Zasedání č. 201806 - 37. zasedání zastupitelstva města Dne 19.09.2018 12:41:55
bod č. 116. - Návrh prodat nemovité věci ve vlastnictví SMO v "Rozvojové zóně Hrušov"
(Poznámka: Předkládají: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor a Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2420/ZM1418/37          .....             32

1) rozhodlo
prodat pozemky a část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, dle přílohy č.1

do vlastnictví společnosti CONTERA Management s.r.o., se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 285 73 510

dohodnutou kupní cenu ve výši 224.260.878,15 Kč bez DPH, přičemž k této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s právními předpisy

Součástí celkové Kupní ceny jsou kupní ceny jednotlivých nemovitých věcí bez DPH. Dále je společnost CONTERA Management s.r.o., povinna uhradit vedlejší náklady ve výši 30.785.934,85 Kč bez DPH, přičemž k této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s právními předpisy

a uzavřít kupní smlouvu s předkupním právem a zákazem zcizení a zatížení dle příloh č. 9 a 10 předloženého materiálu s úpravou za podmínky, že se společnost ČEZ Distribuce, a.s. vzdá předkupního práva k pozemku parc. č. 407/2 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 35 Proti: 0 Zdržel se: 9 Nehlasovalo: 9
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 5)
JUDr. Josef Babka : Zdržel se Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Zdržel se Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Zdržel se Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Nehlasoval Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Zdržel se
Ing. Ivan Tomášek : Zdržel se
nez. (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Zdržel se
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Václav Štolba : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nehlasoval Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro