Zasedání č. 201806 - 37. zasedání zastupitelstva města Dne 19.09.2018 13:12:29
bod č. 78. - Návrh na záměr města neprodat části nemovitých věcí v k. ú. Poruba-sever a v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2476/ZM1418/37          .....             32

1) rozhodlo
že město nemá záměr prodat části nemovité věci v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba, a to:

- část pozemku parc. č. 3776/40 o výměře 69 m2, která je dle geometrického plánu č. 2910-115/2018 vyhotoveného pro k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3776/63, k. ú. Poruba-sever

- část pozemku parc. č. 3776/40 o výměře 103 m2, která je dle geometrického plánu č. 2910-115/2018 vyhotoveného pro k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3776/40 díl a, k. ú. Poruba-sever, a sloučena do pozemku parc. č. 3788/2 ve vlastnictví žadatele


2476/ZM1418/37          .....             32

2) rozhodlo
že město nemá záměr prodat část nemovité věci v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba, a to část pozemku parc. č. 4408/1 o výměře 500 m2, dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou č. 4 předloženého materiálu


2476/ZM1418/37          .....             32

3) rozhodlo
že město nemá záměr prodat nemovitou věc v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Martinov, a to pozemek parc. č. 3242/44
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nehlasoval Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nehlasoval
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Václav Štolba : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro