Historické kalendárium

pro týden od 21. října do 27. října

21. říjen 1892

soupalDne 21. 10. 1892 se ve Vyškově narodil hudební skladatel, sbormistr a pedagog Jan Šoupal. Po maturitě nedokončil studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Když vypukla 1. světová válka vrátil se do Vyškova, kde po složení doplňující maturity na učitelském ústavu vyučoval na obecné škole. Na konzervatoři v Brně, kde jej učil mj. Jaroslav Kvapil, si rozšířil hudební vzdělání. Působil ve vyškovských pěveckých spolcích, publikoval kritiky a fejetony. V roce 1931 se stal profesorem na Státním učitelském ústavu ve Slezské Ostravě. Od roku 1942 vyučoval hudební výchovu a zpěv na reálném gymnáziu v Moravské Ostravě. Jako učitel působil také na nově vzniklé Vyšší hudebně pedagogické škole v Ostravě (později konzervatoř). Proslul jako sbormistr Pěveckého sdružení moravských učitelů. Ve volném čase se angažoval ve smíšených pěveckých tělesech např. v Komorním pěveckém sdružení při spolku Záboj (Ostrava) nebo Před Těšínem (Orlová). V roce 1955 byl jmenován zasloužilým umělcem, později obdržel Řád práce. Zemřel 25. 11. 1964 v Ostravě.

24. říjen 1897

Dne 24. 10. 1897 se konala první ustavující schůze nově založeného Českého akciového pivovaru v Moravské Ostravě svolaná Vojtěchem Fialou. Schůze se zúčastnilo 187 upisovatelů zastupujících 2 079 upsaných akcií znějících na jména. Byla zvolena správní rada a schváleny stanovy společnosti. Ještě v roce 1897 se začaly stavět provozní budovy, o rok později byl pivovar otevřen. Po přijetí pivovarské chasy došlo 4. září 1898 k vystavení prvního piva. Pivovar byl v čistě českých rukou a měl se stát konkurentem německého Strassmannova pivovaru.

24. říjen 1918

Dne 24. 10. 1918 zakoupila sociální demokracie prostřednictvím komanditní společnosti za 600 tisíc korun hotel Quittner v Moravské Ostravě na Nádražní třídě. Hotel byl přejmenován na Lidový dům a své sídlo zde našla redakce a administrace novin Duch času, krajský sekretariát strany (později sekretariát nově vytvořené župy), byla zde také restaurace s kavárnou a vinárnou. Další místnosti v budově využívalo družstvo Budoucnost. O několik let později byly v nádvoří přistaveny velký sál a tělocvična.

25. říjen 1884

Dnem 25. 10. 1884 je datován výnos zemského místodržitelství, kterým se povoluje založení Pohorské jednoty Radhošť, nejstaršího turistického spolku na území Beskyd. Pohoří se stalo jedinou horskou oblastí v českých zemích, kde organizace turistických činnosti nenáležela Němcům. Posláním spolku bylo: „…návštěvu hor a zajímavých krajin moravskovalašských usnadňovati a k ní povzbuzovati, znalosti jich rozšiřovati, lásku k nim pěstovati…“ Ústředím byl a zůstal Frenštát pod Radhoštěm. Ke změně nedošlo ani při nárůstu významu místního odboru v Moravské Ostravě a to ani v období, kdy pobočka převzala značnou část břemene souvisejícího s hospodařením.

Připravil Archiv města Ostravy