Zasedání č. 201806 - 37. zasedání zastupitelstva města Dne 19.09.2018 12:58:02
bod č. 46. - Návrh na odejmutí nemovitých věcí městskému obvodu Slezská Ostrava a návrh na schválení Dodatku č. 14 ke zřizovací listině právnické osoby Čtyřlístek, příspěvková organizace
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2444/ZM1418/37          .....             32

1) rozhodlo
o odejmutí níže uvedených nemovitých věcí ze svěření městskému obvodu Slezská Ostrava v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a to:

- pozemku parc. č. 1235/25
- pozemku parc. č. 1235/26
- pozemku parc. č. 1235/27
- pozemku parc. č 1235/28
- pozemku parc. č. 1235/29
- pozemku parc. č. 1235/34
- pozemku parc. č. 1235/35
- pozemku parc. č. 1235/36
- pozemku parc. č. 1235/38
- pozemku parc. č. 1235/39
- pozemku parc. č. 1235/40
- pozemku parc. č. 1235/41
- pozemku parc. č. 1235/42
- pozemku parc. č. 1235/43
- pozemku parc. č. 1235/44
- pozemku parc. č. 1235/45
- pozemku parc. č. 1235/46
- pozemku parc. č. 1235/49
- pozemku parc. č. 1235/50
- pozemku parc. č. 1235/51
- pozemku parc. č. 1235/53
- pozemku parc. č. 1235/54
- pozemku parc. č. 1235/61
- pozemku parc. č. 1235/62
- pozemku parc. č. 1235/64
- pozemku parc. č. 1235/65
- pozemku parc. č. 1235/66
- pozemku parc. č. 1235/68

vše v k. ú. Hrušov, obec Ostrava (viz příloha č. 1) 


2444/ZM1418/37          .....             32

2) rozhodlo
uzavřít Dodatek č. 14 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014, právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, kterým se příspěvkové organizaci předávají k hospodaření věci, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to:

- pozemek parc. č. 1235/25
- pozemek parc. č. 1235/26
- pozemek parc. č. 1235/27
- pozemek parc. č 1235/28
- pozemek parc. č. 1235/29
- pozemek parc. č. 1235/34
- pozemek parc. č. 1235/35
- pozemek parc. č. 1235/36
- pozemek parc. č. 1235/38
- pozemek parc. č. 1235/39
- pozemek parc. č. 1235/40
- pozemek parc. č. 1235/41
- pozemek parc. č. 1235/42
- pozemek parc. č. 1235/43
- pozemek parc. č. 1235/44
- pozemek parc. č. 1235/45
- pozemek parc. č. 1235/46
- pozemek parc. č. 1235/49
- pozemek parc. č. 1235/50
- pozemek parc. č. 1235/51
- pozemek parc. č. 1235/53
- pozemek parc. č. 1235/54
- pozemek parc. č. 1235/61
- pozemek parc. č. 1235/62
- pozemek parc. č. 1235/64
- pozemek parc. č. 1235/65
- pozemek parc. č. 1235/66
- pozemek parc. č. 1235/68

vše v k. ú. Hrušov, obec Ostrava (viz příloha č. 2)
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 7
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nehlasoval
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nehlasoval Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nehlasoval
Ing. Ivan Tomášek : Nehlasoval
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Václav Štolba : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro