Zasedání č. 201805 - 36. zasedání zastupitelstva města Dne 20.06.2018 15:14:50
bod č. 57. - Návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava a návrh na jejich svěření městskému obvodu Pustkovec
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2358/ZM1418/36          .....             32
1) rozhodlo
přijmout darem nemovité věci v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, a to pozemky 
parc.č. 4401/1 a parc.č. 4401/2 od pana XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX
a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 tohoto materiálu

2358/ZM1418/36          .....             32
2) si vyhrazuje
rozhodnutí označit pozemky uvedené v bodě 1) tohoto 
usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Pustkovec, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném 
znění, za podmínky, že statutární město Ostrava 
nabude uvedené věci do svého vlastnictví

2358/ZM1418/36          .....             32
3) rozhodlo
označit pozemky uvedené v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto 
majetek svěřený městskému obvodu Pustkovec, dle čl. 9 odst. (1) 
písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, v úplném znění, za podmínky, 
že statutární město Ostrava nabude uvedené věci do 
svého vlastnictví
Výsledek hlasování
Přítomno: 45 Pro: 41 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Nehlasoval Lukáš Král : Nehlasoval
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
nez. (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Václav Štolba : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro