Historické kalendárium

pro týden od 6. dubna do 12. dubna

8. dubna 1970
Ve středu 8. dubna 1970 se v Divadle Jiřího Myrona v Ostravě konala smuteční tryzna za oběti důlního neštěstí na Dole Paskov, které se událo 4. dubna téhož roku. Při provádění trhacích prací zde došlo k výbuchu důlního plynu, který si vyžádal životy 26 horníků. Na smutečním setkání byli kromě nejbližších příbuzných přítomni představitelé, odborů, ředitelství Ostravsko-karvinských dolů, krajského a městského národního výboru a také orgánů KSČ všech úrovní, smuteční projev přednesl člen Ústředního výboru KSČ a předseda vlády České socialistické republiky Josef Korčák. Jak bylo tehdy obvyklé, celá akce měla i svou výraznou ideologickou stránku; tragicky zahynuvší horníci byli označeni za hrdiny padlé na poli práce při budování socialistické společnosti a Rudé právo přineslo další den zprávu o tom, že „na paměť horníků, kteří zahynuli na Dole Paskov a na počest 100. výročí narození V. I Lenina nastoupí všichni pracovníci Dolu Čs. Armáda v Karviné v sobotu 25. dubna na mimořádnou směnu“.

11. dubna 1947

Tank T-34 československé tankové brigády s číslem 051, který od května 1945 stál na náměstí před Novou radnicí, byl dne 11. dubna 1947 přemístěn na Českobratrskou ulici ke vstupu do Komenského sadů, kde se měl stát součástí Památníku osvobození. Jednalo se o stroj, který jako první vnikl 30. dubna 1945 do Moravské Ostravy a byl zasažen pancéřovou pěstí při překonávání mostu (dnešního Sýkorova) směrem na Slezskou Ostravu. Samotný památník byla slavnostně odhalen o rok později, 30. dubna 1948, avšak po výbuchu mostu Pionýrů v roce 1976 byl rozebrán a přesunut ke slezskoostravské radnici, kde stojí od roku 1980 až dodnes.

11. dubna 1948

Dne 11. dubna 1948 navštívil Ostravu americký novinář z Chicaga John Boettiger, zeť tehdy již zesnulého prezidenta USA F. D. Roosevelta. Prohlédl si Vítkovické železárny a také několik dalších průmyslových závodů a dolů; jeho cesta byla součástí turné po Evropě, při němž shromažďoval materiály k článkům o poválečném vývoji v Evropě. Větší část Boettigerovy kariéry byla ovšem spjata právě s obdobím Rooseveltova prezidentství, v jeho službách se zúčastnil také známé konference nejvyšších představitelů Velké Británie, SSSR a USA v Teheránu v roce 1943. Po prezidentově smrti se potýkal s neúspěchy v osobním i profesním životě, které kulminovaly právě v době, kdy pobýval v Evropě a v ČSR (krach jím vedeného listu a rozpad manželství). V roce 1950 spáchal sebevraždu.