Zasedání č. 201806 - 37. zasedání zastupitelstva města Dne 19.09.2018 12:59:58
bod č. 51. - Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2449/ZM1418/37          .....             32

1) rozhodlo
darovat nemovité věci v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, a to pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Polanka nad Odrou:

- část pozemku parc.č. 30/2, zahrada, díl a), o výměře 1 m2 a část pozemku parc.č. 31/3, zahrada, díl b), o výměře 1 m2, obě části oddělené, sloučené a dle geometrického plánu č. 3270-71/2017 nově označené jako pozemek parc.č. 30/3, zahrada,

- část pozemku parc.č. 31/2, zahrada, díl c), o výměře 5 m2 a část pozemku parc.č. 31/3, zahrada, díl d), o výměře 1 m2, obě části oddělené, sloučené a dle geometrického plánu č. 3270-71/2017 nově označené jako pozemek parc.č. 31/4, zahrada,

- část pozemku parc.č. 1575/1, zahrada, o výměře 16 m2, dle geometrického plánu č. 3264-65/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1575/4, zahrada,

- část pozemku parc.č. 1631/2, zahrada, o výměře 111 m2, dle geometrického plánu č. 326-/66/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1631/7, zahrada,

- část pozemku parc.č.1695, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 8 m2, dle geometrického plánu č. 3265-66/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1695/2, ost. plocha, jiná plocha,

- část pozemku parc.č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 26 m2, dle geometrického plánu č. 3265-66/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1736/8, ost. plocha, jiná plocha,

- část pozemku parc.č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 3 m2, dle geometrického plánu č. 3265-66/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1736/9, ost. plocha, jiná plocha,

- část pozemku parc.č. 1713, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 1 m2, dle geometrického plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1713/2, ost. plocha, jiná plocha,

- část pozemku parc.č. 1725/3, zahrada, o výměře 212 m2, dle geometrického plánu č. 3268-69/2017 odddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1725/13, zahrada,

- část pozemku parc.č. 1725/3, zahrada, o výměře 3 m2, dle geometrického plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1725/14, zahrada,

- část pozemku parc.č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 13 m2, dle geometrického plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1736/5, ost. plocha, jiná plocha,

- část pozemku parc.č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 16 m2, dle geometrického plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1736/6, ost. plocha, jiná plocha,

- část pozemku parc.č.1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 6 m2, dle geometrického plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1736/7, ost. plocha, jiná plocha,

- parc.č. 32/4, 
- parc.č. 57/1, 
- parc.č. 1574/2, 
- parc.č. 1725/2, 

Povodí Odry, státnímu podniku, IČO 708 90 021, sídlo Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

a uzavřít darovací smlouvu v rámci "Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti" - dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nehlasoval Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nehlasoval
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Václav Štolba : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro