Zasedání č. 201806 - 37. zasedání zastupitelstva města Dne 19.09.2018 10:14:39
bod č. 22. - Žádost občana ve věci postoupení, resp. úhrady pohledávky za třetí osobou
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2405/ZM1418/37          .....             35

1) rozhodlo

nevyhovět žádosti pana XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, o postoupení pohledávky společnosti Masiv system s.r.o., IČO: 294 41 595, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1167/12, 702 00 Ostrava, za panem XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX, ve výši 256.350,- Kč s příslušenstvím statutárnímu městu Ostrava, popřípadě o úhradu této pohledávky statutárním městem Ostrava
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 6 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Nehlasoval Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 3)
Ing. Kamil Bednář : Zdržel se Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Václav Štolba : Zdržel se
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Zdržel se Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Zdržel se
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Jindřich Středula : Zdržel se