Zasedání č. 201806 - 37. zasedání zastupitelstva města Dne 19.09.2018 10:54:44
bod č. 28. - Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací nestátním neziskovým organizacím v oblasti sociální péče, podpory osob s handicapem, protidrogové prevence a prevence kriminality
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2415/ZM1418/37          .....             30

1) rozhodlo
- o poskytnutí mimořádných účelových dotací nestátním neziskovým organizacím v oblasti sociální péče, podpory osob s handicapem, protidrogové prevence a prevence kriminality dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

- o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí mimořádných účelových dotací na služby v oblasti sociální péče a protidrogové prevence dle návrhu uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu s žadateli uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu pod pořadovým číslem 1až 4, 6 až 8, 10 až 11, 13 až 16, 18 až 24 a 26 až 30

- o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí mimořádných účelových dotací na aktivity v oblasti sociální péče, prevence kriminality a podpory osob s handicapem dle návrhu uvedeného v příloze č. 6 předloženého materiálu s žadateli uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu pod pořadovým číslem 5, 9, 12, 17, 25, 31 až 32 a 34 až 35


2415/ZM1418/37          .....             30

2) rozhodlo
- o neposkytnutí mimořádných účelových dotací nestátním neziskovým organizacím v oblasti sociální péče a prevence kriminality dle přílohy č. 3 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny v téže příloze


2415/ZM1418/37          .....             30

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

- s n i ž u j í

běžné výdaje v ORJ 180

§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7400  o     460 tis. Kč

§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7401  o     900 tis. Kč

§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7303  o    3 974 tis. Kč

§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7301  o     431 tis. Kč


- s n i ž u j í

neinvestiční transfery v ORJ 180

§ 4350, pol. 5221, ÚZ 7302  o    1 250 tis. Kč

§ 4349, pol. 6322, ÚZ 1355  o      50 tis. Kč


- z v y š u j í 

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180

§ 4312, pol. 5221, ÚZ 7400  o     200 tis. Kč

§ 4312, pol. 5222, ÚZ 7400  o     143 tis. Kč

§ 4376, pol. 5222, ÚZ 7400  o      50 tis. Kč

§ 4378, pol. 5222, ÚZ 7400  o      67 tis. Kč


- z v y š u j í 

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180

§ 4349, pol. 5221, ÚZ 7401  o     165 tis. Kč

§ 4349, pol. 5222, ÚZ 7401  o     170 tis. Kč

§ 4349, pol. 5229, ÚZ 7401  o     400 tis. Kč


- z v y š u j í 

neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím v ORJ 180

§ 4349, pol. 5339, ÚZ 7401  o     165 tis. Kč


- z v y š u j í 

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180

§ 4311, pol. 5221, ÚZ 7301  o     65 tis. Kč

§ 4311, pol. 5222, ÚZ 7303  o     36 tis. Kč

§ 4350, pol. 5221, ÚZ 7301  o   1 250 tis. Kč

§ 4350, pol. 5223, ÚZ 7301  o    315 tis. Kč

§ 4351, pol. 5221, ÚZ 7301  o     22 tis. Kč

§ 4351, pol. 5223, ÚZ 7301  o    200 tis. Kč

§ 4354, pol. 5221, ÚZ 7303  o    285 tis. Kč

§ 4354, pol. 5223, ÚZ 7301  o    250 tis. Kč

§ 4356, pol. 5222, ÚZ 7301  o     90 tis. Kč

§ 4356, pol. 5223, ÚZ 7301  o    310 tis. Kč

§ 4356, pol. 5221, ÚZ 7303  o     15 tis. Kč

§ 4356, pol. 5222, ÚZ 7303  o    300 tis. Kč

§ 4357, pol. 5223, ÚZ 7301  o    950 tis. Kč

§ 4359, pol. 5223, ÚZ 7301  o    200 tis. Kč

§ 4371, pol. 5222, ÚZ 7301  o    250 tis. Kč

§ 4372, pol. 5223, ÚZ 7301  o     50 tis. Kč

§ 4377, pol. 5221, ÚZ 7303  o    330 tis. Kč

§ 4378, pol. 5222, ÚZ 7301  o    200 tis. Kč


- z v y š u j í 

neinvestiční transfery podnikatelským subjektům v ORJ 180

§ 4350, pol. 5213, ÚZ 7301  o    260 tis. Kč


- z v y š u j í 

investiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180

§ 4357, pol. 6323, ÚZ 7301  o    140 tis. Kč

§ 4374, pol. 6322, ÚZ 7301  o    137 tis. Kč

§ 4374, pol. 6322, ÚZ 1355  o     50 tis. Kč
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Nehlasoval
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Nehlasoval Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro