Historické kalendárium

pro týden od 21. do 27. prosince

21. prosince 2000 

v prostorách Nové radnice proběhlo historicky první zasedání Zastupitelstva Ostravského kraje. Na programu, který zahájil místopředseda vlády P. Rychetský, byl slib nově zvolených zastupitelů a volba vedení kraje. Hejtmanem se stal podle očekávání dosavadní primátor města Ostravy E. Tošenovský z ODS. Do funkce statutárního zástupce hejtmana byl zvolen volební lídr Čtyřkoalice J. Carbol, dalšími zástupci hejtmana se stali: J. Jalůvka a J. Mannheim z ODS a Z. Wantula z Čtyřkoalice. Členy Rady Ostravského kraje byli dále zvoleni: M. Svozil, Z. Stanjura J. Veverka z ODS; R. Nováček, a J. Vícha z Čtyřkoalice a I. Petrov ze Sdružení nezávislých kandidátů.

Zdroj: Ostravské kalendárium

 22. prosince 1763 

vypukl požár v Moravské Ostravě.  Ihned se sešla na radnici městská rada a modlitbou žádala sv. Floriána, aby změnil směr větru. Také v Ostravě se udržoval floriánský kult. I zde věřili měšťané v nadpřirozenou sílu sv. Floriána, který byl v našich zemích uctíván jako patron ohně, ochránce před nebezpečím požáru a povodně. Z vděčnosti zato, že jejich prosbu vyslyšel, mu pak postavili měšťané na náměstí barokní sochu v životní velikosti. Tato socha zdobila dnešní Masarykovo náměstí v Moravské Ostravě do roku 1960, kdy byla z ideologických důvodů, stejně jako mariánský sloup, odstraněna. Znovu byla na Masarykovo náměstí slavnostně instalována v roce 2008. 

25. prosince 1908  

se narodil v Hustopečích budoucí malíř, grafik, divadelní scénograf Jan Obšil. V roce 1936 přijal místo učitele kreslení na ostravském gymnáziu, vedl výtvarné kurzy v kulturním domě dolu Hlubina a na Masarykově vyšší lidové škole. Především se však prosadil jako divadelní scénograf v Státním divadle v Ostravě a Slezském divadle Zdeňka Nejedlého v Opavě, pro která vytvořil na tři sta návrhů. Souběžně se svou prací scénografa se zabýval i vlastní malířskou tvorbou, k čemuž využíval ateliér v Mariánských Horách. Mezi portréty a zátišími vyniká obraz Ostravská madona z roku 1941, kde zpracoval atypicky křesťanský námět ve světských reáliích. Významné místo v jeho tvorbě patřilo církevnímu umění, zahrnující nástěnnou a deskovou malbu, vitráže a sgrafita, která představují několik desítek realizaci v Ostravě a jejím okolí. Jan Obšil zemřel v roce 1983 v Ostravě.

Přílohy:

-         barokní socha sv. Floriána na Masarykově náměstí v Moravské Ostravě, 20. léta 20. století

-         foto interiér farního kostela Všech svatých v Hošťálkovicích, oltářní malba z r. 1971, autor Jan Obšil 

Zpracoval Archiv města Ostravy