Zasedání č. 202004 - 15. zasedání zastupitelstva města Dne 24.06.2020 11:35:58
bod č. 9. - Záměr přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 1,80 mld. Kč na investiční akce města
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0911/ZM1822/15          .....             35
1) schvaluje
záměr přijetí dlouhodobého úvěru ve 
výši 1,80 mld. Kč na investiční akce města

0911/ZM1822/15          .....             35
2) ukládá
radě města
realizovat poptávkové řízení na výběr 
nejvhodnější nabídky dlouhodobého úvěru ve 
výši 1,80 mld. Kč dle požadovaných parametrů 
uvedených v důvodové zprávě
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 40 Proti: 1 Zdržel se: 7 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Mgr. Zuzana Bajgarová : Pro Ing. Lucie Baránková Vilamová : Pro
Bc. Martin Bednář : Pro prof.Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Eliška Konieczná : Pro
Markéta Langrová : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Dagmar Macháčková : Pro
Ing. Karel Malík : Pro Margareta Michopulu : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
MUDr. Bc. Ondřej Němeček : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Ing. Otakar Šimík : Pro
Ing. Hana Tichánková : Pro Jiří Vávra : Pro Richard Vereš : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro Josef Videcký : Pro
Ostravak (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 6)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Nehlasoval
Vladimír Polák : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Zdržel se
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Zdržel se
KSČM (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Mgr. Lucie Foldynová : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
ODS (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Zdeněk Nytra : Nepřítomen
Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D. : Pro Ing. Miroslav Svozil : Pro Bc. Radana Zapletalová : Pro
Piráti (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Andrea Hoffmannová : Pro Ing. Petr Kopečný : Pro Veronika Murzynová : Pro
Ing. Rostislav Řeha : Pro Ing. David Witosz : Pro
Jednotní (Pro: 0, Proti: 1, Zdržel se: 1)
Ing. Hana Dydowiczová : Nepřítomen Čestmír Koller : Nepřítomen Mgr. Václav Kubín : Zdržel se
Ing. Tomáš Raždík : Proti
ČSSD (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. et Ing. Jiří Srba, MBA : Nepřítomen Ing. Jana Vajdíková : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Hořínek : Pro Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek : Pro