Historické kalendárium

pro týden od 30. května do 5. června

1. června 1968

Dne 1. 6. 1968 byla oficiálně ukončena těžba na přívozské jámě Odra, která se nacházela v místech dnešní čistírny odpadních vod v Ostravě-Přívoze. Kamenouhelný důl Odra byl založen v roce 1907 těžířstvem Marie-Anna v Mariánských Horách, které s těžbou začalo v lednu 1910. Až do roku 1919 tady horníci kopali uhlí ručně. Od roku 1954 se šachta stala součástí mariánskohorského Dolu Jan Šverma. Těžba v uhelných slojích v petřkovických vrstvách mohutných 50–150 cm probíhala v letech 1910–1968 pilířováním a stěnováním s ročním objemem 430–800 000 tun uhlí.  Důlní pole jámy měřilo 120 hektarů, délka důlních chodeb činila 17 km. Těžní jáma byla hluboká 345 m a byla vybavena elektrickým těžním strojem. Jelikož jáma Odra nedisponovala železniční vlečkou, veškerá těžba byla dopravována do sousedního dolu Ignát v Mariánských Horách 1975 metrů dlouhou lanovou dráhou. V roce 1929 závod zaměstnával 3 inženýry, 13 povrchových a 19 důlních úředníků, 4 dozorce, 82 povrchových a 603 důlních dělníků. V bezprostřední blízkosti dolu se nacházela na konci osmdesátých let minulého století demolovaná hornická kolonie Oderská osada, lidově zvaná Oderka.

3.–4. června 1895

Ve dnech 3.–4. 6. 1895 se konaly akce spojené se slavnostním otevřením Německého domu (Deutsches Haus) v Moravské Ostravě, který stál do roku 1946 na volném prostranství na dnešním náměstí Dr. E. Beneše. V neděli 3. 6. si německá ostravská veřejnost prohlédla vyzdobené prostory novostavby, vybudované podle návrhu architekta Felixe Neumanna. Zlatým hřebem nedělní oslavy byl koncert v zaplněném slavnostním sále. Na druhý den byli očekáváni hosté ze vzdálenějších obcí a měst, mezi nimi také zástupci tisku z Opavy, Brna a Vídně. Od samotného počátku se Německý dům stal útočištěm řady německých spolků, které využívaly jeho prostor ke svým schůzím, valným hromadám a slavnostem. Byly zde pořádány koncerty vojenských a závodních kapel, divadelní představení, vystoupení pěveckých spolků z Moravské Ostravy i okolních obcí, plesy, kabaretní vystoupení, přednášky a řada dalších společenských akcí dobročinného a zábavního rázu.

5. červen 1922

Dne 5. 6. 1922 se narodil v Hrušově (dnes místní část Slezské Ostravy) budoucí světově známý houslista Lubomír Kostecký. Dětství prožil v česko-polské hudebně orientované hornické rodině. Jeho otec byl hlídačem jámy Hubert v Hrušově a pětičlenná rodina žila v Hubertově kolonii čp. 175. V dětství začal hrát na housle, od sedmi let pod dohledem učitele Vítězslava Juřiny.  V letech 1937–1941 absolvoval učitelský ústav, poté nastoupil na Státní konzervatoř v Praze. Ve třídě prof. Josefa Micky se v letech 1941–1945 zdokonaloval v houslové hře, v roce 1941 se stal nejprve coby violista členem budoucího Smetanova kvarteta, v němž od roku 1943 až do ukončení činnosti v roce 1989 zasedal u pultu druhých houslí. Od roku 1967 působil také jako pedagog komorní hry na Akademii múzických umění v Praze. V roce 1991 spoluzakládal hudební festival Mladá Praha, který dodnes pomáhá mladým hudebníkům v jejich koncertních počátcích. Věnoval se také pedagogické činnosti v Japonsku, které ho jako prvního cizince ocenilo Řádem svatého pokladu. Zemřel v Praze 14. 11. 2003.

Popisky k ilustracím:
Osada Oderka v Přívoze (pohlednice z počátku 20. století).
Denisovo náměstí (dnes Dr. E. Beneše) s Německým domem ve 30. letech 20. století. Vpravo je módní dům Textilia (později Ostravica).

Připravil Archiv města Ostravy