Zasedání č. 201806 - 37. zasedání zastupitelstva města Dne 19.09.2018 13:28:00
bod č. 118. - Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava a návrh na jejich svěření městskému obvodu Polanka nad Odrou
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2484/ZM1418/37          .....             32

1) rozhodlo
směnit nemovité věci

- část pozemku parc.č. 1262/4 o výměře 12 m2 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava,

oddělenou dle geometrického plánu č. 3274-49/2017 pro k.ú. Polanka nad Odrou a označenou jako pozemek parc.č. 1262/7 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Polanka nad Odrou

za 

- pozemek parc.č. 1187/6
- pozemek parc.č. 1187/7

oba v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava,

ve vlastnictví BV-Technika, a.s., se sídlem K Vydralinám 705/2, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava, IČO 26824256

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu s doplatkem statutárního města ve výši 15.450,-Kč.


2484/ZM1418/37          .....             32

2) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit pozemky parc.č. 1187/6 a parc.č. 1187/7, oba v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném znění, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude předmětné nemovité věci do svého vlastnictví 


2484/ZM1418/37          .....             32

3) rozhodlo
označit pozemky parc.č. 1187/6 a parc.č. 1187/7, oba v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném znění, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude předmětné nemovité věci do svého vlastnictví
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nehlasoval Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro