Zasedání č. 201806 - 37. zasedání zastupitelstva města Dne 19.09.2018 13:07:44
bod č. 65. - Návrh koupit pozemky od Milnea, s.p. v likvidaci a zahájit jednání ve věci uzavření kupní smlouvy
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2463/ZM1418/37          .....             32

1) rozhodlo
koupit pozemky:


v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, a to:

- parc. č. 1359/1

- parc. č. 1359/2

- parc. č. 1359/4


v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, a to:

- parc. č. 17/2


v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, a to:

- parc. č. 521/2
- parc. č. 521/26

v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, a to:

- parc. č. 806/4

v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, a to:

- p.č.st. 285
- p.p.č. 246/1
- p.p.č. 252/1
- p.p.č. 254/7
- p.p.č. 254/8
- p.p.č. 1044
- p.p.č. 1045
- p.p.č. 1064

v k. ú. Proskovice, obec Ostrava

- parc. č. 683

v k. ú. Svinov, obec Ostrava

- parc. č. 2563/2
- parc. č. 2563/3
- parc. č. 2563/4
- parc. č. 2616

v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, a to:

- parc. č. 774/3

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to:

- p.p.č. 888/2
- p.p.č. 1211/2
- p.p.č. 4399
- p.p.č. 4454

v k. ú. Vřesina u Bílovce, obec Ostrava

- parc. č. 1793
- parc. č. 1794
- parc. č. 1795
- parc. č. 1796
- parc. č. 1797
- parc. č. 1798
- parc. č. 1800

vše od:

MILNEA státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Řepy, 163 04, Praha 6, IČO: 000 16 187

vše za kupní cenu v celkové výši 2.722.200,- Kč

a zahájit jednání ve věci uzavření kupní smlouvy
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 6
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nehlasoval
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nehlasoval Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nehlasoval
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Václav Štolba : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro