Miasto Statutowe Ostrawa - Oficjalny portal
  • Rozmiar czcionki:
  • A
  • A
  • A

Narzędzia osobiste

Zarząd miasta

ostatnio zmodyfikowane 2018-02-20 11:46 by Havránek Petr
Zarząd miasta liczy 11 członków. Tworzą go prezydent, wiceprezydenci i członkowie Zarządu wybrani przez Radę Miasta.

Zarząd skład sprawozdania ze swojej działalności Radzie Miasta. Do zakresu jego kompetencji należy zwłaszcza zabezpieczanie gospodarki miasta zgodnie z zatwierdzonym budżetem, realizacja zadań założyciela lub powołującego w stosunku do osób prawnych założonych lub powołanych przez Radę Miasta, wykonywanie funkcji walnego zgromadzenia w spółkach, w których miasto jest jedynym akcjonariuszem lub wspólnikiem, powoływanie komisji i kierowanie ich działalnością, podejmowanie decyzji w sprawie struktury organizacyjnej magistratu, powoływanie poszczególnych wydziałów, nominowanie kierowników wydziałów, ustalanie zasad przyjmowania i załatwiania  petycji i zażaleń, wydawanie rozporządzeń miasta, zawieranie umów najmu oraz umów zapożyczeń.

Zebrania Zarządu Miasta odbywają się regularnie według zatwierdzonych terminów zebrań Zarządu Miasta. Posiedzenia Zarządu Miasta są zamknięte.

Kontakt

599 499 311

844 121 314


Tablica rozdzielcza

599 444 444