Historické kalendárium

pro týden od 18. ledna do 24. ledna

21. leden 1961

Dne 21. ledna 1961 se v Šumperku narodil prozaik, publicista a překladatel Jan Balabán (zemřel 23. 4. 2010 v Ostravě). Literárně debutoval na počátku devadesátých let 20. století povídkami v časopise Revolver Revue a samostatně v roce 1994 souborem sedmnácti povídek vydaných v nakladatelství Sfinga. Překládal z angličtiny a zajímal se také o výtvarné umění a fotografii. Za svou prozaickou tvorbu získal několik literárních cen.

22. leden 1896

Dne 22. ledna 1896 se konala schůze přípravného výboru k založení Českého akciového pivovaru v Moravské Ostravě, při níž byly učiněny další rozhodné kroky ke zřízení tohoto pro českou národní politiku tak důležitého podniku. Byl schválen návrh stanov budoucí akciové společnosti, bylo dosaženo dohody s vlastníky pozemků a též odsouhlaseny návrhy stavebních plánů. Přípravný výbor vyjádřil přesvědčení, že akcie tohoto podniku přinesou svým akcionářům značný užitek. Stavba pivovaru na Fifejdách byla kompletně dokončena na jaře 1898, ovšem její plné uvedení do provozu bylo po všech průtazích a dodatečných změnách projektu schváleno až 11. 11. 1899.

23. leden 1926

Dne 23. ledna 1926 starosta Moravské Ostravy Jan Prokeš na valné hromadě muzejního spolku navrhl, aby po vystavění Nové radnice byla budova Staré radnice využita pro potřeby ostravského muzea a archivu. Mělo se tak stát po její důkladné adaptaci, která by vyhovovala muzejním a archivním požadavkům. Adaptační práce začaly v říjnu 1930 a stěhování muzea a archivu probíhalo ve dnech 12. 2. až 14. 3. 1931. Převoz muzejních sbírek, archiválií i mobiliáře zajišťovaly koňské povozy, které musely vykonat 52 cest z Mariánských Hor (kde byly obě instituce provizorně umístěny v budově bývalé radnice, dnes úřad městského obvodu) tam a zpět. Stěhováním byl pověřen zaměstnanec archivu Oldřich Dušek. Ten se naučil balení porcelánu u firmy Grossmann a nábytku u firmy Blažej, proto se prý při stěhování nic nerozbilo. Zabalené předměty byly nakládány a vykládány s pomocí „špatně placených poloinvalidních dělníků, pracujících bez zájmu a bez odpovědnosti, pokud nedostali aspoň svačinku“ (placenou z Duškovy vlastní kapsy).

Popisek k ilustraci:
Pohlednice Českého akciového pivovaru z počátku 20. století. Její německá verze měla propagovat český podnik v německojazyčném prostředí.

Připravil Archiv města Ostravy