Zasedání č. 201806 - 37. zasedání zastupitelstva města Dne 19.09.2018 15:01:26
bod č. 87. - Realizace akcí pro Městskou nemocnici Ostrava, p.o. a jejich financování z rozpočtu statutárního města Ostrava - z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2506/ZM1418/37          .....             34

1) schvaluje
a) realizaci akcí investičním odborem Magistrátu města Ostravy dle přílohy č.2 předloženého materiálu

- Rekonstrukce rozvodů VN 22 kV v areálu městské nemocnice
- Rekonstrukce rozvoden VN 22 kV v areálu městské nemocnice

b) realizaci financování akcí dle bodu a) tohoto usnesení z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava


2506/ZM1418/37          .....             34

2) schvaluje
převod prostředků investičnímu odboru MMO na ORJ 230 v celkové výši 26.000 tis.Kč na realizaci takto:

- Rekonstrukce rozvodů VN 22 kV v areálu městské nemocnice.......11.000 tis.Kč 
- Rekonstrukce rozvoden VN 22 kV v areálu městské nemocnice......15.000 tis.Kč

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu


2506/ZM1418/37          .....             34

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se 
- snižují ostatní kapitálové výdaje - Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava

na §3599 pol. 6909 ÚZ 1070 ORJ 170 ................ o 26.000 tis.Kč

- zvyšují kapitálové výdaje odboru investičního

akce ORG 6220 Rekonstrukce rozvodů VN 22 kV v areálu městské nemocnice

na §3522 pol.6121 ÚZ 1070 ORJ 230 ................. o 11.000 tis.Kč 

akce ORG 6221 Rekonstrukce rozvoden VN 22 kV v areálu městské nemocnice

na §3522 pol.6121 ÚZ 1070 ORJ 230 ................  o 15.000 tis.Kč


2506/ZM1418/37          .....             34

4) ukládá
radě města 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 27.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 9
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nehlasoval
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nehlasoval Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro