Historické kalendárium

pro týden od 1. do 7. června

1. června 1935

Dne 1. června 1935 se vzneslo z letiště v Dolním Benešově první letadlo pravidelné letecké linky Ostrava – Praha. Již o rok později byla linka zrušena a letiště opuštěno. Nové letiště mělo vyrůst v Hrabůvce. Projekt počítal s větší hmotností i velikostí dopravních strojů. Druhá světová válka dokončení letiště znemožnila a spojení s Prahou bylo obnoveno až v r. 1946. V r. 1947 měla Ostrava letecké spojení také s Olomoucí, Gottwaldovem (Zlín), lázněmi Piešťany a v dalším roce s Brnem. Do Košic létala pravidelná linka od r. 1951. V roce 1959 převzalo provoz letecké dopravy nově vybudované letiště v Mošnově. 

4. června 1982

4. června 1982 zemřela herečka a divadelní režisérka Táňa Hodanová, vlastním jménem Františka Hladká (* 22. 8. 1896, Strakonice). Vystudovala učitelský ústav a krátce také učila v Plzni. Již za studií se začala připravovat na hereckou dráhu. Hrála ve studentském ochotnickém souboru a v letech 1916-1920 vystupovala u několika divadelních společností. Po pohostinském vystoupení v Moravské Ostravě ji ředitel Národního divadla Moravskoslezského Václav Jiřikovský angažoval v r. 1920 jako členku činohry. Na své mateřské divadelní scéně vytvořila více než 400 rolí, zejména velkých tragických postav českého i světového repertoáru. V roce 1928 absolvovala studijní pobyt v berlínském divadle Maxe Reinhardta, který ovlivnil její další hereckou dráhu, hostovala v pražském Národním divadle a Národním divadle v Brně. Do dějin ostravského divadelnictví se v letech 19391949 zapsala také jako úspěšná režisérka. Od r. 1929 pravidelně spolupracovala s ostravským rozhlasem. Ostravské činohře zůstala věrná až do odchodu na odpočinek v r. 1960 a i poté zde až do r. 1974 hostovala. 

7. června 1881

Dne 7. června 1881 se v Moravské Ostravě v místnostech Občanské besedy (na dnešním náměstí T. G. Masaryka) konala ustavující valná hromada českého pěveckého spolku Lumír. U jeho zrodu stál učitel a vlastivědný pracovník K. J. Bukovanský a soudní úředník Josef Boubela, který byl zvolen předsedou spolku. Prvním sbormistrem se stal Václav Ludwig, kapelník hornické hudby. Společně s Občanskou besedou, s níž byl spolek úzce propojen, plnil v počátcích své činnosti především národně-buditelskou roli mezi místními Čechy a kromě koncertů pořádal divadelní představení, výlety, taneční zábavy a nejrůznější slavnosti. Na sbormistrovském postu se do r. 1930 vystřídali vynikající hudebníci Eduard Bartoníček, Cyril M. Hrazdira nebo Edvard Rund. Spolek byl činný až do r. 1961. 

Foto: 

Letiště v Hrabůvce, které bylo v provozu pro vnitrostátní přepravu v letech 1946 až 1959. 

Zpracoval: Archiv města Ostravy