Historické kalendárium

pro týden od 7. května do 13. května

8. května 1877 

Dne 8. května 1877 se narodil v Nové Bělé (m. č. Ostravy) Bedřich Mácha, pedagog, mineralog a geolog. V letech 1880-1890 studoval v arcibiskupském semináři v Kroměříži, následně v letech 1890-1896 na českém gymnáziu v Opavě. Po maturitě zahájil studium přírodních věd na české Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze, po jejich ukončení nastoupil od září 1900 jako suplent na české soukromé gymnázium v Zábřehu (okr. Šumperk). V červnu 1901 složil zkoušky učitelské způsobilosti a k 1. lednu 1902 byl jmenován profesorem. Od školního roku 1902/1903 vyučoval na České soukromé vyšší reálce v Moravské Ostravě přírodopis, matematiku, fyziku a těsnopis, od roku 1916 zde působil jako zástupce ředitele a od 1. prosince 1918 byl jmenován ředitelem tohoto ústavu, funkci vykonával tři roky. Stál u založení Přírodovědeckého klubu v Moravské Ostravě (roku 1908 byl jeho ředitelem), proslul jako znalec slezské mineralogie a geologie. B. Mácha se aktivně zapojil také do veřejného života, byl členem a činovníkem mnoha spolků (např. Matice ostravské, Spolku pro podporování žáků českých středních škol a od r. 1913 Sokola v Moravské Ostravě), působil v představenstvu Učitelské záložny v Moravské Ostravě, přispíval na dobročinný spolek Dobromila. Zemřel 10. června 1921 v Moravské Ostravě. 

10. května 1953 

Dne 10. května 1953 zemřel v Kroměříži František Vrobel, akademický malíř, ilustrátor, grafik a pedagog. Narodil se 23. dubna 1892 v Zábřehu (m. č. Ostravy), navštěvoval měšťanskou školu na Hulvácké ulici v Zábřehu, později studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Působil jako středoškolský profesor kreslení v Moravské Ostravě a v Kroměříži. Ve volné tvorbě se věnoval krajinomalbě a zobrazení venkovského života. Hlavním oborem jeho činnosti byly ilustrace knižní i časopisecké, akvarely, kresby a knižní grafika. Ilustroval knihy pro dospělé i pro mládež, známé jsou jeho ilustrace knihy Babička (vydání z roku 1932) autorky Boženy Němcové, svými obrázky doplnil také několik učebnic. Byl členem Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců v Ostravě, se kterými vystavoval. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Galerie výtvarného umění v Ostravě aj. 

12. května 1932 

Dne 12. května 1932 přinesl deník Polední ostravský deník informaci o tom, že Moravská Ostrava začala po vzoru mnohých velkoměst označovat přechody pro chodce na rušných křižovatkách a důležitých dopravních tepnách města, neboť docházelo stále častěji ke střetům automobilů s chodci. Dopravní oddělení Policejního ředitelství v Moravské Ostravě rozhodlo o prozatímním značení přechodů na Smetanově, Denisově (dnešní nám. Dr. E. Beneše) a Masarykově náměstí, na ulicích Nádražní a 28. října. Přechody byly malovány prozatímně vápnem v podobě bílých čar na vozovce, chodci byli na ně upozorněni postavenými šipkami udávajícími směr k přechodu. Noviny otiskly také naléhavou výzvu „pro pěší obecenstvo“, aby  nové přechody používali s upozorněním, že „až budou přechody definitivně zřízeny, pak bude policejní ředitelství chodce, kteří nebudou dbáti nařízení, právě tak stíhati, jako nepořádné jezdce.“ 

Zpracoval Archiv města Ostravy