Zasedání č. 201806 - 37. zasedání zastupitelstva města Dne 19.09.2018 13:00:49
bod č. 53. - Návrh na záměr města nesměnit a směnit nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2451/ZM1418/37          .....             32

1) rozhodlo
že město nemá záměr směnit nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava, a to:

- část pozemku parc. č. 1739/2, ost. plocha, silnice, o výměře 959 m2, která je dle geometrického plánu č. 3035-188/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1739/520, ost. plocha, zeleň,

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Poruba

za

pozemky ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Fakultní nemocnice Ostrava, IČO 008 43 989, sídlo 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba, a to:

- část pozemku parc. č. 1726/12, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 65 m2, která je dle geometrického plánu č. 2903-223/2015 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1726/24, ost. plocha, jiná plocha,

- parc. č. 1739/193, ost. plocha, ost. komunikace,
- parc. č. 1739/205, zast. plocha a nádvoří,
- parc. č. 1739/215, ost. plocha, ost. komunikace,
- parc. č. 1739/228, ost. plocha, silnice,
- parc. č. 1739/229, ost. plocha, silnice,
- parc. č. 1739/252, ost. plocha, jiná plocha,
- parc. č. 1739/253, ost. plocha, jiná plocha,
- parc. č. 1739/255, ost. plocha, jiná plocha,
- parc. č. 1739/342, ost. plocha, jiná plocha,
- parc. č. 1739/344, ost. plocha, ost. komunikace,
- parc. č. 1739/345, ost. plocha, jiná plocha,
- parc. č. 1739/359, ost. plocha, jiná plocha,
- parc. č. 1739/361, ost. plocha, jiná plocha,
- parc. č. 1739/362, ost. plocha, ost. komunikace,
- parc. č. 1739/363, ost. plocha, jiná plocha,
- parc. č. 1739/370, ost. plocha, ost. komunikace


2451/ZM1418/37          .....             32

2) rozhodlo
o záměru města směnit nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava, a to:

- část pozemku parc.č. 1739/2, ost. plocha, silnice, o výměře 959 m2, která je dle geometrického plánu č. 3035-188/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1739/520, ost. plocha, zeleň,

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Poruba

za

pozemky ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Fakultní nemocnice Ostrava, IČO 008 43 989, sídlo 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba, a to:

- část pozemku parc.č. 1726/12, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 65 m2, která je dle geometrického plánu č. 2903-223/2015 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1726/24, ost. plocha, jiná plocha,

- parc.č. 1739/193, ost. plocha, ost. komunikace,
- parc.č. 1739/205, zast. plocha a nádvoří,
- parc.č. 1739/215, ost. plocha, ost. komunikace,
- parc.č. 1739/252, ost. plocha, jiná plocha,
- parc.č. 1739/253, ost. plocha, jiná plocha,
- parc.č. 1739/255, ost. plocha, jiná plocha,
- parc.č. 1739/342, ost. plocha, jiná plocha,
- parc.č. 1739/344, ost. plocha, ost. komunikace,
- parc.č. 1739/345, ost. plocha, jiná plocha,
- parc.č. 1739/359, ost. plocha, jiná plocha,
- parc.č. 1739/361, ost. plocha, jiná plocha,
- parc.č. 1739/362, ost. plocha, ost. komunikace,
- parc.č. 1739/363, ost. plocha, jiná plocha,
- parc.č. 1739/370, ost. plocha, ost. komunikace

a zároveň si vyhrazuje právo směnit všechny tyto výše uvedené nemovité věci společně, nebo kteroukoliv z nich jednotlivě, případně i více uvedených věcí, přičemž si zároveň vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 6
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nehlasoval
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nehlasoval Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nehlasoval
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Václav Štolba : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro