Historické kalendárium

pro týden od 9. srpna do 15. srpna

10. srpen 1922

S rozvojem těžby uhlí na důlních polích dolů Zárubek a Trojice rychle narůstaly škody na zámku ve Slezské Ostravě. V r. 1922 zahájila obec marný boj o záchranu této památky. 10. srpna 1922 se na její žádost konala komisionální prohlídka zámku, která zjistila jeho vážné poškození následkem poddolování. Ve zdivu, v klenbách a stropech zjistila trhliny, nejzávažnější v jižní části zámku, a konstatovala, že je „každá oprava úplně vyloučena.“ Zástupce státního památkového úřadu, ředitel zemského muzea v Opavě E. Braun, navrhoval, aby byl zámek pokud možno zachován v původním stavu. V té době ještě bylo možné přinutit majitele zámek restaurovat a zastavit těžbu uhlí pod ním. Bohužel obec a památkáři zůstali ve svém boji osamocení.

10. srpen 1936

Dne 10. srpna 1936 zemřel ve Slezské Ostravě hoteliér Rudolf Tomsa (narodil se 4. dubna 1870 v Moravské Ostravě). Od r. 1903 provozoval ve Slezské Ostravě hotel a později vystavěl kavárnu Metropole, kterou vedla jeho manželka Marie. Od r. 1920 stál v čele Společenstva hostinských a výčepníků pro Slezskou Ostravu a okolí. V r. 1923 se stal starostou nově založeného Zemského svazu českých společenstev hostinských pro Slezsko a byl odpovědným redaktorem časopisu Slezský hostinský, který svaz vydával. Několik let zasedal v obecním zastupitelstvu a aktivně se účastnil také spolkového života v obci. V r. 1901 spoluzaložil tělocvičnou jednotu Sokol a stal se jejím prvním starostou. Byl prvním místopředsedou odboru Slezské Matice osvěty lidové pro Těšínsko ve Slezské Ostravě, podílel se na založení občanské záložny a zasloužil se také o vznik učitelského ústavu.

14. srpen 1904

Spolek ochotnického divadla v Moravské Ostravě uspořádal v Národním domě ve dnech 14. až 15. srpna 1904 velkou divadelní slavnost za účasti divadelních jednot z Opavy, Místku a Michálkovic. Hlavní program slavnosti se odehrál v neděli. Kromě představení konkurenčních ochotníků ve velkém sále vyplnily odpoledne na zahradě Národního domu koncerty, představení pro děti, vystoupení egyptského zaklínače a fakíra a připraveny byly také stánky s bohatým občerstvením. Celou slavnost zakončil večerní ohňostroj. Druhého dne se sešli členové ochotnických spolků, kteří se dohodli na zřízení zvláštního svazu ochotnických jednot ze severní Moravy a Slezska a zvolili dokonce přípravný výbor.  Záměr se podařilo uskutečnit až v r. 1908 založením Župy divadelních ochotníků východní Moravy a Slezska. 

Foto 1: Zámek ve Slezské Ostravě, přibližně konec 19. století

Foto 2: Zámek ve Slezské Ostravě, 1935

 

Zpracoval: Archiv města Ostravy