Zasedání č. 201806 - 37. zasedání zastupitelstva města Dne 19.09.2018 13:08:21
bod č. 67. - Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2465/ZM1418/37          .....             32

1) rozhodlo
prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, a to:

- část pozemku parc.č. 1335/25 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 5 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřenou městskému obvodu Vítkovice, dle geometrického plánu č. 2949-12/2017 vyhotoveného pro k. ú. Vítkovice, nově označenou jako pozemek parc. č. 1335/67 - ost. plocha, jiná plocha

- část pozemku parc. č. 143/74 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 6 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Vítkovice, dle geometrického plánu č. 2949-12/2017 vyhotoveného pro k. ú. Vítkovice, nově označenou jako pozemek parc. č. 143/76 - ost. plocha, jiná plocha 

do vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, IČO: 709 94 234

za kupní cenu ve výši 2.750,- Kč + DPH v zákonné výši

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 7
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nehlasoval Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nehlasoval
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Václav Štolba : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nehlasoval
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro