Zasedání č. 201806 - 37. zasedání zastupitelstva města Dne 19.09.2018 14:03:00
bod č. 123. - Návrh koupit a svěřit pozemek v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, lokalita Hornopolní a uzavřít kupní smlouvu
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2489/ZM1418/37          .....             32

1) rozhodlo
koupit pozemek  parc. č. 2260/3 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,od prodávajícího: XXXXXXXX XXXXXX, rok narození 1954, bydliště: XX XXXXXX XXXXXXX, XXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXza dohodnutou kupní cenu ve výši 98.000,- Kč,a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu
se zdůvodněním odchylky od ceny obvyklé uvedené v důvodové zprávě předloženého materiálu 


2489/ZM1418/37          .....             32

2) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit nemovitou věc, a to pozemek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle ust. čl. 9 odst. (1), písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění


2489/ZM1418/37          .....             32

3) rozhodlo
označit nemovitou věc, a to pozemek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, dle čl. 9 odst. (1), písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 39 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 13
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nehlasoval Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nehlasoval
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nehlasoval
Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Nehlasoval Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nehlasoval Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Nehlasoval
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nehlasoval
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nehlasoval