Zasedání č. 201806 - 37. zasedání zastupitelstva města Dne 19.09.2018 14:08:12
bod č. 132. - Návrh na záměr prodat nemovitosti v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, návrh na změnu usnesení
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2498/ZM1418/37          .....             32

1) rozhodlo
o záměru prodat jednotky ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému obvodu, vymezené ve smyslu zák. 72/1994Sb. K těmto jednotkám příslušející spoluvlastnické podíly na společných částech budovy č.p. 3039 a na pozemku parc. č. 126/15, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Dubina u Ostravy, část obce Bělský Les, obec Ostrava, a to bytovou jednotku č. 3039/1 s podílem na spol. částech domu a pozemku ve výši 8968/174204 a bytovou jednotku č. 3039/10 s podílem na spol. částech domu a pozemku ve výši 9202/174204


2498/ZM1418/37          .....             32

2) rozhodlo
změnit text v usnesení č. 2369/ZM1418/36 zastupitelstva města ze dne 20. 6.2018, kterým rozhodla o prodeji bytových jednotek, a to:
V bodě 3, kdy text
?3035/11 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech pozemku ve výši 9895/212626, do spoluvlastnictví XXXXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXX a XXX. XXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, obě trvale bytem XXXXX XXXX/XXX, XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 849.086,80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu?
nahrazuje textem
?3035/11 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech pozemku ve výši 9895/212626, do vlastnictví XXX. XXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 849.086,80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu?

2498/ZM1418/37          .....             32

3) rozhodlo
změnit text v usnesení č. 2099/ZM1418/32 zastupitelstva města ze dne 31. 1. 2018, kterým rozhodla o prodeji bytových jednotek, a to:
V bodě 1), kdy text
- ?3039/6, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 8479/174204, do vlastnictví XXXX XXXXX XXXXX nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXX XXXX, XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 736.398,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu?
nahrazuje textem?3039/6, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 8479/174204, do vlastnictví XXXX XXXXX XXXXX nar. XXXXXXXXX, a XXXX XXXXXXX XXXXXXX, nar.:, XXXXXXXXXX oba trvale bytem XXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 736.398,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu?
- ?3039/7, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 9718/174204, do SJM XXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXX a XXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, oba bytem XXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 833.490,10 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 2? předloženého materiálu
nahrazuje textem?3039/7, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 9718/174204, do vlastnictví XXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 833.490,10 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu?
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro