Úvod

Jak pracovat s manuálem, označování písemností, typografické termíny

Politika je spravování obecních věcí. V malé vesnici každý velmi dobře ví, co je obecní, co sousedovo či někoho odjinud. A to je důležité, aby každý věděl, v jakém stavu je obecní majetek, co je třeba pospravovat a jestli se třeba k tomu obecní rada chystá.
V našem městě už to tak přehledné není, ve stovkách institucí, budov, miliardových majetcích lze se stěží orientovat pro zasvěceného, natož pro nezainteresovaného občana. A přesto by obyvatel Ostravy měl vědět, o co se radnice stará, která nemocnice je městská a která státní, který autobus je náš a který konkurenčního dopravce, kolik stojí vlastně lístek do divadla nebo na tramvaj. 
Přeji tomuto manuálu, by se stal dobrým nástrojem komunikace mezi občany a obcí, děkuji jeho autorům a všem těm, kteří jej budou implementovat ve prospěch našeho města.

Petr Kajnar
primátor města Ostravy

1.2 Označování písemností vyhotovených orgány města a orgány městských obvodů

Označování všech písemností se řídí vyhláškou statutárního města Ostravy č. 11/2000 Statutem města Ostravy.

Označování písemností vyhotovených orgány města

a) v samostatné působnosti

b) v přenesené působnosti

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Magistrát města Ostravy
název odboru
Statutární město Ostrava
rada města
Statutární město Ostrava
primátor
Statutární město Ostrava
magistrát
Statutární město Ostrava
název výboru
Statutární město Ostrava
název komise
Statutární město Ostrava
název zvláštního orgánu

Označování písemností vyhotovených orgány městských obvodů

a) v samostatné působnosti:

b) v přenesené působnosti

Statutární město Ostrava
Městský obvod název
zastupitelstvo městského obvodu
úřady městských obvodů, které se člení na odbory

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu název
název odboru

Statutární město Ostrava
Městský obvod název
rada městského obvodu
úřady městských obvodů, které se nečlení na odbory

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu název

Statutární město Ostrava
Městský obvod název
název výboru
Statutární město Ostrava
Městský obvod název
název komise
Statutární město Ostrava
Městský obvod název
název zvláštního orgánu
Statutární město Ostrava
Městský obvod název
starosta
Statutární město Ostrava
Městský obvod název
úřad městského obvodu

1.3 Jak pracovat s manuálem

Manuál jednotného vizuálního stylu je souborem závazných předpisů, příkladů a doporučení, jak postupovat při aplikaci značky a prvků vizuálního stylu města. 
Manuál nevyčerpává plně všechny možnosti použití vizuálního stylu. Při jeho další aplikaci je vždy nutné dbát na estetickou formu, řídit se typografickými pravidly a při tvorbě jednotlivých aplikací v maximální možné míře dodržovat postupy tímto manuálem předepsané. 
Není dovoleno rekonstruovat jakékoli prvky jednotného vizuálního stylu na základě tištěných nebo bitmapových reprodukcí. Pro aplikaci se používají pouze zdrojová data, která jsou součástí tohoto manuálu nebo jsou dodána oddělením prezentace a vztahů k veřejnosti odboru kanceláře primátora. Aplikace značky a vizuálního stylu, které nejsou přesně definovány v tomto manuálu, musí být s tímto oddělením konzultovány.

Zdrojová data jsou umístěna na přiloženém CD. Jsou uložena v následujících formátech:

Vektorové formáty (křivky) pro tisk a signmaking:

Soubor pro Adobe Illustrator 8 a vyšší: .eps
Soubor pro Corel Draw!: .cdr

Formát v náhledové kvalitě:

CMYK, 2400 dpi, PDF/A-1b (PDF 1.4) standardu ISO pro Adobe Acrobat 5 a vyšší, bez spadávky a ořezových značek: .pdf

Formát v tiskové kvalitě u aplikací, kde není třeba nic měnit:

CMYK, 2400 dpi, PDF/A-1b (PDF 1.4) standardu ISO pro Adobe Acrobat 5 a vyšší: _tisk.pdf

Otevřený formát pro aplikace, kde je třeba měnit text nebo obrázky:

soubor pro Adobe InDesign CS3 a vyšší: .indd

Bimapové formáty pro web a kancelářské aplikace:

8-bit RGB, 72 dpi, bez průhlednosti: .png
8-bit, 72 dpi, s průhledností: .gif

Typografické termíny používané v manuálu:

název písma 8/11 b, prostrkání 20

První číslice udává stupeň (velikost) písma.

Číslo za lomítkem udává proklad tj. stupeň písma včetně mezery mezi řádky.

Obě veličiny se měří v bodech, užívá se zkratka b. 1 b = 0,353 mm

Prostrkání značí mezery mezi písmeny, udává se v jednotkách Adobe, kde 1 = 0,001 čtverčíku (šířka kuželky znaku M).

1.4 Přílohy