Zasedání č. 201806 - 37. zasedání zastupitelstva města Dne 19.09.2018 13:22:34
bod č. 84. - Návrh prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava - MIXIDES, a.s.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2482/ZM1418/37          .....             32

1) rozhodlo
prodat

pozemek parc. č. 2064/9
pozemek parc. č. 2064/23
pozemek parc. č. 2064/24
pozemek parc. č. 2064/25
pozemek parc. č. 2064/26
pozemek parc. č. 2064/27
pozemek parc. č. 2064/28
pozemek parc. č. 2064/29
pozemek parc. č. 2064/30
pozemek parc. č. 2064/31
pozemek parc. č. 2064/35
pozemek parc. č. 2064/36
pozemek parc. č. 2064/37
pozemek parc. č. 2064/38
pozemek parc. č. 2064/39
pozemek parc. č. 2064/41
pozemek parc. č. 2064/42
pozemek parc. č. 2064/43
pozemek parc. č. 2064/44
pozemek parc. č. 2064/45
pozemek parc. č. 2064/48
pozemek parc. č. 2064/49
pozemek parc. č. 2064/50
pozemek parc. č. 2078/10

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

společnosti MIXIDES, a.s., se sídlem Horní 288/67, Dubina, 700 30 Ostrava, IČO 292 32 830

za celkovou sjednanou kupní cenu ve výši 1.068.400,- Kč + zákonná DPH 

a uzavřít Kupní smlouvu s předkupním právem a zákazem zcizení a zatížení dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 34 Proti: 0 Zdržel se: 11 Nehlasovalo: 8
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Nehlasoval doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 8)
JUDr. Josef Babka : Zdržel se Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Zdržel se
Ing. Miroslav Jopek : Zdržel se Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Zdržel se Ing. Justina Kamená : Zdržel se
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nehlasoval Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Zdržel se Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nehlasoval
Ing. Ivan Tomášek : Zdržel se
nez. (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Zdržel se Rudolf Ficek : Nehlasoval
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Václav Štolba : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro