Zasedání č. 201806 - 37. zasedání zastupitelstva města Dne 19.09.2018 10:24:00
bod č. 102. - Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace společnosti Ostravský informační servis, s. r. o. na úpravy v objektech Výstaviště Černá louka - pavilonu A, pavilonu A1 a vstupní věži Slezskoostravského hradu
(Poznámka: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2406/ZM1418/37          .....             35

1) rozhodlo
o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 5 600 tis. Kč společnosti Ostravský informační servis, s. r. o., Jurečkova 1935/12, 702 00 Ostrava, IČO 26879280, na úpravy v objektech Výstaviště Černá louka - pavilonu A, pavilonu A1 a vstupní věži Slezskoostravského hradu


2406/ZM1418/37          .....             35

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- sníží rozpočtová rezerva

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 5 600 tis. Kč

- zvýší investiční transfery podnikatelským subjektům

na § 2143, pol. 6313, ORJ 221 o 5 600 tis. Kč


2406/ZM1418/37          .....             35

3) rozhodlo
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu stautárního města Ostravy dle bodu 1) tohoto usnesení mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a společností Ostravský informační servis, s. r. o., Jurečkova 1935/12, 702 00 Ostrava, IČO 26879280, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


2406/ZM1418/37          .....             35

4) ukládá
radě města
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení
Termín: 1. 10. 2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Zdržel se
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Nehlasoval Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nehlasoval
Ing. Ivan Tomášek : Nehlasoval
nez. (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro