Zasedání č. 201806 - 37. zasedání zastupitelstva města Dne 19.09.2018 13:04:11
bod č. 55. - Návrh směnit pozemky k.ú. Moravská Ostrava, k. ú. Přívoz, k. ú. Nová Ves u Ostravy, k. ú. Mariánské Hory - ŘSD ČR
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2453/ZM1418/37          .....             32

1) rozhodlo
směnit pozemky, a to:
pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy

- pozemek parc. č. 3606/25
- pozemek parc. č. 3606/7

k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

- pozemek parc. č. 2049/5
- pozemek parc. č. 2062/4
- pozemek parc. č. 2087/23
- pozemek parc. č. 2087/27

k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz


- pozemek p. p. č. 497/29
- pozemek p. p. č. 958/25
- pozemek p. p. č. 958/26

k. ú. Přívoz, obec Ostrava

nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

- pozemek p. p. č. 958/27
- pozemek p. p. č. 966/12

k. ú. Přívoz, obec Ostrava

svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

za

pozemky ve vlastnictví České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR,se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 659 93 390

- pozemek parc. č. 2045/20
- pozemek parc. č. 2045/18
- pozemek parc. č. 2045/28
- pozemek parc. č. 2040/17
- pozemek parc. č. 2064/54
- pozemek parc. č. 2040/19
- pozemek parc. č. 1888/2
- pozemek parc. č. 1800/71
- pozemek parc. č. 1800/72
- pozemek parc. č. 1977/20
- pozemek parc. č. 1800/51
- pozemek parc. č. 1800/52
- pozemek parc. č. 1800/69
- pozemek parc. č. 1800/70
- pozemek parc. č. 1977/18
- pozemek parc. č. 1977/19
- pozemek parc. č. 1977/39
- pozemek parc. č. 1985/9
- pozemek parc. č. 3606/36
- pozemek parc. č. 2220/8
- pozemek parc. č. 2236/2
- pozemek parc. č. 2241/4
- pozemek parc. č. 2241/5
- pozemek parc. č. 2327/4
- pozemek parc. č. 3606/21
- pozemek parc. č. 3606/27
- pozemek parc. č. 3606/34
- pozemek parc. č. 4240/25
- pozemek parc. č. 4240/36

k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

- pozemek p. p. č. 161/20
- pozemek p. p. č. 161/21
- pozemek p. p. č. 161/23
- pozemek p. p. č. 161/24
- pozemek p. p. č. 161/26
- pozemek p. p. č. 161/30
- pozemek p. p. č. 163/4
- pozemek p. p. č. 168/59
- pozemek p. p. č. 168/61
- pozemek p. p. č. 168/62
- pozemek p. p. č. 168/63
- pozemek p. p. č. 168/64
- pozemek p. p. č. 172/5
- pozemek p. p. č. 487/4
- pozemek p. p. č. 1065

k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava

- pozemek p. p. č. 355/71

k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava


a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, podle které statutární město Ostrava uhradí České republice - Ředitelství silnice a dálnic ČR rozdíl mezi cenami předmětů směny ve výši 30.430,- Kč.
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 6
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nehlasoval Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nehlasoval
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Václav Štolba : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro