Zasedání č. 201805 - 36. zasedání zastupitelstva města Dne 20.06.2018 15:11:53
bod č. 52. - Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku ve strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2353/ZM1418/36          .....             32
1) rozhodlo
o uzavření "Smlouvy o budoucí kupní smlouvě", se 
společností XZB (Europe) s.r.o., IČO: 065 88 603, se sídlem 28. 
října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle 
přílohy č. 3 předloženého materiálu, za podmínky 
udělení souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu jakožto Správce 
programu;

předmětem budoucího převodu podle této smlouvy je část 
pozemku p. p. č. 822/47 o výměře 19317 m2, která je dle 
geometrického plánu č. 1199-277/2017 vyhotoveného pro k. 
ú. Mošnov, obec Mošnov, v roce 2017, označená jako 
pozemek p. p. č. 822/185 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov
Výsledek hlasování
Přítomno: 45 Pro: 37 Proti: 1 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 7
ANO 2011 (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nehlasoval
Ing. Ivo Furmančík : Nehlasoval Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Nehlasoval Lukáš Král : Nehlasoval
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Proti Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
nez. (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Václav Štolba : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro