Historické kalendárium

pro týden od 1. května do 7. května

1. květen 1896

Dne 1. května 1896 byl otevřen poštovní úřad v Zábřehu nad Odrou (m. č. Ostravy). Zprvu udržoval dvakrát denně spojení pěším poslem s poštovním a telegrafním úřadem Svinov-nádraží. Nacházel se v budově hostince č. p. 368, který stál v místech vchodu do ČEZ Arény na Ruské ulici. Od roku 1897 při něm fungovala telegrafní stanice. První telefon byl v Zábřehu nad Odrou pořízen v roce 1909 v obecní kanceláři na radnici.

3. květen 1924

V sobotu 3. května 1924 se narodila ve Vítkovicích (m. č. Ostravy) Věra Tošenovská, rozená Kanczucká. Budoucí akademická malířka a grafička studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u prof. Karla Svolinského. Výtvarné začátky byly spojeny s návrhy kostýmů pro divadla v Ostravě a Opavě. V dalších letech se věnovala volné grafice, malbě, realizacím v architektuře (sgrafita, mozaiky). Stala se průkopnicí v nově vynalezené české výtvarné technice zvané art protis. Ta se stala na dlouhou dobu její výtvarnou doménou. Zabývala se také tvorbou gobelínů. Motivy výtvarných opusů tvořily zejména ženy a květiny. Tapiserie a gobelíny podle jejich návrhů zdobí reprezentační místnosti řady veřejných budov. Zemřela 16. 2. 2011 v Ostravě. 

4. květen 1900

Na ustavující valné hromadě, konané 4. května 1900 v Dělnickém domě ve Vítkovicích (m. č. Ostravy), vznikl významný dělnický mužský pěvecký spolek, nazvaný Mužský pěvecký spolek – dělnické pěvecké sdružení ve Vítkovicích (Männer-Gesang-Verein – Arbeiter-Sängerbund). Ustavující schůze za přítomnosti 30 zakládajících osob byla zakončena v němčině zazpívanou Písni práce. 

Členy pěveckého sdružení byli dělníci Vítkovických železáren, soustružníci, slévači, zámečníci. Mnozí z nich se zapojili do činnosti tamní odborové skupiny kovodělníků. Zprvu výhradně německým jazykem uváděný repertoár byl od února 1902 rozšířen o české písně. Roku 1919 sdružení přejmenované na Dělnický pěvecký sbor Marx uvádělo na svých koncertech sborové úpravy písní v německém, českém, polském i chorvatském jazyce.

Popisky k ilustracím:
Věra Tošenovská (1924–2011).
Návrh spolkového praporu pěveckého sdružení Marx ve Vítkovicích, pořízen z vlastních prostředků zpěváků v roce 1920 u příležitosti 20. výročí založení spolku.
Členové spolku Marx v roce 1921.

Připravil Archiv města Ostravy