Historické kalendárium

pro týden od 13. do 19. května

15. květen 1973

K 20. výročí zahájení televizního vysílání v Československu bylo v Ostravě 15. 5. 1973 slavnostně předáno do užívání nové televizní studio Petr Bezruč na Dvořákově ulici, které nahradilo nevyhovující studio v adaptovaném hostinci U Havránků v Zábřehu i dosavadní hlasatelnu pod hošťálkovickým vysílačem, používanou od roku 1955. Ostravské studio Čs. televize bylo vybaveno moderními technologiemi pro tvorbu zpravodajských, publicistických, vzdělávacích a zábavních pořadů. Disponovalo šesti kamerami s transfokátory, trikovým zařízením, projektory, filmovými snímači či ozvučovací technikou, které nabízely zcela nové možnosti televizní práce. Současně byly do nového studia a adaptované budovy na Přívozské ulici (dříve zde sídlilo Divadlo Petra Bezruče) soustředěny všechny redakce a pracovny režisérů, dosud provizorně umístěných v různých částech Ostravy. 

16. květen 1947

Při příležitosti oslav 950. výročí mučednické smrti svatého Vojtěcha byly dne 16. 5. 1947 v rámci velké celorepublikové pouti přivezeny z Hlučína do Ostravy ostatky tohoto světce a patrona české země. Na hranici města u petřkovického mostu nejprve převzal speciální vůz s ostatky pod svoji ochranu ostravský děkan Jan Fürst. Poté byly ostatky slavnostně přivítány před přívozským kostelem farářem Františkem Srovnalíkem a představiteli politických úřadů. Odtud pak vyšel mohutný průvod v čele s papežským prelátem Dr. Oldřichem Karlíkem, který při jeho průchodu Nádražní třídou sledovaly zástupy přihlížejících. Průvod přenesl ostatky do chrámu Božského Spasitele v Moravské Ostravě, kde se po celou noc konaly adorační bohoslužby. Následujícího dne byly ostatky svatého Vojtěcha převezeny do Orlové, odkud pokračovaly ve své pouti směrem na Slovensko a přes Moravu zpět do Čech. 

17. květen 1895

Dne 17. 5. 1895 zemřel ve Vídni velkokapitalista a průmyslník Wilhelm Isak Wolf Gutmann. Ačkoliv pocházel z nezámožné židovské rodiny z Lipníku nad Bečvou, stal se jedním z nejvýznamnějších podnikatelů habsburské monarchie, a to zejména v uhelném a hutním průmyslu. Klíčem k jeho podnikatelskému úspěchu se staly kamenouhelné doly na Ostravsku. Spolu s bratrem Davidem založil rodinnou firmu, která se posléze podílela též na vzniku tzv. Žofinské huti v Moravské Ostravě a kapitálově se spojila s Rothschildy vytvořením Vítkovického horního a hutního těžířstva. V Moravské Ostravě byla na jeho počest v roce 1898 pojmenována jedna z ulic (dnešní Pobialova), která nesla Gutmannovo jméno až do roku 1939. 

Foto:

Wilhelm Gutmann (1826–1895) 

Zpracoval Archiv města Ostravy