Zasedání č. 201806 - 37. zasedání zastupitelstva města Dne 19.09.2018 13:12:03
bod č. 77. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2475/ZM1418/37          .....             32

1) rozhodlo
že město nemá záměr prodat

- část pozemku parc. č. 2684/2 o výměře 583 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která je dle geometrického plánu nově označena jako pozemek parc. č 2684/14 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.


2475/ZM1418/37          .....             32

2) rozhodlo
že město nemá záměr prodat

- část pozemku parc. č. 300/2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,
dle situačního snímku, který je přílohou č. 5 předloženého materiálu,

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,

oprávnění hospodařit se svěřeným majetkem obce Mateřská škola Ostrava, Poděbradova 19, příspěvková organizace, Poděbradova 1103/119, Moravská Ostrava, 702 00, Ostrava.


2475/ZM1418/37          .....             32

3) rozhodlo
že město nemá záměr prodat pozemky:

- parc. č. 297/13,
- parc. č. 297/14,
- parc. č. 297/15,
- parc. č. 300/12,
- parc. č. 302/1,
- parc. č. 302/2,

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nehlasoval Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nehlasoval
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Václav Štolba : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro