Zasedání č. 201805 - 36. zasedání zastupitelstva města Dne 20.06.2018 15:13:50
bod č. 55. - Návrh na záměr města směnit pozemky, vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava - Karolina II. etapa
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2356/ZM1418/36          .....             32
1) rozhodlo
o záměru města směnit pozemky

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz, které jsou dle návrhu pro geometrický 
plán označeny takto:

pozemek s označením č. 6, který vznikne z těchto pozemků:

část pozemku parc. č. 266/3 o výměře 63 (63,42) m2

pozemek parc. č. 266/8

pozemek parc. č. 244/41

část pozemku parc. č. 266/7 o výměře 13 (13,10) m2


pozemek s označením č. 7, který vznikne z těchto pozemků:

část pozemku 233/1 o výměře 454 (454,47) m2

část pozemku 244/42 o výměře 396 (395,54) m2


pozemek s označením č. 8, který vznikne z tohoto pozemku:

pozemek parc. č. 266/7 o výměře 7 (7,32) m2


pozemek s označením č. 9, který vznikne z těchto pozemků:

část pozemku parc. č. 244/43 o výměře 78 (77,71) m2

část pozemku parc. č. 3457/15 o výměře 695 (694,78) m2

část pozemku parc. č. 3457/14 o výměře 535 (534,73) m2

část pozemku parc. č. 3463/3 o výměře 666 (665,61) m2

část pozemku parc. č. 229/2 o výměře 172 (172,24) m2

část pozemku parc. č. 3463/23 o výměře 206 (206,27) m2

část pozemku parc. č. 244/47 o výměře 30 (30,30) m2

část pozemku parc. č. 244/37 o výměře 10 (9,89) m2


pozemek s označením č. 10, který vznikne z těchto pozemků:

část pozemku parc. č. 3463/3 o výměře 850 (850,31) m2

část pozemku parc. č. 3463/45 o výměře 13 (12,91) m2

část pozemku parc. č. 3463/44 o výměře 433 (433,48) m2

část pozemku parc. č. 3463/25 o výměře 264 (264,37) m2


pozemek s označením č. 11, který vznikne z těchto pozemků:

část pozemku parc. č. 3463/3 o výměře 1617 (1617,31) m2

část pozemku parc. č. 3463/45 o výměře 599 (599,21) m2

část pozemku parc. č. 3463/44 o výměře 198 (198,30) m2


pozemek s označením č. 12, který vznikne z tohoto pozemku:

část pozemku parc. č. 3463/3 o výměře 2 (1,56) m2


pozemek s označením č. 13, který vznikne z tohoto pozemku:

část pozemku parc. č. 3463/3 o výměře 156 m2

za

pozemky ve vlastnictví New Karolina Residental Development II, s.r.o., 
se sídlem Dlouhá 562/22, Lazce, 779 00 Olomouc, IČO 043 98 343, 
které jsou dle návrhu pro geometrický plán 
označené takto:

pozemek s označením č. 1, který vznikne z těchto pozemků: 

pozemek parc. č. 3457/45

část pozemku parc. č. 4246/32 o výměře 29 (29,34) m2

pozemek parc. č. 4246/37 

pozemek parc. č. 4246/33 

část pozemku parc. č. 3457/21 o výměře 306 (306,48) m2

část pozemku parc. č. 244/38 o výměře 533 (533,18) m2

část pozemku parc. č. 4246/40 o výměře 1 (1,11) m2

část pozemku parc. č. 256 o výměře 438 (437,84) m2

část pozemku parc. č. 244/38 o výměře 264 (264,268) m2

část pozemku parc. č. 244/54 o výměře 21(21,41) m2

část pozemku parc. č. 244/44 o výměře 3 (3,13) m2


pozemek s označením č. 2, který vznikne z těchto pozemků:

část pozemku parc. č. 4246/40 o výměře 627 (626,85) m2

část pozemku parc. č. 3457/22 o výměře 16 (15,75) m2

 

pozemek s označením č. 3, který vznikne z pozemku:

část pozemku parc. č. 244/38 o výměře 296 (296,15) m2

 

pozemek s označením č. 4, který vznikne z těchto pozemků: 

část pozemku parc. č. 3457/16 o výměře 113 (112,76) m2

část pozemku parc. č. 3463/27 o výměře 175 (175,44) m2

pozemek parc. č. 3463/28

část pozemku parc. č. 3463/2 o výměře 3017 (3017,23) m2

 

pozemek s označením č. 5, který vznikne z těchto pozemků:

část pozemku parc. č. 3463/2 o výměře 884 (884,05) m2

pozemek 3463/43 


pozemek s označením celá část 2, který vznikne z 
těchto pozemků:

pozemek parc. č. 4246/12

pozemek parc. č. 3378


pozemek s označením celá část 3, který vznikne z 
tohoto pozemku:

pozemek parc. č. 4173/13


pozemek s označením č. 14, který vznikne z tohoto pozemku:

část pozemku parc. č. 244/38 o výměře 3 (2,5) m2


dle přílohy č. 3/1 a 3/2 předloženého materiálu


a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 45 Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Nehlasoval Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
nez. (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Václav Štolba : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro