Zasedání č. 201806 - 37. zasedání zastupitelstva města Dne 19.09.2018 14:43:50
bod č. 135. - Analýza stavu majetku statutárního města Ostrava v lokalitě Bedřiška a projednání "Petice proti nucenému vystěhování rodin z Bedřišky a Hulvák"
(Poznámka: hlasování o návrhu Ing. Macháčka)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2501/ZM1418/37          .....             32

1) projednalo
analýzu stavu majetku statutárního města Ostrava v lokalitě Bedřiška, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 


2501/ZM1418/37          .....             32

2) rozhodlo
o návrhu odpovědi paní XXXXXXXX, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu s úpravou


2501/ZM1418/37          .....             32

3) projednalo
"Petici proti nucenému vystěhování rodin z Bedřišky a Hulvák", která je přílohou č. 3 předloženého materiálu


2501/ZM1418/37          .....             32

4) rozhodlo
o návrhu odpovědi na "Petici proti nucenému vystěhování rodin z Bedřišky a Hulvák", která je přílohou č. 4 předloženého materiálu s úpravou
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 39 Proti: 0 Zdržel se: 5 Nehlasovalo: 8
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 2)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Nehlasoval
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Libor Grygar : Zdržel se Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nehlasoval
Ing. Ivan Tomášek : Nehlasoval
nez. (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Zdržel se Rudolf Ficek : Nehlasoval
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Václav Štolba : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro