Zasedání č. 201806 - 37. zasedání zastupitelstva města Dne 19.09.2018 13:05:37
bod č. 59. - Návrh koupit pozemek p.p.č. 234/2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2457/ZM1418/37          .....             32

1) rozhodlo
koupit spoluvlastnické podíly pozemku p.p.č.234/2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, a to:
- spoluvlastnický  podíl ve výši 1/8 od XXXXXXXXX XXXXX, rok narození  XXXX, bydliště XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXza cenu obvyklou ve výši 4.857,50 Kč,
- spoluvlastnický  podíl ve výši 1/80 od XXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště č. p. XXX XXX XX XXXXXXXza cenu obvyklou ve výši 485,75 Kč,
-  spoluvlastnický  podíl ve výši 3/20 od XXX XXXXXXXXX, rok narozeníXXXXX, bydliště XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXza cenu obvyklou  5.829,00 Kč,
- spoluvlastnický  podíl ve výši 2/80 od Náboženské obce Církve československé Husitské v Čelákovicích, se sídlem Husova 1060/4, 250 88 Čelákovice, IČO 26521083za cenu obvyklou 971,50 Kč,
-  spoluvlastnický  podíl ve výši 1/80 od XXXXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXza cenu obvyklou 485,75 Kč,
-  spoluvlastnický  podíl ve výši  1/4 od XXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXza cenu obvyklou 9.715,00 Kč,
- spoluvlastnický  podíl ve výši  1/8 od XXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXza cenu obvyklou  4.857,50 Kč,
- spoluvlastnický  podíl ve výši  1/4 od XXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXza cenu obvyklou  9.715,00 Kč,
- spoluvlastnický  podíl ve výši  4/80 od XXXXX XXXXXX XXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXza cenu obvyklou  1.943,00 Kč 
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 6
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nehlasoval
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nehlasoval Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nehlasoval
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Václav Štolba : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro