravskému divadlu za to, že mi dalo možnost podílet se na inscenaci Ples v opeře. Všechny vás zvu, abyste se přišli podívat, protože opravdu stojí za to,“ uvedla po předání Lenka Pavlovič.

Ostravskou stopu najdeme také u Ceny pro mladého činoherce do 33 let, kterou získala Veronika Lazorčáková. Osmadvacetiletá herečka je členkou pražského Divadla v Dlouhé, po vystudování JAMU však našla své první angažmá v činohře Národního divadla moravskoslezského, kde působila čtyři roky a dodnes zde hraje ve dvou inscenacích. (rs)

Aréna je potřetí Divadlem roku


Nejmenší ostravské divadlo Komorní scéna Aréna obhájilo loňské vítězství a v současném 25. ročníku Cen divadelní kritiky se opět stalo Divadlem roku za rok 2016. Aréna získala nejvyšší české divadelní ocenění již potřetí.

První vítězství v anketě získala Komorní scéna Aréna za rok 2013 jako první ostravské a zároveň první moravské a slezské divadlo v historii ankety vyhlašované od roku 1992.

Aréna se opětovně stala Divadlem roku 2015 a kromě toho získala další ceny za Inscenaci roku (Slyšení), Nejlepší poprvé uvedenou českou hru (Slyšení), mužský herecký výkon (Marek Cisovský) a Talent roku (Štěpán Kozub). (rs)

Světová premiéra Tří mušketýrů


Romantický příběh plný lásky a intrik na motivy románu Alexandra Dumase je základem baletu Tři mušketýři. Je vytvořen speciálně pro Národní divadlo moravskoslezské. Hudbu složil přímo pro tento balet Jan Kučera a dokonce ji tvořil pro konkrétní situace a dějové zvraty. Choreografie se ujal bývalý kanadský tanečník a choreograf Paul Chalmer, který v minulosti nastudoval s ostravským souborem balet Popelka. „Dumasův příběh je složitý. Proto děj baletu zahrnuje dramatické situace, které lze vyjádřit tanečním jazykem. Pro nás je důležitá první část románu, ve které d’Artagnan přijíždí do Paříže, setkává se s mušketýry a zamiluje se do Constance. Poté sledujeme jejich nebezpečnou misi do Anglie, kde musejí najít ukradené diamanty a zachránit tak čest královny Anny Rakouské,“ řekl Paul Chalmer.

Roli d’Artagnana nastudoval italský tanečník Giordano Bozza, který žije v Ostravě již pátým rokem. „Je to role, která odpovídá mému naturelu. D’Artagnan jde do všeho přímo, hned by se s každým šermoval,“ usmíval se Giordano Bozza.

Světová premiéra se konala v divadle Antonína Dvořáka 23. března.


Strana 12

Putování z Vítkovic do Moravské Ostravy a Přívozu s výtvarnicí a průvodkyní Lenkou Kocierzovou:

Vším, co dělám, propaguji Ostravu


O lidech s lidmi

Když jsem k ní vstoupila do bytu, hned po pozdravu mne jím začala provázet. Seznámila mne s architektem a stylem, v němž byl dům postaven, s dnes už historickou dispozicí bytu, zaplněného autorčinými obrazy, kresbami, knihami i klobouky, jichž má rozsáhlou sbírku. Taková prostě je. Ostravská grafička, výtvarnice, ilustrátorka, kronikářka a průvodkyně po Vítkovicích (jak sama sebe uvádí na webových stránkách) Lenka Kocierzová. A také velká propagátorka všeho krásného a zajímavého z Ostravy, a to nejen proto, že je vystudovaná reklamní výtvarnice.

V Ostravě se víceméně soustřeďuje na dva obvody – nyní Moravskou Ostravu a Přívoz, ale celoživotně na své rodiště – Vítkovice. S nimi si ji také lidé nejvíce spojují, ať už jsou to její obrázky nebo tematické vycházky po zajímavých místech.

Vítkovice

„Procházky Vítkovicemi jsem začala dělat v roce 1997 v rámci své kronikářské činnosti, a pokud si to lidé přejí, dělám je dodnes. I když jsem si říkala, že už tu znám každý kámen, stále je ve Vítkovicích dost neobjeveného. Vždy jsem také toužila jejich krásu nějak zviditelnit, a uvědomila jsem si, že je vlastně dovedu nakreslit. Obrázky jsem zasadila do období mého dětství, kdy byly Vítkovice malým městem ve městě, s příběhy lidí, kteří tu v těch 50., 60. letech minulého století žili. Někde si pomáhám starými fotografiemi nebo výkresy domů, jinde už ale musím pátrat jen ve své paměti. Například náhon nebo kluziště, nikdy jsem je na fotografii neviděla. U zatepleného domu si vybavím původní fasádu nebo krásně kovanou bránu, na dvorku šňůry s prádlem. Naštěstí mnoho krás industriálních Vítkovic zůstalo zachováno ve své původní podobě,“ říká Lenka Kocierzová.

Její propagace Vítkovic pokračovala stejnojmenným evropským projektem, který navrhla a na jehož realizaci se podílela. Kromě jiného obsahoval osazení deseti budov mramorovými deskami s datem vzniku a popisem, webové stránky, informační cedule nebo dva filmy, s nimiž chodí na přednášky. „Nejvíce mne těší pexeso s vítkovickými stavbami. Bylo zařazeno i do zahraničních brožur jako důkaz toho, jak umíme pracovat s dětmi.“

Pro městský obvod Vítkovice realizovali s akademickým malířem Karolem Hercíkem v roce 2012 Dům u šraněk, což je místo setkávání a muzeum, s nímž znovu spolupracuje. Vítkovice se objevují v jejích omalovánkách, kalendářích stolních i nástěnných. Má rozepsané pohádky se zapracovanými reáliemi, které přecházejí stejně jako Lenka Kocierzová od Vítečka k víle Ostravince, tedy z Vítkovic do Moravské Ostravy.

Moravská Ostrava a Přívoz

Vílu uvedla do života poprvé loni na Slavnostech řeky Ostravice. Vycházky „pod kloboukem“ pořádá v centrálním obvodu už dva roky pod hlavičkou klubu Atlantik. „Zdejší vycházky dělá více institucí, zejména Ostravský informační servis, ale každý to má postaveno jinak, takže si lidé mohou vybrat. Asi je to tak správně, protože návštěvnost všech je velmi dobrá, a čím houšť, tím líp. Já nejdu jen po historii a datech, ale i po souvislostech, osudech lidí. Často se stává, že mi lidé na vycházce sdělí nějaká zajímavá fakta, diskutují. Je pravdou, že tímto způsobem chtějí Ostravu poznávat především starší lidé. Ti mladší jdou jinou cestou – objevují ji třeba na kolech. Pokud vím, jezdí s nimi také primátor Tomáš Macura,“ říká Lenka Kocierzová. „Ani při procházkách po centru ale nemohu odbourat Vítkovice, oba obvody spolu souvisejí. Možná si neuvědomujete, že Dolní oblast je ve Vítkovicích, ale Hlubina už v Moravské Ostravě. Sama tyto obvody propojuji na vycházce po cestě, kterou dnes již někteří označují jako Jantarovou. Lidé milují i večerní procházky, to je nádhera. Osvětlené památky, ulice a domy mají zvláštní atmosféru. Bohužel se mi nepodařilo prosadit propojení Dolní oblasti s Vítkovicemi, tedy s místem, kde pracující žili.“

„Hodně se snažím cílit na děti, abych jim sdělila, že i za mého dětství Ostrava měla divadlo, kino a spoustu zábavy. Soustřeďuji se ale i na staré lidi, protože je strašně důležité, aby si uchovali svoje vzpomínky. Pomáhám jim v tom obrázky míst, která znali – třeba mlékárnou, byly všude jako podle kopíráku. Tu mne čeká ještě mnoho práce – nemám cukrárnu, školní třídu. Pokračovat budu i v psaní, kreslení, vycházkách, ale i v činnosti mimo Ostravu, která mne moc těší. A v srpnu mne čeká letošní vrchol – mám vystavovat v budově Senátu,“ říká Lenka Kocierzová. Vlasta Krzyžanková

Moser a Evy


Na jedné z jejích výstav v Praze si Lenky Kocierzové všiml karlovarský Moser. U něj vznikl postupně soubor 25 motivů na skle, některá díla byla vystavena až ve Frankfurtu nad Mohanem. Spolupráce trvá přes deset let. Například váza Carmen se nyní nachází na výstavě v Obecním domě v Praze. Sklárny Moser realizovaly na skle také její „Evy“, a to Malostranskou a Karlovarskou. Portréty všech „Eviček“ jsou ozdobené vlastním příběhem. Kromě Staroměstské, Mělnické (k tomuto kraji má Lenka osobní vztah) a dalších  nakreslila samozřejmě ty ostravské. Jsou věnovány městským obvodům. Nepostrádají těžní věže, pece, ale i matice nebo plošné spoje. V roce 2002 z nich vznikl kalendář, ale už jich má nasbíráno i na ten příští.


Strana 13

Napojení města na Severní dráhu císaře Ferdinanda

Když „ocelový oř“ dorazil do Ostravy…


Z archivu města

Den 1. května 1847 se zapsal do dějin Ostravy významnou událostí, která společně s objevením uhlí a výrobou železa patřila k hlavním faktorům, které podnítily nebývalý rozvoj aglomerace. V tento slunečný sobotní den byl oficiálně zahájen provoz Severní dráhy císaře Ferdinanda v úseku Lipník nad Bečvou – Bohumín. Vlak krátce zastavil také na nádražích, která tehdy nesla názvy Schönbrunn (Svinov) a Ostrau.

S uhlím se nepočítalo

První úvahy o železničním spojení Vídně se solným dolem v Bochni v Haliči se objevily již roku 1829 v návrzích profesora Polytechnického ústavu ve Vídni Franze Xavera Riepla. Je zajímavé, že v původních projektech se s přepravou uhlí vůbec nepočítalo. Až v roce 1836 udělil císař Ferdinand V. oprávnění ke stavbě dráhy nejprve Salomonu Rothschildovi, který je obratem přenesl na akciovou společnost Severní dráha císaře Ferdinanda, v níž měl Rothschild majoritní podíl.

Úsek z Lipníku se začal stavět v květnu 1844. Na trati pracovalo 2500 dělníků z blízkého okolí a také z chudých oblastí Jeseníků a Slezska. Nepředpokládaly se vážnější stavební obtíže, kromě evropského rozvodí u Hranic na Moravě. Původní projekt předpokládal překonání této překážky 600 m dlouhým tunelem, ale společnost Severní dráhy se rozhodla pro variantu investičně levnějšího zářezu, která se následně neukázala jako zcela prozíravá. Stavba téměř tři kilometry dlouhého a až 17 metrů hlubokého zářezu se v deštivém počasí protáhla na dva roky. Vzhledem k jílovité zemině stále hrozily sesuvy půdy. Tyto nepříznivé okolnosti se projevily také krátce po zahájení provozu. 27. března 1848 došlo u Polomi k náhlému zborcení svahu, do kterého narazila lokomotiva osobního vlaku. Při nehodě zahynul strojvedoucí a topič utrpěl vážná zranění. Obdobné problémy jako u Polomi hrozily u obce Slavíč, po předchozích zkušenostech zde však tunel zřízen byl. Legenda praví, že byl postaven na přání samotného císaře a další pověst uvádí, že kvůli tomu byl dokonce navršen umělý kopec, ovšem důvodem pro jeho ražbu byly skutečně geologické poměry. Železničnímu provozu sloužil do roku 1895, kdy byla uvedena do provozu druhá kolej úseku, obcházející tunel po vysokém náspu. Portál tunelu lze dodnes spatřit mezi stanicemi Lipník nad Bečvou – Drahotuše.

Na úseku z Lipníka do Bohumína se nachází několik mostů, z nichž největší obdiv budí 343 metrů dlouhý a 10 metrů vysoký viadukt s 41 půlkruhovými oblouky mezi Lipníkem a Hranicemi a kamenná stavba téhož druhu v Hranicích s 30 oblouky.

Nádraží vzniklo v Přívoze

Trasa údolím Odry přes Suchdol, Studénku, Svinov do Přívozu a Bohumína už nekladla před stavbaře mimořádné nároky. Problémy však vznikaly při stanovení polohy a velikosti stanic s nezbytným provozním zařízením. Nádraží pro Moravskou Ostravu bylo umístěno po několika změnách projektu na katastru poddanské vsi Přívoz. Původně měla stanice šest kolejí, vedle velké staniční budovy stála skladiště, naproti přes koleje byla výtopna, na ni navazovaly železniční dílny. Před nádražím byl zřízen parčík mezi obytnými domy a restaurací. Stanici spojuje dodnes s centrem Moravské Ostravy Nádražní ulice.

Na Severní dráhu se v přívozském nádraží napojovala Ostravsko-frýdlantská dráha, spojující Moravskou Ostravu s Místkem, železárnami v Lískovci, Bašce a Frýdlantu zprovozněná v roce 1871. Představitelé města usilovali o to, aby druhé nádraží bylo umístěno co nejblíže centru a dali k dispozici bezplatně obecní pozemky, na kterých bylo postaveno nádraží Ostrava-Vítkovice (dnešní Ostrava střed).

Přístup ke zdrojům surovin

Od 50. let 19. století začala na území Moravské Ostravy vznikat také síť závodních a báňských drah, z níž první spojující přívozské nádraží s jámou Karolina a odbočkou do Vítkovic, byla dobudována v roce 1857. Následovala montánní dráha z Přívozu k dolům v Moravské a Polské Ostravě a dále do východní části uhelného revíru až ke Karviné.

Region díky těmto železničním tratím získal přístup ke zdrojům surovin pro hutní výrobu, odbytištím uhlí a produktů železáren. Zrychlil a zjednodušil se také přísun pracovní síly, jejíž potřeba neustále stoupala. Martin Juřica


Strana 14

Díky technickým „hračkám“ si mohou přečíst psanou  knihu i zrakově postižení

Novinky ze zvukové knihovny KMO


Ztráta zraku, ať částečná či celková, výrazně ovlivňuje psychiku člověka a kvalitu jeho dalšího života. Může přinést ztrátu sebevědomí, vyhýbání se kolektivu, vyřazení z určitých aktivit, nemožnost věnovat se některým profesím a koníčkům, určitou nejistotu.

Zvuková knihovna Knihovny města Ostravy (KMO) je připravena takto zdravotně znevýhodněným zájemcům o četbu pomoci. Čtenáři si mohou vybrat ze zhruba 6 tisíc titulů zvukových knih, především beletrie, ale i cestopisů, dokumentů, životopisů a podobně. Kromě půjčování zvukových knih nabízí knihovna celou řadu dalších služeb – od rozesílání knih poštou, či donáškové služby až po poradenskou a edukační činnost. Od letošního roku mohou čtenáři využívat díky grantu Ministerstva kultury ČR i novinku z nabídky pomůcek pro nevidomé, a sice čtecí zařízení ClearReader, vybavené hlasovým výstupem. Přístroj je tak „chytrý“, že daný text vyfotografuje, rozpozná a hlasem přečte. Snadno si tak přečtete knihu, časopis, ale třeba i dopis, dokonce může být i v němčině, angličtině a několika dalších jazycích.

Druhá nová technická „hračka“ je již na obsluhu složitější, ale své adresáty si jistě najde, neboť i mezi slabozrakými a nevidomými je dost jedinců počítačově zdatných. Těm je určen HP Compaq ZoomXtra, opět s hlasovým výstupem. Využívat tyto pomocníky se ale nemusí obávat ani ti, kteří se s počítači zatím moc nespřátelili.  Pracovníci Zvukové knihovny KMO u Sýkorova mostu jim rádi a ochotně pomohou. Miroslava Mikušková, KMO

Zoo vydala druhou plemennou knihu


Od roku 2015 vede Zoo Ostrava celosvětovou plemennou knihu v přírodě vyhubeného siky vietnamského. Již podruhé tak připravila podklady s aktuálními informacemi o stavu populace tohoto jelena v lidské péči. Celkově se jedná o 22. vydání plemenné knihy. Aktuální kniha obsahuje údaje pro 2580 jedinců chovaných v lidské péči od roku 1958 do listopadu 2016. Žijící populace siky měla k 1. listopadu 2016 celkem 400 individuálně rozlišených jedinců ve 31 institucích, z nichž 370 žilo ve 28 evropských zoo. Zoo Ostrava vydává závazná doporučením k přesunům jednotlivých jedinců mezi evropskými zahradami tak, aby se udržela genetická rozmanitost populace. (šn)

Kočkodanů Dianiných je opět víc


Největší chovná skupina kočkodanů Dianiných na světě, kterou se může pochlubit Zoo Ostrava, se rozrostla o další přírůstek. Porodila ho zkušená desetiletá samice, která už odchovala šest mláďat. V dohledné době by měla navíc přijít na svět další dvě mláďata. Ukazuje se, že když chovatelé přemístili před zhruba dvěma a půl roky kočkodany do nového moderního Pavilonu evoluce, učinili šťastný krok. V novém prostředí se je daří dobře rozmnožovat a už se tam narodilo sedm mláďat. Otcem všech je devatenáctiletý samec, kterého zahrada získala v roce 2011 ze švédské Zoo Eskilstuna a který zplodil se svými třemi partnerkami 14 potomků.

Kočkodani Dianini jsou považováni za zranitelný druh a jsou zařazeni do Evropského záchovného programu. Své pojmenování získali podle bíle zbarvené srsti nad obočím, která připomíná čelenku bohyně lovu Diany. Zoo Ostrava je chová od roku 1975. Za tu dobu se podařilo odchovat 33 mláďat. (šn)

Máte chuť si zavzpomínat?


Řada Ostravanů se již zapojila do projektu Knihovny města Ostravy Paměť Ostravy. Díky jejich příspěvkům mohla knihovna vydat knihu Paměť Ostravy 2014-2016, kterou nabízí na všech svých pobočkách a pracovištích. Některé texty a fotografie jsou rovněž umístěny na webu města http://ostrava750.cz/.

Vrátit se zpět v čase a nechat se inspirovat můžete také vy. Máte chuť si zavzpomínat? Projekt knihovny pokračuje a vy se můžete kdykoli připojit s jakýmkoli tématem. V roce 2017 se knihovna chce navíc podělit o zážitky ze školních lavic, byly-li ostravské. Vzpomínky na školu a paní učitelku patří k těm nejsilnějším a provázejí nás celým životem. Samozřejmě v knihovně rádi přivítají i vyprávění pedagožek a pedagogů.

Nahlédněte do kterékoliv pobočky Knihovny města Ostravy a informujte se. Všude vás rádi vyslechnou. Můžete také napsat e-mail vedoucí projektu Jarmile Burešové na adresu buresova@kmo.cz nebo jí zavolat na tel. číslo 599 522 222. (jb)

Myslivost očima dětí


Českomoravská myslivecká jednota, Okresní myslivecký spolek Ostrava vyhlásil soutěž v malování Myslivost očima dětí. Zúčastnit se jí mohou všechny školy a školky z Ostravy a okolí. Přihlásit se lze do 13. dubna, termín odevzdání soutěžních prací končí 20. dubna. Autoři nejlepších kreseb získají věcné ceny. Vítězné i ostatní práce budou k vidění na výstavě trofejí na zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí ve dnech 19. až 21. května. Podrobnosti na http://www.myslivost.cz/OMS/ostrava. (oms)

Zprávy z obvodů

Mariánské náměstí omládne

MAR. HORY A HULVÁKY. Rekonstrukci Mariánského náměstí za zhruba 20 milionů korun plánuje městský obvod Mariánské Hory a Hulváky. Přestavba by mohla začít letos na podzim a měla by trvat asi tři až čtyři měsíce. Pokud by se přípravy opozdily, začala by příští rok na jaře. Při rekonstrukci se změní celkový charakter náměstí. Vzniknou na něm nové dlážděné plochy a zelené ostrůvky. Instalováno bude nové veřejné osvětlení. Dominantou plochy se stane kašna s vodními tryskami. Na náměstí přibude parkovacích míst. Právě při jejich budování se řidiči budou muset připravit na dopravní omezení. Prostředky na přestavbu náměstí se obvodu povedlo získat díky prodeji nemovitostí v oblasti Červeného kříže, částečně přispěje město Ostrava. (r)

Zámecký park čeká úprava

PORUBA. Zatraktivnit Zámecký park si přeje porubská radnice. Park má rozlohu 22 tisíc metrů čtverečních. V jeho srdci stojí porubský zámek a na okrajích jsou rybník, kostel a budova radnice. Území parku je zanedbané, vstup do něj částečně blokuje horkovod, nevzhledně působí sběrný dvůr i garáže. Radnice se bude snažit z parku vytvořit celistvý prostor pro relaxaci a trávení volného času všech věkových kategorií. Výhledově by v parku ráda pořádala kulturní, sportovní a komunitní akce. Do projektu na úpravu parku se zapojí i veřejnost. (rs)

Obvod zmodernizuje učebny

SLEZSKÁ OSTRAVA. Do modernizace učeben s využitím dotací z Integrovaného regionálního operačního programu se pustí obvod Slezská Ostrava. Modernizace se týká jazykových učeben, jazykových laboratoří a dalších specializovaných učeben základních škol Bohumínská, Pěší, Chrustova a odloučeného pracoviště Škrobálkova. Náklady činí 31,2 milionu korun, dotace je pokryje z 90 procent. Práce proběhnu během letních prázdnin v roce 2018. (rs)

Mají nová turistická razítka

PORUBA. Poruba má od 9. března dvě vlastní turistická razítka. Na jednom z nich je vyobrazen Oblouk, na druhém detail věže Oblouku. Razítka jsou k dispozici v Informačním centru na Hlavní třídě. Sloužit nebudou jen turistům, ale i všem Porubanům, kteří budou chtít dát svým dopisům či pohlednicím punc jedinečnosti. (mo)


Strana 15

Tradičnímu bojovému sportu se v ostravském oddíle věnují i lidé v seniorském věku

Karatisté slaví úspěchy na mistrovství světa


Vicemistryní světa, dvěma bronzovými medailistkami z mistrovství světa a vítězem Světového poháru dětí se může chlubit Akademie karate Ostrava, která se věnuje cvičení a tréninku tradičního karate.

„Tento druh karate slouží především k sebeobraně, avšak má i sportovní stránku. Turnaje v tradičním karate mají jinou filozofii než sportovní karate. Oba sporty jsou sice bezkontaktní, ale naši karatisté musí předvést takový úder nebo kop, který by při kontaktu se soupeřem měl destruktivní efekt. Ve sportovním karate se stačí rychle dotknout a efekt úderu nebo kopu se neposuzuje,“ vysvětlil rozdíly předseda oddílu Radek Kleibl. 

Ostravská Akademie karate navázala na činnost oddílu karate, který fungoval pod Střediskem volného času Ostrava. V současné době má 65 členů od pěti let po seniorský věk. Sedm karatistů patří do reprezentačního výběru a startuje na mezinárodních soutěžích. Stříbro ze světového šampionátu má Tereza Kleiblová, Hana Juráňová a Klára Kleiblová vybojovaly bronz, Matěj Žlebek zase vyhrál Světový pohár dětí. 

„Trénujeme každý den v prvním patře polyfunkčního domu v Zelené ulici 22. Rádi bychom rozšířili naši základnu o další děti a mládež, chceme pracovat i se seniory. Zájemci se mohou kdykoliv přijít podívat na trénink a instruktor jim poskytne potřebné informace. Podrobnosti o oddíle najdete na webových stránkách www.akademiekarateostrava.cz. (rs)


Strana 16

V odkyselovací stanici Babylon v novoveské úpravně vody vznikla výjimečná vodárenská expozice

Nevyužitá věž z třicátých let našla nové uplatnění 


Může vás zajímat

V Úpravně vody v Nové Vsi vznikla zcela nová expozice mapující historii dodávek vody v Ostravě. Našla místo v budově bývalé odkyselovací stanice zvané Babylon, která je stejně jako celý areál úpravny památkově chráněná. Ostrava tak získala další technickou památku v autentickém prostředí, která je připomínkou její bohaté historie. Památková a architektonicky zajímavá budova, která byla nevyužita, našla nové uplatnění. Expozici otevřel 24. března primátor Tomáš Macura.

Odkyselovací stanice ve vodárenské věži z roku 1933 byla v provozu sotva pět let. Poté sloužila jako sklad. V roce 2007 se poprvé objevila myšlenka zřídit v Babylonu expozici ostravského vodárenství. Věž prošla stavební rekonstrukcí, přičemž na stranách zůstaly zachovány původní železité sedimenty, které byly vylučovány při úpravě vody. Náklady dosáhly čtyř milionů korun, město přispělo částkou 2,9 milionu.

Do Babylonu se návštěvníci dostanou netradičně podzemní štolou, která jej spojuje se strojovnou. I ta prošla náročnou rekonstrukcí. Protože vodárenská expozice sídlí v areálu, v němž se pořád upravuje pitná voda, mohou ji navštěvovat především organizované skupiny žáků, studentů nebo spolků. Pro veřejnost bude vyčleněno vždy jedno odpoledne v měsíci, zájemci o prohlídku se však musí objednat na stránkách www.ovak.cz prostřednictvím rezervačního formuláře. (rs)

Lukáš Rosol je favoritem turnaje


Mezinárodní tenisový turnaj Prosperita Open vstupuje do svého již 14. ročníku. Na kurtech v Komenského sadech se koná ve dnech 29. dubna až 7. května. Tenisté se utkají ve dvouhře a ve čtyřhře. Turnaj je součástí ATP Challenger Tour s dotací 75 tisíc dolarů.

Letos se turnaje zúčastní čeští daviscupoví reprezentanti Lukáš Rosol, Adam Pavlásek a Jan Šátral. Pořadatelé mají možnost udělit tenistům první světové stovky divokou kartu, což se v minulosti několikrát stalo, když se hráči chtěli rozehrát po zranění.

V galerii vítězů najdeme jména jako Janko Tipsarevič, Bohdan Ulihrach, Lukáš Rosol nebo Jiří Veselý a na turnaji si v minulosti zahrály skutečné hvězdy světového tenisu – někdejší osmý hráč světa Marcos Baghdatis, vítěz Davis Cupu Mario Ančič anebo dvojnásobný olympijský vítěz Nicolas Massu. (rs)

Proskovice uvítají festival Poodří


Festival Poodří Františka Lýska začne ve škole v Proskovicích 28. dubna v 9.30 h vystoupením dětských souborů. Festivalové odpoledne je na programu 29. dubna od 14 h v restauraci U Psoty. Vystoupí místní kroužek Klineček a ženský pěvecký sbor Ostravská klika. Festivalové dění doplní výstava fotografií z historie a současnosti Proskovic. (rs)

Krátce

Injektážemi na klíněnku

Město se pustilo do boje s klíněnkou jírovcovou. Tento malý motýlek napadá strom jírovec maďal, známější pod označením kaštan, jichž roste na území Ostravy téměř 1500. Larvy klíněnky jim ničí listy, které brzy žloutnou a opadávají. Strom slábne a v průběhu několika let může uschnout. Klasický postřik je méně účinný, proto se město rozhodlo pro injektáže roztoku, který larvy klíněnky ničí a na nezasažených stromech působí jako prevence. Injektáže provede odborná firma. Město na ochranu kaštanů vyhradilo z rozpočtu 1,8 milionu korun. (rs)

Změna parkování

Parkoviště u katedrály Božského spasitele naproti Divadlu J. Myrona má příjemnější podmínky pro řidiče. Doposud museli platit parkovné denně od 7 do 22 h, nově se platí v pracovních dnech od 8 do 18 h, v soboty od 8 do 15 h, v neděli je parkovné zdarma. Tuto skutečnost ocení návštěvníci Divadla J. Myrona, kteří nově zaparkují zdarma, a také víkendoví hosté Ostravy. (rs)

Zelená pro sv. Patrika

Od čtvrtečního večera 16. března do nedělního rána 19. března svítila věž Nové radnice zeleně. Město se tak připojilo k oslavám dne svatého Patrika, největšího svátku Irska. Ten připadá na 17. března a slaví se nejvíc v USA, Kanadě a Austrálii, ale také v Evropě. Symbolem oslav je zelený trojlístek a zelená barva. (bk)

Hlavní příčinou loňských požárů byla nedbalost a technické závady

Hasiči si připsali téměř osm tisíc zásahů


Přestože i vlivem počasí bylo loni požárů méně než v roce 2015, na nudu si hasiči rozhodně nestěžovali. Jak vyplývá z hasičských statistik, jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) a další jednotky požární ochrany působící na území města vyjížděly v roce 2016 v Ostravě k 7825 zásahům. Důvodem téměř poloviny z nich, přesně 3671 výjezdů, byly tzv. neemergentní události, to znamená události, při nichž nebyl bezprostředně ohrožen život nebo zdraví osob, popřípadě majetek. Nejčastěji šlo o otevírání vstupních dveří do bytů, likvidaci bodavého hmyzu, asistenci na kulturních a sportovních akcích, čištění komunikací a kanalizací, kácení a ořez dřevin.

Přímo u požárů zasahovali hasiči v Ostravě v 602 případech. Usmrceno při nich bylo 6 osob, dalších 37 bylo zraněno. Celková škoda vzniklá následkem požárů byla vyčíslena na téměř 172,6 milionu korun, uchráněné hodnoty pak na bezmála 80 mil. korun. Největším požárem byl noční požár pekárny firmy Hruška v Martinově, při němž vznikla přímá škoda za asi 150 milionů korun. Zraněna byla jedna osoba. Mezi nejčastější zjištěné příčiny požárů patřila nedbalost (134 případů) a technické závady (104). Celkem 33 požárů vzniklo úmyslně; žhář byl zjištěn v 7 případech.

Hasiči loni likvidovali na území Ostravy také 2401 technických havárií, následky 469 dopravních nehod a 170 případů úniku nebezpečné chemické látky.

Celkem operovalo v roce 2016 v Ostravě 48 jednotek požární ochrany, z toho šest profesionálních jednotek HZS MSK, čtyři hasičské záchranné sbory podniků a 38 jednotek Sboru dobrovolných hasičů. Jednotky Hasičského záchranného sboru MSK zasahovaly loni u mimořádných událostí v 4209 případech, podnikové jednotky v 689 případech, jednotky dobrovolných hasičů v 555 případech.

V rámci celého Moravskoslezského kraje vyjížděly jednotky HZS MSK a další oddíly požární ochrany k 19 719 událostem. Denně si tak připsaly 54 výjezdů, z toho jen v Ostravě 21,5 výjezdu. Celkem hasiči likvidovali v kraji 1888 požárů. Zemřelo při nich 19 osob, dalších 159 osob bylo zraněno. Celková přímá škoda byla vyčíslena na 715 milionů korun, hodnoty na majetku poškozených uchráněné včasným zásahem hasičů pak na téměř dvojnásobek – 1,11 miliardy korun.

Moravskoslezští hasiči likvidovali loni také 7324 technických havárií a asistovali při 1977 dopravních nehodách a 553 případech úniku nebezpečné chemické látky. (bk)