Zasedání č. 201806 - 37. zasedání zastupitelstva města Dne 19.09.2018 12:54:44
bod č. 114. - Žádost obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., o poskytnutí příslibu spolufinancování projektu Snížení energetické náročnosti objektů SAREZA
(Poznámka: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2438/ZM1418/37          .....             46

1) souhlasí
s podáním žádosti obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, IČO 25385691 o poskytnutí podpory v rámci operačního programu Životní prostředí 2014-2020 Ministerstva životního prostředí ČR na projekt Snížení energetické náročnosti objektů SAREZA a v případě jejího schválení se spolufinancováním ze strany statutárního města Ostravy ve výši max. 68 000 000,- Kč


2438/ZM1418/37          .....             46

2) ukládá
radě města zapracovat do návrhu kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2019 částku 52 000 000,- Kč na spolufinancování projektu Snížení energetické náročnosti objektů SAREZA dle bodu 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 30.11.2018
2438/ZM1418/37          .....             46


3) ukládá
radě města zapracovat do návrhu kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2020 částku 16 000 000,- Kč na spolufinancování projektu Snížení energetické náročnosti objektů SAREZA dle bodu 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 30.11.2019
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 7
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nehlasoval
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nehlasoval Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nehlasoval
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Václav Štolba : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nehlasoval
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro