Zasedání č. 202106 - 28. zasedání zastupitelstva města Dne 08.12.2021 16:24:40
bod č. 40. - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1769/ZM1822/28          .....             35

1) vydává
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku 
za obecní systém odpadového hospodářství


1769/ZM1822/28          .....             35

2) stanoví
že spolu s primátorem podepíše obecně závaznou 
vyhlášku dle bodu 1) tohoto usnesení náměstek 
primátora Mgr. Radim Babinec

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 13.12.2021
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 34 Proti: 7 Zdržel se: 8 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Mgr. Zuzana Bajgarová : Pro Ing. Lucie Baránková Vilamová : Pro
Bc. Martin Bednář : Pro prof.Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Eliška Konieczná : Pro
Markéta Langrová : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Dagmar Macháčková, MPA : Pro
Ing. Karel Malík : Pro Margareta Michopulu : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
MUDr. Bc. Ondřej Němeček : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Ing. Otakar Šimík : Pro
Ing. Hana Tichánková : Pro Jiří Vávra : Pro Bc. Richard Vereš : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro Josef Videcký : Pro
Ostravak (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 5)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Nehlasoval
Vladimír Polák : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Zdržel se
KSČM (Pro: 0, Proti: 5, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Proti Lumír Bahr : Proti Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Proti
Ing. Vít Macháček : Proti Yveta Sekeráková : Proti Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
ODS (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Zdeněk Nytra : Pro
Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D. : Pro Ing. Miroslav Svozil : Pro Bc. Radana Zapletalová : Pro
Piráti (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Andrea Hoffmannová : Pro Ing. Petr Kopečný : Pro Veronika Murzynová : Pro
Ing. Rostislav Řeha : Pro Ing. David Witosz : Pro
Jednotní (Pro: 1, Proti: 2, Zdržel se: 0)
Ing. Hana Dydowiczová : Nepřítomen Čestmír Koller : Pro Mgr. Václav Kubín : Proti
Ing. Tomáš Raždík : Proti
bez politické příslušnosti (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Libor Grygar : Zdržel se Ing. et Ing. Jiří Srba, MBA : Nepřítomen Ing. Jana Vajdíková : Zdržel se
KDU-ČSL (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Hořínek : Pro Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek : Nepřítomen