Historické kalendárium

pro týden od 19. do 25. března

19. března 1799

Na cestě do Itálie projel Moravskou Ostravou generál Suvorov. Průchody Rusů Ostravou se pak stávaly stále častějšími. V průběhu února 1800 se ruské jednotky vracely zpět do své vlasti a další vojenské průchody ruské armády Moravská Ostrava zaznamenala v souvislosti s bitvou u Slavkova v prosinci 1805, v roce 1813 při vítězném tažení do Francie a roku 1815 při výpravě ruského sboru na pomoc spojencům proti z Elby navrátivšímu Napoleonovi. Průchody ruských vojenských kontingentů o velikosti několika desítek tisíc mužů znamenaly pro místní obyvatelstvo velkou zátěž. Vedle odvodu povinných kontribucí byli nuceni poskytovat vlastní koně k přípřežím vojenských vozů, zajistit noclehy a stravu vojáků a dodávat základní potraviny pro jejich další tažení. 

21. března 1933

V Ostravě se narodil režisér, scénárista, dokumentarista František Mudra (zemřel 21. března 2004 v Ostravě). Režíroval zprvu živě vysílané televizní přenosy z různých pracovních prostředí v Ostravě a blízkém okolí. Na počátku 60. let minulého století stál u zrodu televizního cyklu Ostravské vteřiny, který byl věnován zajímavým publicisticko-dokumentárním tématům a neotřelým osobnostem severní Moravy. Na přelomu 50. a 60. let začal točit cyklus Lovy beze zbraní, kdy před kamerou jako vypravěči vystupovali nejlepší znalci české, moravské a slovenské přírody. F. Mudra se věnoval také hrané tvorbě. Natočil dvanáctidílný seriál Přátelé Zeleného údolí a devítidílný seriál Velké sedlo. 

25. března 1989

V chorvatských loděnicích v Rijece byla vyrobena a spuštěna nová obchodní loď Čs. námořní plavby, která nesla jméno Vítkovice. Použity byly plechy z vítkovické válcovny a zalomené hřídele vítkovického závodu 3. Tato loď nosnosti téměř 40 tisíc tun nebyla jediná, při jejíž výrobě byly použity plechy a zalomené hřídele z Vítkovic. První válečnou lodí, na jejíž stavbě se podílely Vítkovické železárny, se stal pancéřový křižník Kaiserin Maria Theresia, spuštěný na vodu 29. dubna 1893. Jedním z největších a nejznámějších zaoceánských parníků, pro jehož stavbu byl použit materiál z Vítkovic, byl Nieuw Amsterdam, vyrobený v Rotterdamu a slavnostně spuštěný na vodu 10. dubna 1937 za účasti nizozemské královny Wilhelminy.

Foto:
Závod 3 stará ocelárna, práce na lodní hřídeli, 50. léta 20. stol. Foto: Archiv města Ostravy

Připravil Archiv města Ostravy