Zasedání č. 201805 - 36. zasedání zastupitelstva města Dne 20.06.2018 15:20:09
bod č. 65. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Koblov a v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2366/ZM1418/36          .....             32
1) rozhodlo
o záměru města prodat nemovitou věc v k. ú. Koblov, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou 
městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:

- pozemek parc.č. 611/3 (viz příloha č. 1)

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

2366/ZM1418/36          .....             32
2) rozhodlo
o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. 
Michálkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřené městskému 
obvodu Michálkovice, a to:

- část pozemku p.p.č. 147/17, o výměře 48 m2, dle 
geometrického plánu č. 1909-43/2015 a nově označena jako pozemek 
p.p.č. 147/17 

- pozemek p.č.st. 1067/3, o výměře 12 m2 (viz příloha č. 2)

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

2366/ZM1418/36          .....             32
3) rozhodlo
o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, 
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřené městskému obvodu Michálkovice, a to:

- část pozemku p.p.č. 147/17, o výměře 38 m2, dle 
geometrického plánu č. 1909-43/2015 a nově označena jako pozemek 
p.p.č.147/57 (viz příloha č. 2)

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 45 Pro: 40 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Nehlasoval Lukáš Král : Nehlasoval
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
nez. (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Václav Štolba : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro