Zasedání č. 201806 - 37. zasedání zastupitelstva města Dne 19.09.2018 10:02:19
bod č. 15. - Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Ostravě
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2398/ZM1418/37          .....             35

1) volí
stávající přísedící
paní ŠXXXX BXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),paní JXXX MXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),paní Ing. JXXX PXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),paní MXXXX ŠXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem,nové kandidátky
paní BXXXXXX JXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),paní Ing. VXXXXX ŠXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let


2398/ZM1418/37          .....             35

2) přijímá
oznámení stávající přísedídící Okresního soudu v Ostravě paní VXXX SXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, o vzdání se funkce přísedící
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro