Historické kalendárium

pro týden od 16. října do 22. října

16. října 1438

Dne 16. října 1438 je datována na Hukvaldech listina dokazující, že vůdce sirotčích vojsk Jan Čapek ze Sán byl v té době pánem hukvaldského panství, jehož součástí byla rovněž Moravská Ostrava. Tak jako jiní husitští hejtmani se Čapek stal velitelem žoldnéřů a bojoval ve službách polského krále Vladislava III. V roce 1438 již dostatečně zbohatl na to, aby si mohl zakoupit hukvaldské panství, které mu svou polohou u polských hranic velmi vyhovovalo. V roce 1453 se Jan Čapek ze Sán již neuvádí mezi živými a hukvaldské panství včetně Moravské a Polské Ostravy přešlo do držení dalšího husitského hejtmana Jana Talafúsa z Ostrova, manžela Čapkovy dcery Žofie.

17. října 1945

Dne 17. října 1945 zahájila zápisem posluchačů činnost Vysoká škola báňská, přemístěna dekretem prezidenta Edvarda Beneše z 8. září 1945 z Příbrami do Moravské Ostravy. K zápisu do zasedací síně Nové radnice se dostavilo 208 studentů oboru hornictví a 113 studentů hutnictví. V roce 1973 se centrem školy stal vysokoškolský areál v Porubě. Dnes tvoří Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava sedm fakult, z nichž nejmladší je Fakulta bezpečnostního inženýrství založená v roce 2002. V roce 2016 bylo na této vysoké škole přihlášeno přibližně 15 tisíc studentů.

19. října 1961

Dne 19. října 1961 zahájilo kabaretem H3PO4 činnost Divadélko Pod okapem, jehož členové byli především studenti Pedagogického institutu v Ostravě. Představení se konala v sále Kulturního střediska Atlantik na Hornopolní ulici a v pavilonu P na Černé louce v Moravské Ostravě. Autory scénářů byli většinou Luděk Nekuda a Pavel Veselý, hudbu k inscenacím tvořil Edvard Schiffauer. Kabarety byly inspirovány dadaistickou poetikou dvojice Voskovec-Werich. Kromě domácí scény vyjížděl soubor také na zájezdy po republice a zúčastnil se rovněž mezinárodního festivalu studentských divadel v Záhřebu (Chorvatsko). V roce 1966 Divadélko Pod okapem zaniklo a většina jeho členů o dva roky později založila Divadélko Waterloo.

Popisek k ilustraci: Rektorát Vysoké školy báňské v Porubě v 70. letech 20. století.

Připravil: Archiv města Ostravy