Zasedání č. 201806 - 37. zasedání zastupitelstva města Dne 19.09.2018 15:15:23
bod č. 137. - Prohlášení SMO pro Dopravní podnik Ostrava a.s. o úmyslu uzavřít Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby na období 1.1.2025 - 31.12.2034, pro účely získání dotací z prostředků EU
(Poznámka: Předkládá: JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2520/ZM1418/37          .....             39

1) schvaluje
prohlášení statutárního města Ostrava adresované obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO: 61974757, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


2520/ZM1418/37          .....             39

2) ukládá
magistrátu úkol zajistit bezodkladné doručení prohlášení uvedeného v bodu 1) tohoto usnesení obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. se sídlem Poděbradova 194/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO: 61974757

Zodpovídá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy
Termín: 27.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 44 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 7
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Nehlasoval
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro