Zasedání č. 201806 - 37. zasedání zastupitelstva města Dne 19.09.2018 13:09:26
bod č. 70. - Návrh neprodat pozemky (lokalita ul. Sokolská třída), návrh na záměr města prodat a neprodat pozemky (ul. Na Karolíně)
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2468/ZM1418/37          .....             32

1) rozhodlo
neprodat pozemky, a to:
- část pozemku p. č. st. 369 o výměře 520 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 2233-102/2017 vyhotoveného pro k. ú. Přívoz, označena jako pozemek p. č. st. 369 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava

- pozemek p. p. č 1019
- pozemek p. p. č. 373/5

vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

dle vizualizace zástavby předmětných pozemků, kterou předložila společnost MS AUTO CZ spol. s r.o., se sídlem Vřesinská 2141/59, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 258 29 131


2468/ZM1418/37          .....             32

2) rozhodlo
neprodat
- část pozemku p. č. st. 369 o výměře 520 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 2233-102/2017 vyhotoveného pro k. ú. Přívoz, označena jako pozemek p. č. st. 369 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava

 - pozemek p. p. č 1019
- pozemek p. p. č. 373/5

 vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

dle vizualizace zástavby předmětných pozemků, kterou předložila společnost AKUSTART s.r.o., se sídlem Pod nemocnicí 685/6, Bohunice, 625 00 Brno, IČO 49967894 


2468/ZM1418/37          .....             32

3) rozhodlo
o záměru města prodat
části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu, které jsou dle geometrického plánu č. 5775-21050/2017 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, označeny následovně:

- část pozemku parc. č. 3463/10 o výměře 278 m2, označena jako pozemek parc. č. 3463/58
- část pozemku parc. č. 3463/11 o výměře 1828 m2 označena jako pozemek parc. č. 3463/60
- část pozemku parc. č. 3463/12 o výměře 37 m2, označena jako pozemek parc. č. 3463/59 
- část pozemku parc. č. 3463/1 o výměře 381 m2, označena jako pozemek parc. č. 3463/62

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit


2468/ZM1418/37          .....             32

4) rozhodlo
že město nemá záměr prodat
část pozemku parc. č. 4246/22 o výměře 103 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřenou městskému obvodu, která je dle geometrického plánu č. 5775-21050/2017 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 4246/51 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 6
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nehlasoval Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nehlasoval
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Václav Štolba : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro