Zasedání č. 201805 - 36. zasedání zastupitelstva města Dne 20.06.2018 15:21:07
bod č. 66. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Heřmanice a v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2367/ZM1418/36          .....             32
1) rozhodlo
o záměru města prodat nemovitou věc v k. ú. Heřmanice, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to

- pozemek p.p.č. 480/1 (viz příloha č. 1)

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

2367/ZM1418/36          .....             32
2) rozhodlo
o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Heřmanice, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:

- části pozemku p.p.č. 425/6, které vznikly rozdělením na 
základě geometrického plánu č. 2217-282/2017, které 
jsou nově označeny jako

- pozemek p.p.č. 425/9, o výměře 457 m2 a

- pozemek p.p.č. 425/10, o výměře 157 m2

- pozemek p.p.č. 425/5

- pozemek p.p.č. 425/7

(viz příloha č. 2)

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

2367/ZM1418/36          .....             32
3) rozhodlo
o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:

- části pozemku parc.č. 2493, které vznikly rozdělením 
tohoto pozemku na základě geometrického plánu č. 
3676-12/2014, které jsou nově označeny jako pozemek parc.č. 2493/2, o 
výměře 29 m2, pozemek parc.č. 2493/3, o výměře 14 m2, pozemek 
parc.č 2493/4, o výměře 31 m2, pozemek parc.č. 2493/5, o výměře 
32 m2, pozemek parc.č. 2493/6, o výměře 31 m2, pozemek parc.č. 2493/7, o 
výměře 35 m2, pozemek parc.č. 2493/8, o výměře 31 m2

- část pozemku parc.č. 2482, o výměře 39 m2 označena jako 
díl „a“ a část pozemku parc.č. 2493, o výměře 
15 m2 označena jako díl „b“ sloučeny a dle 
geometrického plánu č. 3676-12/2014 nově označeny jako pozemek 
parc.č. 2482/3, o výměře 54 m2

- pozemek parc.č. 2526/1, o výměře 67 m2, dle návrhu na 
dělení pozemku

(viz příloha č. 3)

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 45 Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
nez. (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Václav Štolba : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro