Zasedání č. 201806 - 37. zasedání zastupitelstva města Dne 19.09.2018 12:52:30
bod č. 41. - Žádost obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., o poskytnutí účelové dotace na realizaci 9. ročníku projektu Vánoční kluziště!!!
(Poznámka: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2434/ZM1418/37          .....             46

1) rozhodlo
o poskytnutí účelové dotace ve výši 1 960 000,- Kč na realizaci 9. ročníku projektu Vánoční kluziště!!! obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, IČO 25385691 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava a obchodní společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, IČO 25385691 , dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


2434/ZM1418/37          .....             46

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

snižují kapitálové výdaje na ORJ 161

na § 3412, pol. 6121 o 200 tis. Kč

snižují běžné výdaje na ORJ 161

na § 3419, pol. 5139 o 230 tis. Kč

na § 3419, pol. 5169 o 1 530 tis. Kč

zvyšují neinvestiční transfery na ORJ 161

na § 3412, pol. 5213, ÚZ 2003, ORG 4262 o 1 960 tis. Kč


2434/ZM1418/37          .....             46

3) ukládá
radě města
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nehlasoval Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nehlasoval
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Václav Štolba : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro