Zasedání č. 201805 - 36. zasedání zastupitelstva města Dne 20.06.2018 15:24:37
bod č. 71. - Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky nebo historicky a architektonicky významné stavby
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2372/ZM1418/36          .....             34
1) rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky nebo 
historicky a architektonicky významné stavby z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2018 a o uzavření příslušných smluv s níže uvedenými subjekty 
(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16) dle přílohy č. 3, kde výše 
finančního příspěvku je zdůvodněna v příloze č. 5, a dle vzorových smluv 
uvedených v příloze č. 1 a 2 předloženého materiálu následovně:
1. Římskokatolická farnost Ostrava ? Hrabová, Paskovská 155/94, 720 00  Ostrava 
? Hrabová, IČO: 68145543 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 
předloženého materiálu
2. Ing. JXXXXXXX VXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX, datum nar.: 
XXXXXXXXX - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu
3. Římskokatolická farnost Ostrava ? Slezská Ostrava, Těšínská 40/91, 710 00  
Ostrava ? Slezská Ostrava, IČO: 45234001 - dle vzorové smlouvy uvedené 
v příloze č. 1 předloženého materiálu
4. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Ostravě, Husovo náměstí 
1188/4, 702 00  Ostrava, IČO: 44938802 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze 
č. 1 předloženého materiálu
6. Římskokatolická farnost Ostrava ? Polanka nad Odrou, 1. května 329/158, 725 
25  Ostrava ? Polanka nad Odrou, IČO: 45210543 - dle vzorové smlouvy uvedené 
v příloze č. 1 předloženého materiálu
7. Římskokatolická farnost Ostrava ? Zábřeh, Výškovická 3166/124a, 700 30  
Ostrava ? Zábřeh, IČO: 45210446 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 
předloženého materiálu
8. Římskokatolická farnost Ostrava ? Mariánské Hory, Hozova 484/1, 709 00  
Ostrava ? Mariánské Hory, IČO: 62348001 ? dle vzorové smlouvy uvedené v příloze 
č. 1 předloženého materiálu
9. Římskokatolická farnost Ostrava ? Mariánské Hory, Hozova 484/1, 709 00  
Ostrava ? Mariánské Hory, IČO: 62348001 ? dle vzorové smlouvy uvedené v příloze 
č. 1 předloženého materiálu
10. Tělocvičná jednota Sokol Přívoz, Fügnerova 595/1, 701 00  Ostrava ? Přívoz, 
IČO: 70947457 ? dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého 
materiálu
11. OLOSA, spol. s r.o., Chebská 1902/128, 352 01 Aš, IČO: 28043677 - dle 
vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu
12. Římskokatolická farnost Ostrava ? Hrušov, Divišova 228/15, 711 00  Ostrava 
? Slezská Ostrava, IČO: 45210462 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 
předloženého materiálu
13. VICTORIA realitní centrum s.r.o., Stodolní 794/21, 702 00  Ostrava, IČO: 
27766926 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu
14. Společenství vlastníků jednotek domu Poštovní 40/4, Poštovní 40/4, 702 00  
Ostrava, IČO: 26820552 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 
předloženého materiálu
16. Římskokatolická farnost Ostrava ? Radvanice, Těšínská 236/244, 716 00  
Ostrava ? Radvanice, IČO: 68308621 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 
předloženého materiálu
 
2372/ZM1418/36          .....             34
2) rozhodlo
o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu

5. SMO Městský obvod Polanka nad Odrou, 1. května 1/2a, 725 25 Ostrava 
– Polanka nad Odrou

15. SMO Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, 
nám. Dr. E. Beneš 555/6, 729 29 Ostrava

17. SMO Městský obvod Nová Ves, Rolnická 139/32, 709 00 
Ostrava – Nová Ves

na zachování a obnovu kulturní památky nebo 
historicky a architektonicky významné stavby z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2018 dle přílohy č. 3, 
kde výše finančního příspěvku je zdůvodněna v 
příloze č. 5 předloženého materiálu

2372/ZM1418/36          .....             34
3) rozhodlo
z důvodu uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu o neposkytnutí 
neinvestiční dotace na zachování a obnovu kulturní památky nebo historicky a 
architektonicky významné stavby z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 
2018 níže uvedeným subjektům dle přílohy č. 3, tj.
18. SMO Městský obvod Nová Ves, Rolnická 139/32, 709 00  Ostrava ? Nová Ves
19. PXXXX SXXXXX, XXXXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXX XXXX, datum nar. 
XXXXXXXXX
 
2372/ZM1418/36          .....             34
4) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

sníží neinvestiční transfery na
§ 3322, pol. 5229, ORJ 210               o částku  
          5 000 tis. Kč
§ 3635, pol. 5166, ORJ 210               o částku  
             3 tis. Kč

zvýší neinvestiční transfery na
§ 3322, pol. 5212, ORJ 210               o částku  
            79 tis. Kč
§ 3322, pol. 5213, ORJ 210               o částku  
          2 037 tis. Kč
§ 3322, pol. 5223, ORJ 210               o částku  
          1 752 tis. Kč

zvýší převody mezi statutárními městy a 
jejich městskými obvody, ORJ 120

§ 6330, pol. 5347, ORJ 120, org. 520, ÚZ 93   o částku   
            65 tis. Kč
§ 6330, pol. 5347, ORJ 120, org. 502, ÚZ 93   o částku   
         1 059 tis. Kč
§ 6330, pol. 5347, ORJ 120, org. 514, ÚZ 93   o částku   
           11 tis. Kč

Městský obvod Polanka nad Odrou

zvýší převody mezi statutárními městy a 
jejich městskými obvody

§ 6330, pol. 4137, org. 520, ÚZ 93          o 
částku              65 tis. Kč

zvýší běžné výdaje

§ xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93                  o 
částku              65 tis. Kč

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

zvýší převody mezi statutárními městy a 
jejich městskými obvody

§ 6330, pol. 4137, org. 502, ÚZ 93          o 
částku            1 059 tis. Kč        

zvýší běžné výdaje

§ xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93                 o 
částku            1 059 tis. Kč        

Městský obvod Nová Ves u Ostravy

zvýší převody mezi statutárními městy a 
jejich městskými obvody

§ 6330, pol. 4137, org. 514, ÚZ 93          o 
částku              11 tis. Kč        

zvýší běžné výdaje

§ xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93                 o 
částku              11 tis. Kč         

2372/ZM1418/36          .....             34
5) ukládá
radě města
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 4) tohoto usnesení
Výsledek hlasování
Přítomno: 45 Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Nehlasoval
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
nez. (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Václav Štolba : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro