Zasedání č. 201806 - 37. zasedání zastupitelstva města Dne 19.09.2018 13:06:44
bod č. 62. - Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava a návrh na její svěření městskému obvodu Pustkovec
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2460/ZM1418/37          .....             32

1) rozhodlo

koupit nemovitou věc v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava,  a to pozemek parc.č. 2003/23 od níže uvedených podílových spoluvlastníků:
- podíl ve výši ideální 1/2 od manželů XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXX 
- podíl ve výši ideální 1/2 od manželů XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX X XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXX 
za cenu obvyklou v celkové výši 835.630,- Kč, přičemž každý ze spoluvlastníků obdrží částku ve výši 417.815,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

2460/ZM1418/37          .....             32

2) si vyhrazuje
rozhodnutí označit pozemek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Pustkovec, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném znění, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedenou nemovitou věc do svého vlastnictví


2460/ZM1418/37          .....             32

3) rozhodlo
označit pozemek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Pustkovec, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném znění, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedenou nemovitou věc do svého vlastnictví


Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 7
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Nehlasoval Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nehlasoval
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nehlasoval Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nehlasoval
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Václav Štolba : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro