Zasedání č. 201806 - 37. zasedání zastupitelstva města Dne 19.09.2018 10:00:28
bod č. 12. - Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov a Vědecko-technologický park za I. pololetí roku 2018
(Poznámka: hlasování o návrhu Ing. Šebesty)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2395/ZM1418/37          .....             35

1) projednalo
informaci o stavu projektů

a) Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová

b) Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov

c) Rozvojová zóna Hrušov

d) Vědecko-technologický park Ostrava


2395/ZM1418/37          .....             35

2) ukládá
primátorovi
předložit zastupitelstvu města k projednání pravidelnou informaci o stavu projektů dle bodu 1) tohoto usnesení za 
II. pololetí roku 2018

Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 29.03.2019
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 37 Proti: 0 Zdržel se: 15 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 11)
Mgr. Radim Babinec : Zdržel se doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Zdržel se Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Zdržel se
Ing. Ivo Furmančík : Zdržel se Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Zdržel se Lukáš Král : Zdržel se
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Zdržel se Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Zdržel se Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Zdržel se
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Zdržel se Petr Veselka : Zdržel se
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 2)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Nehlasoval Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Kamil Bednář : Zdržel se Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Zdržel se PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro