Zasedání č. 201805 - 36. zasedání zastupitelstva města Dne 20.06.2018 15:17:38
bod č. 59. - Návrh koupit pozemky v k. ú. Pustkovec od FO v rámci projektu "Revitalizace Pustkoveckého údolí"
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2360/ZM1418/36          .....             32
1) rozhodlo
koupit spoluvlastnické podíly od
- XXXXXX XXXXXXX, rok narození XXX XX XXXX, bydliště XX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX 
XX XXXXXXX X XXXXXXXXX, spoluvlastnický podíl ve výši 1/3- XXXXXXXXX XXXXXXXXX, 
rok narození XX XX XXXX, bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 
XXXXXXXXX, spoluvlastnický podíl ve výši 1/3- XXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXX 
XX XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXX, spoluvlastnický 
podíl ve výši 1/3
ke každému z níže uvedených pozemků v k. ú. Pustkovec, za celkovou dohodnutou 
kupní cenu       1.569.340,00 Kč, přičemž sjednaná kupní cena jednoho podílu ve 
výši 1/3 činí:
- u pozemku parc. č. 2046/2............... 180.310,00 Kč- u pozemku parc. č. 
4175/2............... 195.803,00 Kč- u pozemku parc. č. 4178/8 .............. 
147.000,00 Kčtj. 523.113,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

2360/ZM1418/36          .....             32
2) rozhodlo
koupit pozemek parc. č. 4179/4 v k. ú. Pustkovec
od XXXXXXXX XXXXXX, datum narození XX XX XXXX, bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX 
XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX
za dohodnutou kupní cenu 703.200,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 45 Pro: 41 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Nehlasoval Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
nez. (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Václav Štolba : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nehlasoval Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro